Piotr Szczęsny


„Marzeniem władzy jest, byśmy uznali, że ofiara męża poszła na marne”. Rocznica samospalenia Piotra Szczęsnego

Syn: Mój żal się uspokoił, ale zawsze go trochę będzie. Mam więcej zrozumienia, może nawet zgody.
Córka: Staram się myśleć o nim nie w kategoriach symbolu, ale mojego taty. Każdy sygnał, że to nie dało efektu zbyt wiele mnie kosztuje.
Żona: W tym najbardziej intymnym liście, jaki mi zostawił, pisał, że ilekroć o nim pomyślę, będzie w pobliżu

„Zaśmiecił miejsce publiczne poprzez postawienie znicza”. Gorzowski działacz opozycji odpowie przed sądem za uczczenie pamięci Piotra Szczęsnego

Przed sądem w Gorzowie Wielkopolskim stanie jutro Leszek Pielin. W dniu Wszystkich Świętych nakleił na drzwiach biura poselskiego Elżbiety Rafalskiej klepsydry upamiętniające Piotra Szczęsnego i ustawił przed wejściem znicze. Policja zarzuciła mu zaśmiecenie miejsca publicznego i umieszczanie napisów bez zgody administratora budynku

Ks. Adam Boniecki: Piotr był jak krzyk, który rozdziera ciszę. Widział ostrzej, wiedział, że musi ostrzec

Żegnamy człowieka, który jest jak ogień, który z ciemności wydobywa kształt rzeczy, w ciemnościach jakby nieobecnych, niedostrzegalnych. Ogień budzi strach, śmierć budzi strach. Żegnamy człowieka, który będzie nam towarzyszył. Koło takich wydarzeń nie da się przejść z zamkniętymi oczyma, zatkanymi uszami - mówił o Piotrze Szczęsnym ks. Adam Boniecki

Dziś, pod Pałacem Kultury w Warszawie, Zaduszki Piotra Szczęsnego, Szarego Człowieka, który nie umiał oddać marzenia o wolności

Miał marzenie o wolnym, demokratycznym, praworządnym, porządnym kraju i o społeczeństwie obywatelskim, które w nim mieszka. Nie mógł znieść tego, że to marzenie umiera, gasną protesty, przychodzi pogodzenie z tym, co jest. Wierzył, że jego śmierć może przywrócić życie temu marzeniu. Że jego Polska jeszcze nie zginęła. Dziś o 18. przychodzimy oddać mu cześć