Strzały przy granicy. Migranci wpadli w pułapkę i nie mają odwrotu 
granica7

Strzały przy granicy. Migranci wpadli w pułapkę i nie mają odwrotu