Sąd unieważnia uchwały anty-LGBT, za które Czarnek rozdawał medale
dużo cieszących się opsób z rękami wzniesionymi ku górze
fot. Agata Kubis / OKO.press

Sąd unieważnia uchwały anty-LGBT, za które Czarnek rozdawał medale. Sukces RPO