0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Cezary Aszkielowicz / Agencja GazetaCezary Aszkielowicz ...

"Z najwyższą uwagą zapoznałem się z listem Věry Jourovej ws. ustawy represyjnej. Zapewniam, że Senat RP skorzysta ze wszelkich przewidzianych prawem możliwości, by stanowione w naszym kraju prawo dotyczące sędziów było zgodne z regulacjami i wartościami Unii Europejskiej" - oznajmił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Załączył swoją odpowiedź na pismo Wiceprzewodniczącej KE.

Cytuje w niej Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi".

W krótkim liście Grodzki zapewnia, że Senat będzie konsultował ustawę ze wszystkimi, których ona dotyczy - zarówno w Polsce, jak i międzynarodowo. Przypomina, że Senat ma 30 dni na wprowadzenie poprawek, a jeśli tego nie zrobi, ustawa zostanie automatycznie przyjęta w wersji przyjętej przez Sejm.

Jak informuje serwis 300polityka, 21 grudnia o godz 20:00 w mediach publicznych wyemitowane zostanie orędzie marszałka Senatu. Będzie to drugie orędzie obecnego marszałka Senatu – poprzednie zostało wyemitowane dzień po wyborze przez izbę wyższą. Nie wiadomo jeszcze, co - poza życzeniami świątecznymi - będzie jego tematem.

Ustawa przepchnięta w 29 godzin

W piątek 20 grudnia 2019 Sejm przyjął ustawę dyscyplinującą, zwaną też ustawą represyjną lub "kagańcową". OKO.press w wielu tekstach wskazywało, jakim bublem prawnym i naruszeniem Konstytucji i prawa europejskiego był jej projekt (wybór artykułów - poniżej).

W trakcie siłowego przepychania ustawy przez Sejm PiS uwzględnił tylko poprawki zgłaszane przez obóz rządzący (w tym posłów partii Jarosława Gowina – Porozumienia), które tylko w nieznacznym stopniu zmieniły pierwotny projekt. Zmiany analizuje w OKO.press Mariusz Jałoszewski:

Przeczytaj także:

Jourova pisze do polskich władz

Wczoraj Věra Jourová napisała do Andrzeja Dudy, Elżbiety Witek, Tomasza Grodzkiego oraz Mateusza Morawieckiego, by wstrzymali prace nad projektem tzw. ustawy dyscyplinującej. „Każde nowe prawodawstwo musi być zgodne z porządkiem prawnym Unii Europejskiej. Nie powinno prowadzić do dalszych naruszeń zasady praworządności w Polsce”

"Komisja zwróciła uwagę, iż w polskim parlamencie procedowany jest projekt ustawy [...] dotyczący niezależności sądownictwa, który pogarsza istniejące już obawy KE w tym zakresie” - napisała wiceprzewodnicząca Věry Jourovej do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz polskiego premiera z 19 grudnia 2019.

I dalej: „Zastrzeżenia Komisji wynikają z zasady rządów prawa zawartej w europejskich traktatach interpretowanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Państwa członkowskie oraz unijne instytucje mają obowiązek bronić praworządności i wspólny interes w tym, by sprawnie rozwiązywać związane z nią problemy”.

Pismo podał do publicznej wiadomości na Twitterze marszałek senatu Tomasz Grodzki (KO) 20 grudnia, gdy w Sejmie trwało już drugie czytanie tzw. ustawy dyscyplinującej.

Excellencies,

I am writing to you because it has come to the attention of the European Commission that, in the Polish Parliament, draft legislation has been introduced amending the laws on the ordinary courts organisation, on the Supreme Court and certain other laws, which touch upon matters such as judicial independence, further raising the Commission’s existing concerns in this area.

There should be no question about the solid grounding of EU concerns in the area of rule of law, as required by EU law and interpreted by the European Court of Justice. The EU institutions and Member States have a shared responsibility to strengthen the rule of law and a common interest in preventing problems and resolving them when they arise.

The European Court of Justice has recently recalled that although the organisation of justice in the Member States falls within the competence of Member States, the fact remains that, when exercising that competence, Member States are required to comply with their obligations under EU law.

The Court stated that the requirement that courts be independent forms part of the essence of the right to effective judicial protection and the fundamental right to a fair trial. These rights are of cardinal importance as a guarantee that all the rights which individuals derive from EU law will be protected and that the values common to the Member States set out in Article 2 TEU, notably the rule of law, will be safeguarded.

The Court also reiterated that the principle of primacy of EU law requires all Member State bodies to give full effect to EU law. National law must not be used to undermine EU law.

The Court has also made clear that the disciplinary regime governing the behaviour of judges must include the necessary guarantees against its use as a system of political control over judicial decisions.

Finally, national courts have the widest discretion in referring questions to the Court of Justice involving the interpretation of relevant provisions of EU law. These courts should have an unimpeded access to the Court of Justice. This is established case law, which any legislation must respect in full.

Any legislative development must comply with the requirements underpinning the EU legal order and should not lead to a further deterioration of the situation of the rule of law in Poland. In addition, the preparation of any new legislation in these areas requires careful consideration and proper consultation of all stakeholders. This should take place in a spirit of loyal cooperation between State organs, including the judiciary.

The Commission also strongly encourages the Polish authorities to consult the Council of Europe’s Venice Commission on this draft legislation. I would therefore invite all State organs not to take forward the proceedings on the new draft legislation before carrying out all the necessary consultations.

The Commission remains ready to engage in a constructive dialogue with the Polish authorities and would be grateful for information concerning the government’s intentions on the new draft legislation.

The Commission will continue to monitor the situation closely, with a strong expectation that Poland will take full account of the case law of the Court of Justice.

W swoim liście wiceprzewodnicząca KE przypomina także, że:

  • choć organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, członkowie Unii realizując ją, muszą pozostawać w zgodzie z ich zobowiązaniami wynikającymi z prawa UE;
  • TSUE stwierdził, że niezależność sądów jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania zasady skutecznej ochrony sądowej i prawa do sprawiedliwego procesu;
  • zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego, państwa członkowskie muszą realizować postanowienia traktatów. Nie mogą wykorzystywać krajowych przepisów do ich podważania;
  • Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że system dyscyplinujący sędziów nie powinien podważać ich bezstronności i niezależności;
  • sędziowie muszą mieć zagwarantowane prawo do składania pytań do TSUE;

„Każde nowe prawodawstwo musi być zgodne z porządkiem prawnym Unii Europejskiej. Nie powinno prowadzić do dalszych naruszeń zasady praworządności w Polsce” - podkreśla Jourová.

"Zachęcam wszystkie organy państwowe, by nie kontynuowały prac nad nowym projektem, dopóki nie przeprowadzą niezbędnych konsultacji z zainteresowanymi stronami" - dodała.

Mimo wielu apeli Sejm w piątek 20 grudnia przyjął ustawę dyscyplinującą, zwaną też ustawą represyjną lub "kagańcową". Wielokrotnie wskazywaliśmy, jakim bublem prawnym i naruszeniem Konstytucji i prawa europejskiego był jej projekt.

W przegłosowanej wersji PiS tylko prowizorycznie zmienił drakońskie prawo uderzające w niezależnych sędziów i prokuratorów. Wycofał kilka regulacji, ale w innych punktach zaostrzył ustawę, m.in. dając jeszcze więcej władzy rzecznikom dyscyplinarnym min. Ziobry oraz umacniając dominację Izby Dyscyplinarnej w SN i dobijając niezależność sądu administracyjnego.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze