0:00
0:00

0:00

Śledztwo

Środowisko Szyszki. Na pożegnanie ministra publikujemy listę 40 jego krewnych i znajomych w resorcie i instytucjach, które mu dotąd podlegały

 • Bianka Mikołajewska

Po dymisji ministra Szyszki ekolodzy odetchnęli z ulgą. Niestety: jego odejście prawdopodobnie niewiele zmieni. Pozostawia on w instytucjach podlegających ministerstwu wiernych wyznawców swojej idei i - prawdopodobnie - kontynuatorów działań. To:

 • członkowie rodziny Szyszki, którzy tak jak on "robią" w środowisku,
 • towarzysze i współpracownicy z jego politycznej drogi - w Sejmie (jest posłem nieprzerwanie od 2005 roku) i w resorcie środowiska (był ministrem w latach 1997- 99, 2005-07 i od 2015 do wczoraj),
 • członkowie i działacze założonego przez niego w 2000 roku Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski,
 • a także wychowankowie i współpracownicy z uczelni (z Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i z Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, które powstały z inicjatywy Szyszki i których był kierownikiem. A także z WSKSiM w Toruniu, gdzie z jego inicjatywy powstał kierunek "kompensacja przyrodnicza").

Dla wielu osób więzi rodzinne z Szyszką, współpraca polityczna z nim, dyplom z kierunków studiów, które założył albo legitymacja jego stowarzyszenia, stały się po wygranej PiS w wyborach w 2015 roku i objęciu przez Szyszkę funkcji ministra, przepustką do rozmaitych funkcji w resorcie środowiska i podległych mu instytucjach m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszach wojewódzkich, w Lasach Państwowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej itp., itd.

Większość z tych osób - a zwłaszcza działacze stowarzyszenia Szyszki i jego wychowankowie z uczelni - to tak jak on zwolennicy "szybkiego rozwoju gospodarczego ukierunkowanego na zaspokajanie potrzeb człowieka" i "kompensacji przyrodniczej".

Upraszczając tę idée fixe Szyszki: jeśli jest to potrzebne człowiekowi, dozwolona jest każda ingerencja w przyrodę. Trzeba tylko wyrównać straty związane z tą ingerencją. Gdy np. potrzebna jest droga przez puszczę - można ją wybudować, pod warunkiem, że w innym miejscu posadzi się tyle drzew, ile wycięto w puszczy. Idąc tym tokiem rozumowania, w 2007 roku Szyszko dowodził, że dzięki kompensacji środowisko naturalne nie ucierpi na budowie drogi przez dolinę Rospudy. A ostatnio usiłował przekonać Radę UE, że Polska nie musi ograniczać emisji CO2, bo ma tyle lasów, że mogą one pochłonąć całą polską produkcję tego gazu.

LUDZIE SZYSZKI W RESORCIE ŚRODOWISKA I PODLEGŁYCH MU IMSTYTUCJACH:

RODZINA:

Katarzyna Szyszko-Podgórska

 • Córka ministra.
 • W marcu 2017 roku ujawniliśmy, że została zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Ochrony Środowiska. To jeden z instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra środowiska - czyli jej ojca. Ma m.in. opracowywać podstawy strategii ekologicznej Polski i prowadzić kompleksowe badania środowiska, zwłaszcza skutków jego degradacji.
 • Miesiąc później ujawniliśmy, że ma ona być „ekspertką merytoryczną” doradzającą przy budowie portalu o Puszczy Białowieskiej, na który podlegający ministrowi Szyszce NFOŚiGW przyznał fundacji Tomasza Sakiewicza 6 mln zł.
 • Gdy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej o. Rydzyka, z inicjatywy Szyszki i dzięki środkom z NFOŚiGW, uruchomiła kierunki „kompensacja przyrodnicza”, a potem „ekologia i zarządzanie” - została wykładowcą tej uczelni.
 • Jak pisał „Newsweek”, redagowała także „Przyrodę Polską” - pismo Ligi Ochrony Przyrody, dofinansowane przez NFOŚiGW.
 • W 2014 roku kandydowała z listy PiS w wyborach samorządowych do rady warszawskiej dzielnicy Wesoła. Nie uzyskała jednak mandatu. Od 2006 roku radną dzielnicy jest jej matka – Krystyna Szyszko.

Przeczytaj także:

Patrycja Szyszko

 • Córka ministra.
 • Od 2001 roku pracuje w NFOŚiGW. Za poprzednich rządów PiS była wicedyrektorem jednego z departamentów Funduszu. W 2007 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi (przegranymi przez PiS) założyła z kolegami związek zawodowy i została jego wiceprzewodniczącą - dzięki czemu władze Funduszu z nadania rządu PO-PSL, nawet gdyby chciały, nie mogły zwolnić jej z pracy. W 2016 roku pracowała na stanowisku głównego specjalisty. NFOŚiGW nie odpowiedział nam, jakie stanowisko zajmuje obecnie.

Piotr Szyszko

 • Bratanek ministra.
 • Od lutego 2016 roku jest kierownikiem Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna. Oprócz niego w zespole jest jeszcze tylko jedna osoba. Szefem nadleśnictwa jest wieloletni współpracownik Szyszki (vide: Stefan Traczyk).
 • Ukończył AWF i Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, którego inicjatorem i kierownikiem był Jan Szyszko.
 • Od 2010 roku warszawski radny PiS. Jego ojciec - Andrzej Szyszko także był kiedyś radnym tej partii, a w latach 1994-98 przewodniczącym Rady Warszawy.

Karol Podgórski

WSPÓŁPRACOWNICY (W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ)

Lucjan Bednarz

Magdalena Bodzenta (wcześniej Jaźwiecka)

Sebastian Bodzenta - mąż Magdaleny Bodzenty

Obecna posłanka Agata Borowiec i obecny wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski jako uczestnicy warsztatów terenowych organizowanych przez uczelnię o. Rydzyka w Tucznie.

[embed]https://youtu.be/KdBv2HHB_Y4[/embed]

Andrzej Borowiec

 • Jak pisały "Kurier Lubelski", "Fakt" i "Gazeta Lubuska", dzięki siostrze, dostał posadę leśniczego w Leśnictwie Smolnik. Utworzono je w styczniu 2016 roku w Nadleśnictwie Zwierzyniec, gdzie szefem jest znajomy ministra Szyszki (vide: Lucjan Bednarz).
 • Jego siostra - posłanka Agata Borowiec była społeczną asystentką prof. Jana Szyszko, jak sama pisze na swojej stronie internetowej: "odpowiedzialną za przeprowadzanie analiz problemów społeczno-gospodarczych w regionie" lubelskim. Jest też absolwentką podyplomowego studium z "ekologia i zarządzanie" w WSKSiM w Toruniu, gdzie wykładowcami byli Jan Szyszko i jego córka. Uczestniczyła w warsztatach organizowanych w ramach tych studiów w sławnej "stodole" ministra Szyszki w Tucznie.

Andrzej Deres

ks. Tomasz Duszkiewicz

 • Przyjaciel i towarzysz polowań ministra Szyszki, a także jeden z jego najzagorzalszych obrońców.
 • Proboszcz parafii w Węgrowie. Według "Newsweeka", od lutego 2016 roku jest też duszpasterzem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
 • W styczniu 2017 roku został zatrudniony na Stanowisku ds. Współpracy z Otoczeniem Regionalnym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Szefem tamtejszej RDLP jest zaufany Szyszki - Andrzej Nowak. Ksiądz nie musi przyjeżdżać do pracy w Białymstoku (140 km od jego parafii), bo pracuje zdalnie. Gdy poseł Krzysztof Truskolaski (.N) pytał w interpelacji poselskiej o jego wynagrodzenie, resort środowiska odmówił podania kwoty.
 • Ksiądz ma być też - obok Katarzyny Szyszko-Podgórskiej - kolejnym "ekspertem merytorycznym" doradzającym przy budowie portalu o Puszczy Białowieskiej, na który podlegający ministrowi Szyszce NFOŚiGW przyznał fundacji Tomasza Sakiewicza 6 mln zł.
13.03.2016 Bialowieza . Od lewej : kapelan lesnikow Jerzy Duszkiewicz i minister Srodowiska Jan Szyszko podczas konferencji prasowej dot. wycinki drzew w Puszczy Bialowieskiej w zwiazku z gradacja kornika drukarza .
Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta
13.03.2016 r. Białowieża. Ks. Duszkiewicz i minister Szyszko podczas konferencji prasowej ws. wycinki drzew w Puszczy Bialowieskiej. Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Izabela Dymitryszyn

Anna Jakubowska

 • Pełni obowiązki dyrektora Departamentu Środków Zagranicznych NFOŚiGW.
 • W 2017 roku została powołana przez ministra Szyszkę na przewodniczącą rady nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu (wcześniej szefowała radzie WFOŚiGW w Łodzi).
 • Absolwentka Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Oceny i Wyceny zasobów Przyrodniczych SGH i SGGW.

Agata Jojczyk

 • Pracuje w Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW. Jest współautorką kilku prac naukowych Szyszki.
 • Wykłada także w WSKSiM w Toruniu, na dofinansowanym przez NFOŚiGW kierunku: kompensacja przyrodnicza.
 • Gdy Szyszko objął funkcję ministra środowiska, została zatrudniona w resorcie na pół etatu jako jego doradca.
 • Minister powołał ją również na przewodniczącą rady nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku (obecnie reprezentuje w radzie nadzorczej NFOŚiGW).

Leszek Karski

Kazimierz Kujda

W grudniu 2015 roku minister Szyszko powołał go na prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Funkcję pełni już trzeci raz.

 • Zaczął pracować w Funduszu i został po raz pierwszy jego wiceprezesem w 1998 roku, gdy Szyszko był po raz pierwszy ministrem środowiska. Potem - w 2000 roku objął pierwszy raz funkcję prezesa NFOŚiGW.
 • Drugi raz zasiadł w fotelu wiceprezesa NFOŚiGW w 2005 roku - za drugich rządów Szyszki w resorcie. A 2006 roku został znów prezesem Funduszu.
 • Był przez wiele lat prezesem powiązanej z PiS spółki Srebrna.

Adam Kwiatkowski

** 25 stycznia 2018 r. na funkcji dyrektora RDLP w Gdańsku zastąpił Kwiatkowskiego Bartłomiej Obajtek.

Stanisław Majdański

 • Był posłem (w kadencji 1989-91; z listy Komitetu Obywatelskiego) i senatorem (w latach 1997- 2001 z listy AWS).
 • W 2001 roku ukończył Podyplomowe Studium Wyceny i Oceny Zasobów Przyrodniczych w SGH i SGGW w Warszawie.
 • Jest wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, założonego przez Szyszkę.
 • W 2016 roku został zatrudniony na 1/10 etatu jako doradca ministra środowiska.
 • Szyszko powołał go również na przewodniczącego rady nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie. Miesięczne wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji to około 3,8 tys. złotych.

Andrzej Matysiak

Sławomir Mazurek

 • Pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.
 • Jest politologiem i absolwentem Podyplomowego Międzyuczelnianego Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH.
 • A także członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
 • W latach 2006-07, gdy Jan Szyszko był ministrem środowiska w pierwszym rządzie PiS, pełnił funkcję jego rzecznika prasowego.

Krzysztof Melka

 • Po wygranej PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych i objęciu funkcji ministra przez Szyszkę, został jego doradcą.
 • W 2016 roku Szyszko powołał go na przewodniczącego rady nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach, a w 2017 - przesunął go na taką samą funkcję w radzie łódzkiego Funduszu. Miesięczne wynagrodzenie przewodniczącego rady to ponad 3,7 tys. złotych.
17.01.2008 WARSZAWA PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC OD LEWEJ: ARTUR MICHALSKI , JAN SZYSZKO
FOT. BARTOSZ BOBKOWSKI / AGENCJA GAZETA
17.01.2008 rok. Artur Michalski i poseł Jan Szyszko. Fot. Bartosz Bobkowski/ Agencja Gazeta

Artur Michalski

 • Jeden z najbliższych i najważniejszych współpracowników Szyszki.
 • W grudniu 2015 roku minister Szyszko powołał go na wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Decyzją ministra Michalski został również przewodniczącym rady nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie.
 • W latach 2000-01, gdy Szyszko był pełnomocnikiem rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ, Michalski był jego doradcą.
 • Za poprzednich rządów PiS i Szyszki w resorcie - był szefem jego gabinetu politycznego, a w 2006 roku - po raz pierwszy został wiceprezesem NFOŚiGW (był nim do 2008 roku).
 • Ukończył założone przez Szyszkę Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, a także Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (prowadzone przez Samodzielną Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW, której szefem był Szyszko).
 • Jest doktorantem w Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW. Jak wynika ze strony internetowej NFOŚiGW "szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat)".
 • Działa w Stowarzyszeniu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Mateusz Mroz

 • Jest członkiem rady nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu (wyznaczonym przez zarząd NFOŚiGW).
 • Po wygranej PiS w ostatnich wyborach i objęciu przez Szyszkę funkcji ministra był krótko jego doradcą i wyznaczonym przez niego przewodniczącym rady nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie.
 • Za pierwszego ministrowania Szyszki (w rządzie AWS), był szefem jego gabinetu politycznego.
 • Za drugich rządów Szyszki w resorcie, został członkiem rady nadzorczej NFOŚiGW.
 • Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i jego byłym skarbnikiem.
 • Ukończył Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Naturalnych Środowiska SGGW.
 • W 2015 roku - od października do grudnia - był burmistrzem dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Paweł Mucha

Beata Nowosielska

 • Dyrektor generalna Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Wcześniej - od 2016 do kwietnia 2017 roku - była dyrektorką Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska. Ze stanowiskiem i pracą musiała pożegnać się po skandalu jaki wybychł, gdy napisała na Facebboku, że wracającego do Polski Donalda Tuska należałoby przywitać "kajdankami i szubienicą".
 • A jeszcze wcześniej - w 2014 roku została radną PiS w warszawskiej dzielnicy Wesoła, gdzie działa również od lat żona Jana Szyszki - Krystyna. W czasie kampanii Szyszkowie zachwalali wyborcom jej kandydaturę: „Polecamy Panią Beatę jako osobę, która odzwierciedla najlepsze cechy swojego pokolenia, cenimy w niej przede wszystkim dynamiczność i upór w dążeniu do celu”.

Adam Płaksej

 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
 • W 2011 został zgłoszony w Kancelarii Sejmu jako pracownik biura poselskiego Szyszki. Podawał wówczas, że wcześniej pracował w SKOK Wspólnota i prowadził własną działalność gospodarczą.

Marek Ryszka

Paweł Sałek

 • Pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.
 • Ukończył kilka kierunków studiów, m.in. Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH.
 • Jest doktorantem w założonej przez Szyszkę Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Sasobów Przyrodniczych SGGW...
 • ... i członkiem komisji rewizyjnej założonego przez Szyszkę Stowarzyszenia na rzecz Zrówwoważonego Rozwoju Polski. Stowarzyszenia Szyszki.

Axel Schwerk

 • Został powołany przez ministra Szyszkę do Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
 • Jest współautorem kilku prac naukowych Szyszki.
 • Gdy Szyszko przeszedł na SGGW na emeryturę, Schwerk objął po nim funkcję kierownika Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych.

Marek Szary

Joanna Szczepańska

 • Jest wicedyrektorem ds. organizacyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodari Wodnej. Według naszych informatorów, nie może być formalnie dyrektorem, bo nie ma stopnia naukowego, ale faktycznie rządzi jednostką.
 • Sekretarz Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Andrzej Szweda- Lewandowski

 • Podsekretarz stanu w Ministerswie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody (był nim także za poprzednich rządów Szyszki w resorcie).
 • W 2007 roku jako wiceminister środowiska podpisał się pod wnioskiem o dofinasowanie z NFOŚiGW wieży-laboratorium w Tucznie, niedaleko powierzchni badawczych Szyszki.
 • Absolwent kilku kierunków, m.in. podyplomowych studiów w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych w Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Oceny i Wyceny Zasobów SGGW i SGH oraz podyplomowych studiów w zakresie kompensacji przyrodniczej w Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW.

Kazimierz Tobolski

 • Został powołany przez Szyszkę do Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
 • Jest współautorem publikacji Szyszki "Podstawy kompensacji przyrodniczej", wydanej przez WSKSiM w Toruniu.
23.11.2005 WARSZAWA - MINISTERSTWO SRODOWISKA - KONFERENCJA PRASOWA MINISTRA SRODOWISKA JANA SZYSZKI N/Z OD LEWEJ KONRAD TOMASZEWSKI ( DORADCA MINISTRA ) , JAN SZYSZKO
FOT. BARTOSZ BOBKOWSKI / AGENCJA GAZETA
23.11.2005 rok. Minister środowiska Jan Szyszko i jego doradca Konrad Tomaszewski. Fot. Bartosz Bobkowski/ Agencja Gazeta

Konrad Tomaszewski

 • Krewny Jarosława Kaczyńskiego.
 • Jeden z najbliższych, jeśli nie najbliższy współpracownik Szyszki.
 • Od 2015 roku dyrektor Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
 • Był dyrektorem Lasów także za rządów AWS, gdy Szyszko pierwszy raz zasiadał w fotelu ministra.
 • Za drugiego ministrowania Szyszki był szefem jego gabinetu politycznego - dopóki "Gazeta Wyborcza" nie ujawniła, że toczą się przeciwko niemu sprawy karne (ostatecznie został oczyszczony z zarzutów). Po odwołaniu z funkcji szefa gabinetu znów znalazł pracę w Lasach - został głównym analitykiem.
 • Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Stefan Traczyk

Michał Wiśniewski

Witold Zakościelny

 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew.
 • Za poprzednich rządów Szyszki w Ministerstwie Środowiska był nadleśniczym Nadleśnictwa Zwierzyniec.
 • Członek Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Tomasz Zygmont

Tadeusz Żarski

 • Na początku obecnej kadencji został zatrudniony na 1/10 etatu jako doradca ministra Szyszki.
 • Jest członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
 • Za poprzednich rządów Szyszki w MŚ był szefem rady EkoFunduszu.
;
Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze