0:00
0:00

0:00

Fundusz Sprawiedliwości od lat hojnie dotuje Fundację Lux Veritatis, której szefem jest o. Tadeusz Rydzyk oraz założoną przez niego Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ukrywa jednak kwoty dofinansowania i cele na jakie mają zostać przeznaczone pieniądze. Ogłaszając wyniki kolejnych konkursów o dotacje, podaje jedynie nazwy zwycięskich organizacji i ich adresy.

Fundacja Lux Veritatis (łac. „światło prawdy”) powstała w 1998 roku. Jej założycielem i prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk. W zarządzie zasiadają jego najbliżsi współpracownicy: o. Jan Król (także prezes spółki Geotermia Toruń, właściciel i prezes spółki Bonum oraz członek komisji rewizyjnej Fundacji Nasza Przyszłość) i Lidia Kochanowicz-Mańk (także członkini rady nadzorczej Geotermii Toruń, komisji rewizyjnej Fundacji Nasza Przyszłość oraz prokurentka Bonum).

Lux Veritatis jest najważniejszym z podmiotów w imperium o. Rydzyka. W 2003 roku dostała koncesję na nadawanie TV Trwam. Należy do niej również spółka Geotermia Toruń, która realizuje wieloletnią idée fixe o. Rydzyka: budowę ciepłowni geotermalnej.

Fundacja była również inwestorem podczas budowy toruńskiej Świątyni NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Od 2019 roku, wspólnie z MKiDN buduje w sąsiedztwie świątyni Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Ostatnio, w przeważającej części z środków publicznych, stworzyła tam również Park Pamięci.

WSKSiM w Toruniu została założona w 2001 roku przez o. Tadeusza Rydzyka. To on, zgodnie ze statutem uczelni, powołuje jej władze, zatwierdza plan finansowy, wynagrodzenia kadry naukowej i opłaty pobierane za naukę.

OKO.press od kilku lat systematycznie ujawnia, na co idą pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. A równocześnie odnotowuje i podsumowuje publiczne dotacje dla podmiotów związanych z o. Rydzykiem.

Dotacje przyznane z Funduszu Sprawiedliwości do 2018 roku:

Fundacja Lux Veritatis

Kwoty przyznane Lux Veritatis w I konkursie przeznaczone były na produkcję reportaży interwencyjnych „Po stronie prawdy” w Telewizji Trwam (które i tak emitowała ona od lat) oraz na koncert kolęd „Pokój ludziom dobrej woli”, z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej (także transmitowany przez TV Trwam). Nie wiadomo jednak, która kwota przeznaczona była na które zadanie.

O wynikach I konkursu FS w 2017 roku pisaliśmy w artykule „Pan Bóg pomoże zmniejszyć przestępczość?…”.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

19 września 2020 ujawniliśmy, że Fundusz Sprawiedliwości przyznał Fundacji Lux Veritatis 7 116 960 zł dotacji na projekt „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan”. Pieniądze pochodzą z Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2023.

Dwa dni później poseł Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej, podczas konferencji prasowej, przedstawił dokumenty, z których wynika, że z tego samego programu Lux Veritatis dostała lub dostanie także dwa inne granty:

 • 658 800 zł na projekt „Bezpieczni w rodzinie” (realizowany od lipca do grudnia 2019 roku) i
 • 5 488 320 zł na projekt „Prawda a historia” (zaplanowany na okres od czerwca 2020 do grudnia 2023).

Dziś wiemy już, na czym dokładnie polegają te projekty.

Przeczytaj także:

Rozmowy niedokończone od lat 90.

Jak pisaliśmy we wrześniu, w ramach projektu Centrum Ochrony Praw Chrześcijan powstają m.in. audycje o prześladowaniach chrześcijan czy chrystianofobii w Polsce i na świecie, nadawane w cyklu „Rozmowy niedokończone” w Telewizji Trwam. Właścicielem tej telewizji jest Fundacja Lux Veritatis.

Okazuje się, że „Rozmowy niedokończone” były także główną częścią kampanii „Bezpieczni w rodzinie” i są trzonem kampanii „Prawda a historia”.

Telewizja Trwam nadaje „Rozmowy” od kilkunastu lat. Transmituje je również Radio Maryja - w którym, w latach 90. opracowano i wdrażano formułę tego programu. Nie jest ona zbyt oryginalna: prowadzący audycję ojcowie redemptoryści zapraszają do studia jednego lub kilku gości. Około godzinna rozmowa z nimi przeplatana jest co jakiś czas telefonami od słuchaczy i widzów.

Jeszcze kilka lat temu goście i słuchacze często dawali na antenie upust swojej niechęci do rozmaitych polityków, środowisk czy nacji. Głos w sprawie audycji zabierała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Od jakiegoś czasu rozmowy mają znacznie spokojniejszy przebieg.

Od lat „Rozmowy” są jedną z najpopularniejszych audycji Radia Maryja i TV Trwam. To m.in. dzięki emitowanym podczas nich wezwaniom do wpłat, media o. Rydzyka otrzymują od lat wsparcie finansowe od słuchaczy i widzów.

Teraz audycje są i będą jeszcze co najmniej przez 3 lata dotowane z Funduszu Sprawiedliwości.

Miliony złotych ze środków, które miały być przeznaczane przede wszystkim na pomoc ofiarom przestępstw, pójdą na kilkadziesiąt pogadanek na tematy, które i tak od lat są poruszane na antenie TV Trwam (prześladowanie chrześcijan, zakłamywana historia Polski, bezpieczeństwo).

Dodajmy, że poziom audycji już wyemitowanych w ramach projektów finansowanych przez Fundusz był marny.

Bezpieczni w rodzinie

Jak wyglądała realizacja projektu „Bezpieczni w rodzinie”, na który Fundusz Sprawiedliwości wyłożył prawie 660 tys. zł?

Fundacja o. Rydzyka chwali się, że w ramach tego projektu:

 • wyprodukowała i wyemitowała w TV Trwam 5 audycji z cyklu „Rozmowy niedokończone”,
 • wyprodukowała 8 kilkuminutowych animowanych filmików i udostępniła je na YouTube (oglądało je od kilku do kilkudziesięciu osób, wszystkie w sumie miały na dzień publikacji tego tekstu 211 wyświetleń - tyle co profile początkujących, anonimowych youtuberów),
 • „umieściła kilkadziesiąt tekstów poświęconych bezpieczeństwu” na portalu ostrzegamy.online (pieniądze na budowę portalu Lux Veritatis dostała z Funduszu Sprawiedliwości w 2018 roku, o czym pisaliśmy w artykule „Rydzyk ostrzega przed szatanem w techno, talizmanami i in-vitro…”),
 • udostępniła punkt bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych i rozdawała broszurę o przeciwdziałaniu przestępczości podczas „Dziękczynienia w Rodzinie”, czyli pikniku Radia Maryja.

W 5 odcinkach „Rozmów niedokończonych” zrealizowanych w ramach projektu rozmawiano o:

 • dysfunkcjach rodzinnych i ich wpływie na dzieci, także w dorosłym życiu,
 • różnych systemach wychowawczych i ich wpływie na bezpieczeństwo i rozwój dziecka,
 • uzależnianiach, ich rodzajach oraz konsekwencjach społecznych i prawnych,
 • przemocy wobec osób słabszych
 • oraz bezpieczeństwie osób niepełnosprawnych.

Zacytujmy próbki wypowiedzi prowadzących program i ekspertów:

We wprowadzeniu do programu o uzależnieniach, prowadzący program o. Dawid Wilczyński: „Temat uzależnień, temat, który jest obecny w naszym społeczeństwie, bardzo niejednokrotnie mocno, w takiej czy innej rzeczywistości. Spójrzmy przez jak długi czas system komunistyczny czynił wiele w tym zakresie, aby rozpijać nasze społeczeństwo, aby w ten sposób też niszczyć tkankę naszego społeczeństwa. Ale to nie tylko ten nałóg. Dzisiaj spektrum uzależnień jest bardzo szerokie”.

W audycji o przemocy wobec osób słabszych, psycholog Dariusz Sobieski, w odpowiedzi na pytanie o to, kim jest osoba słabsza: „Słabszy zawsze przez porównanie z kimś silniejszym. (..) Musi być słabszy od kogoś - to raz. I dwa: musi być w sytuacji, w której musi być słabszy. Czyli np. jestem słabszy fizycznie, atakuje mnie fizycznie ktoś i nie mogę uciec.

Czyli muszę być w sytuacji bez wyjścia - wtedy jestem słabszy. Bo jak mam dużo siły w nogach to ucieknę, nie?”.

„Odkłamywanie historii”

Realizacja projektu „Prawda a historia”, na który Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy prawie 5,5 mln zł, rozłożona ma być na cztery lata.

W odpowiedzi na nasze pytania Fundacja Lux Veritatis tłumaczy, że stanowi on „szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat znaczenia wolności słowa w kontekście wolności obywatelskiej, prawdy historycznej i przede wszystkim »odkłamywania historii«”.

Główne cele projektu to:

 • „ochrona dobrego imienia Polski, poprzez długofalowe działania informacyjne i edukacyjne,
 • walka ze szkodliwym zniekształceniem historii Polski, zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej, szczególnie w kontekście II wojny światowej,
 • ochrona wolności słowa i swobód obywatelskich w tym zakresie, przyczynianie się do właściwego dyskursu społecznego i obywatelskiego, przeciwdziałanie tłumieniu krytyki w mediach,
 • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich, pielęgnowanie patriotyzmu poprzez pokazywanie procesu odkłamywania historii i pokazywanie ważnych i wartościowych inicjatyw instytucjonalnych i oddolnych (społecznych),
 • przeciwdziałanie kształtowaniu się szkodliwych stereotypów, szczególnie w obszarze historii Polski, jej wpływu na losy powojennej Europy, przybliżanie wiedzy z tego zakresu, edukowanie i informowanie,
 • przybliżenie i upowszechnianie zapisów prawa w powyższych zakresach, ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa”.

Fundacja o. Rydzyka zapowiada, że w trakcie realizacji projektu poruszane i analizowane będą takie zagadnienia jak: „polityczne i społeczne skutki używania fałszywych kodów pamięci, cele i metody współczesnej polityki pamięci, mechanizmy kreacji rzeczywistości a przeciwdziałanie określeniom typu »polski obóz zagłady«, dotychczasowy stan orzecznictwa sądowego i doktryny w zakresie roszczeń przeciwko zagranicznym środkom masowego przekazu o ochronę dóbr osobistych w związku z rozpowszechnianiem określeń »polski obóz koncentracyjny«, »polski obóz zagłady« oraz podobnych sformułowań, ochrona pamięci o ofiarach zbrodni II wojny światowej i prawdy historycznej z perspektywy prawa międzynarodowego, granice wolności ekspresji i dopuszczalność ingerencji państwa w wypowiedzi zniekształcające pamięć o Holokauście w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

Na projekt składać się mają:

 • produkcja i emisja 24 audycji z cyklu „Rozmowy niedokończone” (4 w 2020 roku, 6 w 2021 i po 7 w latach 2022- 2023) i zwiastunów do nich;
 • produkcja i emisja 55 dziesięciominutowych felietonów filmowych, które emitowane będą w TV Trwam i w mediach społecznościowych. Ich celem ma być „dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, także do osób młodych (ze względu na przystępną formę przekazu, w ciekawy, reporterski sposób), ale także pokazanie spektrum problemu, jego złożoności społecznej, historycznej i prawnej w kontekście życia obywateli”.
 • promocja w/w programów w internecie – na stronie fundacji Lux Veritatis i w mediach społecznościowych
 • tematyczne publikacje z artykułami ekspertów prawa, historii, socjologii i innych, a także wywiady z autorytetami w wymienionych obszarach (wydawane w latach 2020-2023)
 • oraz konferencje historyczno-naukowe (w latach 2021, 2022 i 2023).

Dotychczas wyemitowane zostały 3 audycje: „O wolności wypowiedzi - aspekty prawne, granice wolności” , „Odkłamywanie historii” i „Zbrodnia w Katyniu”.

W październiku przewidziana jest jeszcze transmisja odcinka o Polakach ratujących Żydów. To ostatnio jeden z najważniejszych tematów w mediach o. Rydzyka. Kiedyś częstymi gośćmi w nich byli antysemici, którzy na antenie prezentowali bez przeszkód swe antysemickie poglądy. Dziś Radio Maryja i TV Trwam przekonują, że Polacy nie są antysemitami, bo w czasie II wojny światowej ratowali masowo Żydów. A Lux Veritatis, za stokilkadziesiąt milionów z publicznej kasy, realizuje projekty, które mają upamiętniać takich bohaterów - czyli Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu i sąsiadujący z nim Park Pamięci.

;

Udostępnij:

Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze