0:00
0:00

0:00

młody mężczyzna w okularach, w garniturze
Jacek Perzyński
(1995) pisze o gospodarce i geopolityce w krajach Azji.