0:000:00

0:00

We wtorek, 22 czerwca 2021 roku, ogłoszono wyniki konkursu o dotacje z Funduszu Patriotycznego. Fundusz powstał wiosną z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Piotra Glińskiego. Jego obsługą zajmuje się państwowy Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, którego dyrektorem jest były senator PiS Jan Żaryn.

Fundusz rozdzielił w sumie 30 milionów złotych, w ramach dwóch ścieżek dotacyjnych.

Pieniądze z Priorytetu I mają iść na cele, które „ułatwiają dostęp do kultury”, m.in.: organizację imprez, wydarzeń, konferencji, produkcje filmów i wydawanie książek. Wnioskodawcy mogli otrzymać od 15 tys. do pół miliona złotych. Łącznie do rozdysponowania było 10 mln zł.

W Priorytecie II dotacje miały zostać przeznaczone na „wzmocnienie instytucjonalne beneficjenta, w tym zadania infrastrukturalne” np. na budowę czy remont nieruchomości. Można było dostać od 15 tys. złotych do nawet 5 milionów złotych (w zależności od wysokości wkładu własnego). Łącznie z tej puli rozdano 20 mln zł.

Wnioski rozpatrywane były w dwóch etapach. Najpierw podlegały ocenie formalnej, później - dwustopniowej ocenie merytorycznej.

Za ocenę wniosków na początkowym etapie odpowiadał zespół sterujący powoływany przez dyrektora Instytutu w uzgodnieniu z ministrem kultury. Potem wstępnie wyselekcjonowane wnioski oceniał tzw. panel ekspertów, w którym zasiadały „osoby, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię należytego wykonania powierzonego zadania”. To oni ustalają, kto dostanie dotacje.

Ostateczną listę beneficjentów musi jednak zaakceptować dyrektor Instytutu.

Jak pisaliśmy wczoraj, dwie najwyższe dotacje - łącznie 3 mln zł - dostały organizacje narodowców, związane z Robertem Bąkiewiczem.

Zbadaliśmy także, jak rozdzielono pozostałe 27 milionów.

Przeczytaj także:

Dotacja dla biskupa, dotacja dla proboszcza

Dotacje na patriotyczne cele przyznano 8 instytucjom Kościoła katolickiego: archidiecezjom, zakonom i parafiom. Łącznie trafiło do nich 2.257.893 zł:

 • 900 tys. zł na ośrodek szkoleniowo-formacyjny myśli katolicko-społecznej dostanie Archidiecezja Lubelska;
 • 33,75 tys. zł na projekt “Dziedzictwo Archidiecezji Warszawskiej” - właśnie ta archidiecezja;
 • 350 tys. zł na Miejsce Pamięci kształtujące tożsamość narodową i patriotyczną - Towarzystwo Salezjańskie, Dom Zakonny w Czerwińsku;
 • 385 tys. zł na Centrum Narodowe na krakowskiej Skałce - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (czyli zakon paulinów);
 • 36,5 tys. zł na remont kaplicy grobowej Lutosławskich - parafia pw. św. Jakuba Ap. w Drozdowie;
 • 150 tys. zł na przystosowanie części podziemi w zabytkowym klasztorze w celu rozbudowy istniejącej Ekspozycji Muzealnej - parafia św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy;
 • 250 tys. zł na Dom Pielgrzyma Izbą Pamięci i Kultury - parafia w Rozbitym Kamieniu;
 • i 152,64 tys. zł na projekt “Rajcza przez wieki” - parafia Św. Wawrzyńca i Św. Kazimierza w Rajczy z diecezji bielsko-żywieckiej .

Patriotyzm po katolicku

Dotacje otrzymały też organizacje, które nie są kościelnymi osobami prawnymi, ale są prowadzone przez duchownych lub propagują katolickie wartości i tradycję:

 • 220,81 tys. zł otrzymała Fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka, wydawca TV Trwam. Wyprodukuje za nie cykl filmów dokumentalnych pt. "Noc w muzeum";
 • 51,08 tys. zł Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dostała na projekt “Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński wzorami patriotyzmu w Polsce i za granicą”;
 • 400 tys. zł - największą dotację w I priorytecie - dostał Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum. Tyle ma kosztować projekt “Katolicka myśl społeczna: pomniki, przykłady, kierunki rozwoju dla Polski”. Prezesem instytutu jest Wojciech Golonka, który w 2019 r. startował do Sejmu z listy Konfederacji. Bez powodzenia;
 • 50 tys. zł otrzyma Muzeum Regionalne w Pułtusku na przedsięwzięcie “Święty dwóch narodów – powrót relikwii św. Władysława”;
 • 32,58 tys. zł na Ośrodek Dokumentacji Historii Ruchu Narodowego i Katolicyzmu Społecznego w Wielkopolsce “Pamięć i Tożsamość” dostała Fundacja Rodziny Witaszków. Jest ona współfundatorem uczelni Ordo Iuris;
 • 109,87 tys. zł na projekt multimedialny “Wolność i godność narodu w trosce o rodzinę i życie” wyda Fundacja ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jak czytamy na stronie tej organizacji, jej celem jest w szczególności “ochrona życia i jego godności od poczęcia do naturalnej śmierci”. Kieruje nią Bogdan Chazan, profesor ginekologii, który zasłynął odmawiając pacjentce abortowania nieodwracalnie uszkodzonego płodu i utrudniając legalną aborcję u innego lekarza;
 • 100 tys. zł na projekt “Porozmawiajmy o historii” otrzymała Fundacja Mamy i Taty, znana z homofobicznych przedsięwzięć np. współpracowała z Ordo Iuris w akcjach przeciwko prowadzeniu edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w polskich szkołach oraz „Tęczowemu Piątkowi”. Jak pisaliśmy na OKO.press, w 2019 r. dostała 1,5 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na kampanię o tym, że małżeństwo chroni przed przestępczością i przemocą;
 • 100 tys. zł będzie kosztował projekt “Prawda Krzyż Wyzwolenie - Ks. Blachnicki w służbie narodu” o założycielu ruchu oazowego. Beneficjentem jest Fundacja Muza Dei - Centrum Nowej Kultury, kierowana przez Andrzeja Dubiela, byłego współpracownika Marka Jurka. Jak pisaliśmy, jego stowarzyszenie w latach 2018-20 dostało od instytucji państwowych 20 dotacji - łącznie 3,6 mln zł;
 • 200 tys. zł na remont części swojej siedziby dostało Stowarzyszenie Diakonatu Ruchu Światło-Życie;
 • 1,1 mln zł na Młodzieżowy Instytut Nowoczesnej Myśli Konserwatywnej otrzymało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży;
 • 500 tys. zł na Centrum Wychowania, Edukacji Patriotycznej i Dobroczynności w Bieczu dostała Fundacja na Rzecz Szpitala Ubogich im. Świętej Jadwigi Królowej w Bieczu;
 • 400 tys. zł na rozwój dostał Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Dla kręgu Morawieckiego...

Oprócz organizacji kościelnych, gro dotacji otrzymały podmioty związane z prominentnymi politykami Zjednoczonej Prawicy lub ich znajomymi.

Pięć z nich ma związki z premierem Mateuszem Morawieckim lub jego ojcem:

 • 90,83 tys. zł na projekt “Prekursorzy wolności” dostała Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. Jednym z jej założycieli był Mariusz Chłopik, o którym ostatnio było głośno w związku ze sprawą wypływu maili Michała Dworczyka. Jeśli wierzyć ich treści, Chłopik – choć obecnie jest formalnie dyrektorem ds. marketingu sportowego PKO BP – nieformalnie doradza premierowi Morawieckiemu. Prywatnie jest zięciem Konstantego Radziwiłła, wojewody mazowieckiego, byłego ministra zdrowia w rządzie PiS. W radzie Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych zasiada mąż drugiej córki Radziwiłła – Jakub Greloff. Jak pisaliśmy, organizacja dostała w 2020 r. z Narodowego Instytutu Wolności prawie 1,2 mln zł;
 • 79,58 tys. zł na obchody rocznicy strajków sierpniowych 1980 roku wyda Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna. Jej wiceprezesem jest Roman Zwiercan, mąż Małgorzaty Zwiercan. Oboje byli członkami Solidarności Walczącej, której szefował Kornel Morawiecki, nieżyjącego już dziś ojciec premiera. Małgorzata była posłanką w jego kole “Wolni i Solidarni”, dziś pracuje w kancelarii premiera. W 2021 r., w dwóch konkursach NIW, fundacja Zwiercana dostała łącznie 800 tys. zł;
 • 44,6 tys. zł wyda Fundacja Rozwoju Kultury we Wrocławiu na koncert p.t. "Niech Żyje Polska", dedykowany Kornelowi Morawieckiemu;
 • za 89,79 tys. zł Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych zrealizuje projekt “Wojna 1920 roku jako wojna narodów Europy Środkowo-Wschodniej przeciw bolszewizmowi”. Szefową ECPP jest Joanna Szydłowska, była pracowniczka kancelaria premiera i uczestniczka kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Jak pisał Onet, jej organizacja w 2020 r. otrzymała już 878 tys. zł z Narodowego Instytutu Wolności na "wzmocnienie potencjału ekspercko-analitycznego" i „wsparcie instytucjonalne”;
 • 499 tys. zł na zakup lokalu pod Centrum Myśli Narodowej dostała Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego. Szefuje jej Krzysztof Tenerowicz bliski współpracownik Adama Andruszkiewicza, obecnie sekretarza stanu w kancelarii premiera. Jak pisaliśmy, Tenerowicz kierował edeckim portalem prostozmostu.net, który w 2018 roku intensywnie promował Andruszkiewicza. Korzystał przy tym ze wsparcia siatki fanpage’y używanej do szerzenia fake newsów i rosyjskiej propagandy, którą Facebook rozwiązał po śledztwie OKO.press i aktywistów Avaaz.

...i ministra Ziobry

Dotacje trafią też do organizacji związanych z ludźmi z kręgu ministra Zbigniewa Ziobry.

 • 100 tys. zł na zakup nieruchomości dostała założona kilka miesięcy temu Fundacja Instytut im. Leona Mireckiego. Jej prezesem jest Michał Wołłejko, członek rady programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Wiceprezesem jest Paweł Szabłowski, zastępca dyrektora tegoż muzeum, a wcześniej współpracownik ministra Zbigniewa Ziobry;
 • 55 tys. zł na zakup środków trwałych dostała Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”. Na jej czele stoi Kajetan Ratajski, członek-sekretarz rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych;
 • 400 tys. zł na siedzibę dla Centrum Wolontariatu Patriotycznego "Szaniec" oraz Instytutu Ziem Zachodnich im. Lecha Karola Neymana dostała założona pod koniec 2020 roku Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego. Jej prezesem jest Bartłomiej Ilcewicz, działacz narodowy i kresowy ze Szczecina, dobry znajomy Dariusza Mateckiego – kontrowersyjnego spamera i polityka Solidarnej Polski. W ubiegłym roku pisaliśmy, że dwie inne organizacje, z którymi związany jest Ilcewicz, otrzymały dotacje z Funduszu Sprawiedliwości m.in. na prowadzenie „ośrodka monitorowania chrystianofobii” oraz na stworzenie lokalnych mediów;
 • 100 tys. zł na przygotowanie nowej siedziby dostała spółka The Warsaw Institute Review. Jej wspólniczką jest Izabela Wojtyczka, blisko związana z byłym wiceministrem aktywów państwowych Januszem Kowalskim. Obecnie członkini Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działającej przy Ministerstwie Aktywów Państwoych i rady nadzorczej PKP Cargo.

Od Świrskiego do Sommera

Kolejne dotacje trafiły m.in. do towarzystwa związanego z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem oraz do wspierających władzę dziennikarzy:

 • 89,67 tys. zł Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" dostała na projekt „Historia Jednej Piosenki oraz wspomnień Bohatera”. W marcu 2021 ujawniliśmy, że Daniel Obajtek, prezes Orlenu, użyczył jej jeden ze swoich dworków. Miała stworzyć tam centrum rehabilitacyjno-edukacyjne dla niepełnosprawnych dzieci i muzeum żołnierzy AK-Łagierników. Na remont dworku ministerstwo kultury przyznało fundacji grant wysokości 791 tys. zł. Dostała też co najmniej 4 granty od fundacji państwowych spółek, na utworzenie centrum rehabilitacyjnego. Jak pisaliśmy, w 2021 r. otrzymała też 88,7 tys. zł z NIW;
 • 203 tys. zł na cykl filmów animowanych "GALERIA WIDMO" dostała Fundacja Klubu Ronina. Jej prezes Józef Orzeł w 1990 r. wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim zakładał partię Porozumienie Centrum. Dziś jest m.in. członkiem rady nadzorczej Polskiej Fundacji Narodowej oraz rady Reduty Dobrego Imienia. W radzie FKP zasiadają z kolej były wiceszef Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski, Marcin Wolski, publicysta TVP i doradca jej zarządu oraz prof. Andrzej Nowak, historyk, członek Kolegium IPN. W kwietniu 2021 r. NIW przyzał 290,6 tys. zł z puli na rozwój think tanków;
 • z kolei założona przez Świrskiego Reduta Dobrego Imienia dostanie blisko 224 tys. zł na stworzenie "Mapy interaktywnej - Warstwy Pamięci";
 • 82,65 tys. zł trafi do spółki Sdm Pictures, na projekt „Jedwabne – historia prawdziwa”. Prezesem i współwłaścicielem spółki jest Tomasz Sommer, wieloletni współpracownik Janusza Korwin-Mikkego i redaktor naczelny “Najwyższego Czasu”;
 • 900 tys. zł na centrum kultury polskiej myśli narodowej i patriotycznej w Lublinie dostało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Członkiem komisji nadzorującej organizację jest minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek;
 • 200 tys. zł na zakup i modernizację wyposażenia technicznego Domu Dziennikarza dostało wspierające obecną władzę Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich;
 • 107,36 tys. zł na projekt “Ulicami historii” dostało Radio Wnet. Jego prezesem i właścicielem jest Krzysztof Skowroński, obecny szef SDP;
 • 405 tys. zł na „Hub - miejsce do pracy dla organizacji patriotycznych w Warszawie” dostała Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. To związek prawicowych stowarzyszeń, którego wiceprezesem jest Tymoteusz Zych – wiceszef Ordo Iuris. Ostatnio ujawniliśmy, że KIPR i dwie inne organizacje, którymi kieruje Zych, dostają dotacje z Narodowego Instytutu Wolności. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Zych zasiada w radzie NIW-u.
;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Sebastian Klauziński

Dziennikarz portalu tvn24.pl. W OKO.press w latach 2018-2023, wcześniej w „Gazecie Wyborczej” i „Newsweeku”. Finalista Nagrody Radia ZET oraz Nagrody im. Dariusza Fikusa za cykl tekstów o "układzie wrocławskim". Trzykrotnie nominowany do nagrody Grand Press.

Komentarze