Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w obronie zsyłanych prokuratorów i nękanych sędziów
Sędziowie TK bronią prokuratorów zsyłanych na karne delegacje
fot. Mikołaj Maluchnik / OKO.press

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w obronie zsyłanych prokuratorów i nękanych sędziów