Wina Facebooka? Odpowiedzialni za polaryzację społeczną są gdzie indziej [Analiza Mierzyńskiej]
Mężczyzna trzyma palące się race nad głową
VI Pielgrzymka Środowiska Narodowego 30 marca 2019 r. Fot. Tomasz Stępień

Wina Facebooka? Odpowiedzialni za polaryzację społeczną są gdzie indziej [Analiza Mierzyńskiej]