Polityka oparta na dowodach. Które partie działają wbrew wiedzy naukowej?
20181002-nauka

Polityka oparta na dowodach. Które partie działają wbrew wiedzy naukowej?