Wymuszanie praktyk religijnych na lekcjach religii jest powszechne. Kościół udaje, że tego nie widzi
lekcja religii
FOT. JAROSLAW KUBALSKI / AGENCJA GAZETA PLYTA KIELCE NR 047

Wymuszanie praktyk religijnych na lekcjach religii jest powszechne. Kościół udaje, że tego nie widzi