"Zmiany po 2015 roku osłabiły niezawisłość sądów". Komisja Europejska o praworządności w Polsce
Wiceprzewodnicząca KE Vĕra Jourová
Vĕra Jourová

Maria Pankowska

„Zmiany po 2015 roku osłabiły niezawisłość sądów”. Komisja Europejska o praworządności w Polsce