17 września? A co się wtedy wydarzyło? [ROZMOWY MAKAROWEJ]
Józef Stalin na bannerze
Photo by ? // AFP

17 września? A co się wtedy wydarzyło? [ROZMOWY MAKAROWEJ]