Obowiązek szczepień do zniesienia? Dobrze, ale najpierw wyedukujmy społeczeństwo jak w Skandynawii
obowiązek szczepień
il.: Hanna Szukalska/OKO.press

Obowiązek szczepień do zniesienia? Dobrze, ale najpierw wyedukujmy społeczeństwo jak w Skandynawii