Senat odrzuca ustawę dyscyplinującą!
Tomasz Grodzki, pierwsze wystąpienie w Senacie
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Senat odrzuca ustawę dyscyplinującą!