0:00
0:00

0:00

Coraz szersze wsparcie dla niezależnych prokuratorów zesłanych karnie po kilkaset kilometrów od domu przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Wsparcie dali im już obywatele, politycy opozycji i środowiska prawnicze, w tym sędziowie Sądu Najwyższego i blisko 400 prawników szczecińskich. Teraz solidarność z nimi deklaruje też 25 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

W niedzielę 24 stycznia 2021 roku zostało opublikowane ich oświadczenie. Podpisali się pod nim byli prezesi TK: Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki, prof. Andrzej Zoll (również były Rzecznik Praw Obywatelskich), a także m.in. prof. Ewa Łętowska (również była Rzecznik Praw Obywatelskich),

Sędziowie TK: zagrożone są zasady państwa prawa

Publikujemy w całości oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku:

„Naruszanie konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów przez organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej staje się w naszym państwie coraz częstsze. Celem wszczynania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec niektórych sędziów oraz pozbawiania ich prawa do orzekania jest wymuszenie milczenia i posłuszeństwa środowiska.

Zapowiedziane zostało wprowadzenie ustawowych zmian w ustroju sądownictwa pociągających za sobą weryfikację wszystkich sędziów w Polsce przez organy władzy politycznej. W jej wyniku każdy sędzia mógłby zostać przeniesiony do innego sądu lub w stan spoczynku.

Narasta także ograniczanie gwarantowanej ustawowo niezależności prokuratorów, zbyt słabej, by chronić ich przed represjami.

Kierowanie prokuratorów na delegacje w miejscowościach odległych od miejsca ich zamieszkania odbywa się w okolicznościach mających znamiona szykan. Niesmak budzi ostatnia, nacechowana pogardą, wypowiedź Prezydenta RP o prokuratorach.

Dokonuje się właśnie pozbawienie realnego znaczenia konstytucyjnej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich i użycie w tym celu obecnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego.

Sytuacja dalszego zagrożenia zasad państwa prawa skłania sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku do wyrażenia najwyższego zaniepokojenia i poinformowania o tym opinii publicznej”.

Oświadczenie podpisali: Stanisław Biernat, Teresa Dębowska – Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Małgorzata Pyziak -Szafnicka, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Zubik.

Wsparcie dla niepokornych prokuratorów i sędziów

Oświadczenie sędziów TK to mocny głos wsparcia dla niezależnych prokuratorów kilka dni temu zesłanych na karne delegacje w Polskę. Represje objęły 7 prokuratorów, w tym aż 6 z nich jest członkami krytycznego wobec Zbigniewa Ziobry stowarzyszenia Lex Super Omnia. W grupie zesłanych trzy osoby zasiadają we władzach stowarzyszenia. Zsyłka to kara za krytykę prokuratury Zbigniewa Ziobry.

Przeczytaj także:

Sędziowie TK w swoim oświadczeniu dają też wsparcie represjonowanym niezależnym sędziom. Odnoszą się do wytaczania wobec nich postępowań dyscyplinarnych i karnych. A pierwsi sędziowie mają już postępowania karne za nienależne wyroki. W szczególności chodzi o osoby zawieszone w obowiązkach sędziego przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną, czyli Igora Tuleyę, Beatę Morawiec i Pawła Juszczyszyna.

W środę 20 stycznia Igor Tuleya miał dostać absurdalny zarzut karny za wpuszczenie dziennikarzy na krytyczne wobec PiS orzeczenie. Ale Tuleya nie stawił się w Prokuraturze Krajowej – stał pod nią wraz z wspierającymi go sędziami i obywatelami. Prokuratura wysłała mu już drugie wezwanie na 10 lutego na godzinę 12:00.

Sędziowie TK ostrzegają też przed ostatecznym demontażem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Chodzi o plany ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, by zlikwidować wszystkie obecne sądy powszechne (rejonowe, okręgowe i apelacyjne) i zastąpić je systemem z dwoma nowymi sądami. To otworzyłoby PiS drogę do weryfikacji wszystkich sędziów w Polsce i wyrzucenia z zawodu tych, co władzy się nie kłaniają.

Plany te popiera prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Sędziowie Trybunału w oświadczeniu zwracają też uwagę na marginalizację roli Rzecznika Praw Obywatelskich. PiS chce przejąć zwolnione stanowisko przez Adama Bodnara, któremu w 2020 roku skończyła się kadencja.

Obóz władzy forsuje na jego następcę Piotra Wawrzyka, posła PiS i wiceministra spraw zagranicznych. Nie może jednak obsadzić go na stanowisku Rzecznika bez zgody Senatu (to konstytucyjny wymóg), w którym nie ma większości.

Do czasu wyboru nowego Rzecznika funkcję tę pełni Adam Bodnar, ale PiS chce się go pozbyć. W tym celu grupa posłów PiS złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o ocenę przepisów mówiących o tymczasowym pełnieniu funkcji rzecznika przez osobę, której skończyła się kadencja.

Jeśli TK przyznałby rację PiS, otworzy partii rządzącej drogę do przejęcia tego stanowiska bez zgody Senatu - przez obsadzenie na stanowisku osoby pełniącej obowiązki Rzecznika.

Fala wsparcia dla nękanych prokuratorów

To nie koniec wsparcia dla niepokornych prokuratorów. W poniedziałek 25 stycznia zaczyna się akcja wysyłania do nich pocztówek. Do akcji zachęca stowarzyszenie Lex Super Omnia, grupujące niezależnych sędziów i Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

Na profilu Kongresu na Facebooku napisano:

„WARTO BYĆ PRZYZWOITYM. Sędziowie broniący KONSTYTUCJI i naszych praw w czasie rządów PiS nie mogą czuć się bezpieczni. Pokazały to czystki, fałszywa „reforma” sądownictwa, a ostatnio bezprecedensowe kary dla nich, tj. delegacje do odległych sądów. Wielu z nich przypłaca to zdrowiem swoim i rodziny (...). Cały czas jest nacisk na sędziów sądów powszechnych i stąd akcja solidarnościowa, która rozpocznie się w poniedziałek. Możesz wysłać słowa otuchy i wsparcia potrzebującym tego najbardziej”.

Kongres zachęca, by kartki pocztowe z wyrazami wsparcia wysyłać do zesłanych prokuratorów na poniższe adresy:

  • Katarzyna Kwiatkowska Prokuratura Rejonowa, Pl. Tysiąclecia 25c, 87-400 Golub-Dobrzyń,
  • Daniel Drapała Prokuratura Rejonowa, ul. Dworcowa 2, 72-100 Goleniów,
  • Jarosław Onyszczuk Prokuratura Rejonowa, ul. S. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński,
  • Katarzyna Szeska Prokuratura Rejonowa, ul. Jana Pawła II 11, 37-100 Jarosław,
  • Ewa Wrzosek Prokuratura Rejonowa, ul. Mickiewicza 20, 63-100 Śrem,
  • Artur Matkowski Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, ul. L. Lisa-Kuli 20, 35-959 Rzeszów.

Kto wspiera niepokornych prokuratorów

Fala wsparcia dla zsyłanych prokuratorów zaczęła się zaraz po ujawnieniu sprawy. Murem stanęli za nimi politycy opozycji, Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacje prawnicze, w tym stowarzyszenia sędziów Themis i Iustitia. Z prokuratorami solidaryzują się też obywatele. Proponowali im nawet za darmo wynajem mieszkań w miastach, do których zostali zesłani.

Wsparcie dało też 78 sędziów Sądu Najwyższego – czynnych i w stanie spoczynku – w tym byli prezesi SN Adam Strzembosz, Lech Gardocki i Małgorzata Gersdorf.

Ważny jest również list wsparcia podpisany przez grupę aż 380 prawników z apelacji szczecińskiej, która obejmuje województwo Zachodniopomorskie i północną część województwa Lubuskiego z Gorzowem Wielkopolskim. List podpisali głównie sędziowie, ale też radcowie prawni, adwokaci, prokuratorzy i notariusze.

Lex Super Omnia dziękuje za wsparcie

Niezależni prokuratorzy doceniają falę solidarności. W ich imieniu podziękował za wsparcie zarząd stowarzyszenia, który na swojej stronie internetowej napisał:

"Szanowni Państwo, Drodzy przyjaciele Stowarzyszenia Prokuratorów »Lex Super Omnia«

Jak Państwo wiecie, ostatnie dni były dla Stowarzyszenia Prokuratorów »Lex Super Omnia« bardzo trudne. Nasze Koleżanki i Koledzy z dnia na dzień zostali przymusowo przeniesieni do pracy w prokuraturach rejonowych odległych o setki kilometrów od ich miejsc zamieszkania. Zostali oni rozłączeni z rodzinami, uniemożliwiono im sprawowanie opieki nad starszymi rodzicami, nakazano w błyskawicznym tempie przeorganizować całe życie osobiste i zawodowe.

Szykany te są dla nich wyjątkowo dotkliwe i choć prokuratorzy ci są silni, z całą pewnością trudniej byłoby im godnie stawić czoła tej sytuacji, gdyby nie płynące szerokim, nieprzerwanym strumieniem, zarówno z kraju, jak i zagranicy, przejawy wsparcia, pomocy, życzliwości, dobroci i solidarności pochodzące z wielu środowisk. Wsparcie to i ofiarowana konkretna bezinteresowna pomoc ma niesamowicie pozytywne przesłanie i pozwala z nadzieją spojrzeć w przyszłość, wiedząc jak wielu wspaniałych zwolenników ma idea niezależnej od czynników politycznych prokuratury, o którą zabiega nasze Stowarzyszenie”

– pisze zarząd Lex Super Omnia.

I dziękuje wszystkim za wsparcie:

„Brak jest takich słów i podniosłych gestów, które pozwoliłyby wyrazić naszą wdzięczność wszystkim osobom wspierającym przymusowo delegowanych prokuratorów. To, że byliście i jesteście Państwo z nami, pomaga im przetrwać te trudne dni. Nie sposób wymienić tu wszystkich, którym należą się serdeczne podziękowania.

Murem za naszymi przymusowo delegowanymi Koleżankami i Kolegami stanął Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, wszystkie środowiska prawnicze: sędziowie, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, koledzy prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, przedstawiciele innych zawodów prawniczych, organizacje obywatelskie, media, społeczność międzynarodowa, w tym Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów MEDEL oraz Unia Prokuratorów Republiki Czeskiej, a także niezliczona liczba innych osób, których dobre słowo, wyrazy solidarności, a często doraźna pomoc organizacyjna podtrzymywały na duchu nasze Koleżanki i Kolegów. Te wszystkie gesty pozwalają nam wierzyć, że jesteście Państwo z nami i będziecie nas wspierać, niezależnie jak dotkliwymi środkami uderzy w nasze Stowarzyszenie kierownictwo obecnej Prokuratury”.

Na koniec podziękowań zarząd stowarzyszenia podkreśla:

„Wasze wsparcie daje nam siłę i wiarę w to, że wspólnie doprowadzimy do restytucji demokratycznego państwa prawnego z niezawisłymi sędziami i niezależnymi prokuratorami jako jego oczywistymi elementami. Serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy”.

OKO.press opublikowało listę ściganych i represjonowanych niezależnych prokuratorów:

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze