0:00
0:00

0:00

Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz, prawnicy z inicjatywy "Wolne Sądy" otrzymali Nagrodę Obywatelską 2020 Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski przyznaje tę nagrodę od 2008 roku za:

  • działania, które urzeczywistniają wartości zapisane w Karcie Praw Podstawowych UE;
  • promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i integracji między obywatelami krajów Unii oraz współpracy inicjatyw z różnych krajów UE;
  • projekty, które przyczyniają się do "wzmacniania europejskiego ducha" w ramach stałej współpracy kulturalnej;
  • działania wpisujące się w temat Roku Europejskiego.

Kandydatów do nagrody nominują europosłowie. Obywatele, inicjatywy, stowarzyszenia i organizacje z krajów UE mogą nominować się same lub zgłosić kogoś innego.

"Parlament Europejski nie tylko uchwala prawo. Zajmuje się też promowaniem tego, co dobre. Każdego roku przyznaje cztery nagrody, doceniając doskonałość w działaniach z obszaru praw człowieka, kina, projektów młodzieżowych i obywatelskiego zaangażowania. Umożliwia to skierowanie światła na osoby i organizacje, które ciężko pracują, żeby uczynić nasz świat nieco lepszym i zachęcają innych do pójścia w ich ślady".

Nagrodę Obywatelską rokrocznie otrzymuje kilkadziesiąt osób i inicjatyw ze wszystkich państw Unii Europejskiej.

Przeczytaj także:

Prawnicy zaangażowani

Nieformalna inicjatywa Wolne Sądy zawiązała się w 2017 roku przy okazji obywatelskich protestów przeciwko planowanym przez Zjednoczoną Prawicę nowelizacjom ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych.

Czworo prawników namówiło publicznie znane osoby – aktorki, muzyków, dziennikarzy – żeby wyjaśniali w prostych słowach, dlaczego dla każdego obywatela i obywatelki ważne są niezawisłe sądy.

4 czerwca 2018 roku Wolne Sądy dołączyły do sieci organizacji zajmujących się obroną państwa prawa w Polsce – Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.

Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz zasiadają też w Radzie Programowej Archiwum Osiatyńskiego.

Wolne Sądy
Od lewej: Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Ejchart-Dubois, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz

Wspierają represjonowanych sędziów, reprezentując ich przed sądami w Polsce i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Organizują Tydzień Konstytucyjny. W ramach swoich praktyk adwokackich i działalności eksperckiej angażują się w obronę praw człowieka – walczą o wolność zgromadzeń i wolność słowa, poszanowanie praw osób LGBT, czy wywiązywanie się przez Polskę z obowiązku przestrzegania międzynarodowych gwarancji praw uchodźców i migrantów. Pomysłowo promują chodzenie na wybory oraz działalność obywatelską i zaangażowanie społeczne.

Ostatnio dla OKO.press podsumowali 2020 rok:

;
Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze