0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Mateusz Skwarczek / Agencja GazetaMateusz Skwarczek / ...

W sobotę 18 stycznia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zaplanowano Ogólnopolską Konferencję Naukową „Stefan Kardynał Wyszyński – absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL”. Z tej okazji - jak poinformował portal Onet - nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i zawodowe, zgodnie z zasadą "Deo et Patriae" (Bogu i Ojczyźnie) otrzymał arcybiskup Marek Jędraszewski.

Nagroda dla hierarchy znanego ze skrajnie prawicowych poglądów, zajadłej homofobii i ataków na aktywistów ekologicznych, przyznana przez katolicką uczelnię budzi jednak zdziwienie.

Przeczytaj także:

W rozmowie z Onetem krytyków postanowił uspokoić ks. prof. Mirosław Sitarz, kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL:

Już nauczanie Jezusa Chrystusa było bardzo kontrowersyjne dla innych ludzi. (...) Ksiądz abp Jędraszewski nazywa rzeczy po imieniu i dla tego dla niektórych jest kontrowersyjny. Tak trzeba mówić.
Rzeczywiście, słowa Marka Jędraszewskiego wywołują kontrowersje i słowa Jezusa Chrystusa wywoływały kontrowersje. Były to jednak kontrowersje zupełnie innego rodzaju, a samo porównanie tych dwóch postaci jest niedorzeczne
wypowiedź dla portalu ONET,17 stycznia 2020

OKO.press w jednym przyznaje rację księdzu Sitarzowi: rzeczy należy nazywać po imieniu.

Tak więc nazywając rzecz po imieniu, trzeba stwierdzić, że istnieje istotna różnica między przesłaniem miłości, które według Ewangelii głosił Jezus Chrystus, a przesłaniem nienawiści, w którym wyspecjalizował się Marek Jędraszewski.

OKO.press nie uzurpuje sobie przesadnych kompetencji z zakresu teologii oraz biblistyki, dlatego różnice między Jezusem Chrystusem i Markiem Jędraszewskim postanowiliśmy sprawdzić w praktyce: przez porównanie konkretnych wypowiedzi obu tych postaci. Na ewentualny zarzut świętokradztwa odpowiadamy: nie my wpadliśmy na ten ryzykowny dla osób wierzących pomysł.

O sądach na temat bliźnich

  • Marek Jędraszewski:

"Tak zwana konwencja „anty-przemocowa” i ustawa o in vitro, ustawa „o uzgodnieniu płci” mogą być uznane jako zdrada wobec wartości moralnych, dla których wybuchło Powstanie Warszawskie. (...) Nawiązując do wiersza Józefa Andrzeja Szczepańskiego pod tytułem "Czerwona zaraza", będącego jednym wielkim oskarżeniem czerwonego bolszewizmu, musimy jednoznacznie stwierdzić: obecnie przychodzi do nas lewacka zaraza".

- Sierpień 2015 roku, homilia w 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

  • Jezus Chrystus:

"Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą".

- Ewangelia Mateusza

O bezbożnictwie

  • Marek Jędraszewski:

"Należy w pełni uświadomić sobie fakt, że swymi korzeniami 'Halloween' sięga do pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Jest zatem świętem z gruntu antychrześcijańskim".

- Tekst w "Gościu Niedzielnym", październik 2013

  • Jezus Chrystus:

"Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. (…) A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego".

- Ewangelia Mateusza

O nadużyciach kapłanów

  • Marek Jędraszewski:

"To sformułowanie [zasada zero tolerancji dla pedofilii], często używane w mediach, ma charakter w jakiejś mierze totalitarny. (…) Kiedy nazizm hitlerowski walczył z Żydami, stosował wobec nich «zero tolerancji», w wyniku czego powstał Holokaust. Kiedy system bolszewicki stosował «zero tolerancji» wobec wrogów ludu, doszło do kolejnej masakry w skali liczącej dziesiątki, a może nawet setki milionów ofiar”.

- Marzec 2019 roku, konferencja o pedofilii w Kościele

  • Jezus Chrystus:

"Dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie go jaskinią zbójców".

- Ewangelia Mateusza

O nieprzyjaciołach

  • Marek Jędraszewski:

"Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa".

  • Jezus Chrystus:

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają"

- Ewangelia Łukasza

Watykan o apostolstwie miłości

OKO.press przychyla się do diagnozy, że sens słów, którymi 2000 lat temu wzbudzał kontrowersje Jezus Chrystus, różni się znacząco od sensu wypowiedzi Marka Jędraszewskiego w drugiej dekadzie XXI wieku. Jednak problem nie dotyczy tylko łatwego do weryfikacji absurdalnego porównania, którego użył ks. Mirosław Sitarz - jest znacznie głębszy. Polski Kościół coraz częściej używa swojego autorytetu, by pod pozorem przesłania miłości fetować i uwznioślać osoby siejące nienawiść.

Tak było m.in. przy okazji sprawy innego homofobicznego hejtera, czyli "św. Tomasza z Ikei". OKO.press analizowało wtedy dekret Apostolicam actuositatem Soboru Watykańskiego II z 1965 roku oraz adhortację Familiaris consortio JPII z 1981 roku o współczesnym apostolstwie.

Przypomnijmy, że „pan Tomasz” (faktycznie ma inne imię) w odpowiedzi na apel IKEI o tolerancję wobec osób LGBT i współtworzenie „kultury integracyjnej”, wpisał na forum pracowniczym:

„Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia. Pismo Święte mówi: »Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich«. A także: »Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość.

Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich«”.

Firma uznała, że naruszył w ten sposób „wewnętrzne regulaminy” oraz „zasady współżycia społecznego” (art. 100 §2 p. 6 Kodeksu Pracy) i zwolniła go (komplet cytatów i opis całej sprawy – tutaj). W obronie homofoba zaangażował się Kościół, a Rada Konferencji Episkopatu Polski nazwała go "świeckim apostołem".

"Gratulujemy Panu Tomaszowi odwagi w obronie wiary w codziennym życiu. To jest właśnie apostolstwo świeckich postulowane przez Sobór Watykański II w dekrecie Apostolicam actuositatem"

- pisał w imieniu Rady KEP ds. apostolstwa świeckich bp Ignacy Dec. Przyjrzeliśmy się wówczas wymienianym przez hierarchę dokumentom.

„Kościół powstał do życia, by szerząc królestwo Chrystusowe ku chwale Ojca, uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i skierować cały świat rzeczywiście do Chrystusa. Wszelka działalność zmierzająca do tego celu nazywa się apostolstwem” – stwierdza soborowy dekret.

Także ludzie świeccy mogą „sprawować apostolstwo przez swą pracę zmierzającą do szerzenia Ewangelii oraz uświęcania ludzi i do przepajania duchem ewangelicznym oraz doskonalenia porządku spraw doczesnych”, przy czym „duszą całego apostolstwa jest miłość”.

Dekret wielokrotnie powraca do „przykazania miłości, które jest największym poleceniem Pana”.

Dekret soborowy zaleca obronę zasad wiary, która jednak ma wyrażać się w przesłaniu innym niż głoszenie nienawistnego potępienia: „niech świeccy przepajają miłością swoje życie i w miarę możności dają jej wyraz w czynach”.

Również adhortacja Jana Pawła II, w wielu sprawach kategoryczna, zwłaszcza jeśli chodzi o etykę seksualną, i wzywająca do obrony rodziny przed laicyzacją, zachęca przede wszystkim do tworzenia pozytywnych chrześcijańskich wzorców rodziny i wychowania. Dalekie jest to od „apostolstwa pogardy i wykluczenia” w wykonaniu Tomasza z Ikei oraz szczujących i piętnujących grupy mniejszościowe homilii abp Jędraszewskiego.

Przesłanie hejtu wobec osób LGBT jest również sprzeczne z nauczaniem papieża Franciszka, który w kwietniu 2019 stwierdził: „Nie jest dobrze przywiązywać większe znaczenie do przymiotnika »homoseksualny« niż do rzeczownika »osoba«. Wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy godność. Nie ma znaczenia, kim jesteś i jak żyjesz – nie tracisz swojej godności.

Są ludzie, którzy wolą wybierać bądź wykluczać ludzi z powodu przymiotnika. Oni nie mają ludzkiego serca” (więcej o tym – tutaj).

Rośnie pozycja Jędraszewskiego

Warto jednocześnie podkreślić, że kuriozalne zestawienie polskiego hierarchy z mesjaszem, nie padło z ust pierwszego z brzegu proboszcza, tylko szacownego księdza, profesora dużej i poważanej polskiej uczelni.

Także bezpośrednio po wypowiedziach apb. Jędraszewskiego piętnujących kolejne grupy społeczne w Polsce, w obronie hierarchy stanęli tłumnie inni księża (z Konferencją Episkopatu Polski na czele), jak również politycy prawicy, którym znak do obrony Jędraszewskiego dał prezes PiS Jarosław Kaczyński. A za nim poszli wyborcy obozu władzy:

OKO.press dochodzi do wniosku, że im bardziej Marek Jędraszewski mówi rzeczy nieakceptowalne w otwartym, demokratycznym, europejskim społeczeństwie, tym bardziej jego rola i znaczenie w polskim kościele rosną zamiast spadać.

A ponieważ metropolita krakowski na pewno jeszcze nie raz napiętnuje mniejszości i napuści na nie wiernych, pozycja tego biskupa z biegiem lat będzie prawdopodobnie coraz wyższa.

Jednak OKO.press nie podejmuje się przewidywać, do jakich zaszczytów doprowadzi arcybiskupa Jędraszewskiego obrana przez niego strategia szczucia.

Sprzeciw tylko dysydentów

Nie oznacza to, że cały instytucjonalny Kościół pochwala treść i sposób wypowiedzi abp. Jędraszewskiego. Jednak duchowni publicznie krytykujący potężnego hierarchę są uciszani. Tak był m.in. z dominikaninem o. Pawłem Gużyńskim, który po sierpniowych słowach Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie" wezwał wiernych, by pisali listy do arcybiskupa z żądaniem dymisji. Reakcja była natychmiastowa:

Na stronie info.dominikanie pojawiło się oświadczenie prowincjała Pawła Kozackiego OP, który „nakazuje Gużyńskiemu milczenie".

„W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na trzytygodniową pokutę.

Mam nadzieję, że rekolekcje pozwolą mu odnaleźć właściwy dla osoby duchownej sposób wypowiadania się w sprawach wiary i moralności oraz prowadzenia sporów ideowych. Proszę o uszanowanie tego czasu ciszy, który ma być wypełniony modlitwą".

W wywiadzie udzielonym przed pokutą, o. Gużyński mówił OKO.press:

"Dlaczego abp Jędraszewski nie powiedział ani słowa o wypadkach w Białymstoku, jeśli już chciał mówić o LGBT, czemu w ogóle o tym nie wspomniał? Czyli zabrakło zrozumienia kontekstu, że niesiemy wam przesłanie Ewangelii, które dla nas samych jest trudne, bo wielokrotnie zgrzeszyliśmy i to potwornie, nie sprostawszy wymaganiom Ewangelii.

Nie możemy Ewangelii nie głosić, lecz robimy to świadomi własnych upadków. Koniec, tyle. Jakżeby to inaczej brzmiało, prawda? Ale nie, nie! Lepiej wyjść i powiedzieć, że idzie tęczowa zaraza".

Krytycznie o homilii Jędraszewskiego w kontekście ataku prawicowych bojówek na białostocki Marsz Równości wypowiedział się w sierpniu 2019 również ks. prof. Andrzej Szostek (w "Faktach po faktach" TVN):

"Pan Jezus jest otwarty dla wszystkich. Dla niego nie ma obcych, nie ma wrogów, nie ma tych, od których się odwraca plecami, nie ma tych, których trzeba atakować".

;

Udostępnij:

Michał Danielewski

Wicenaczelny OKO.press, redaktor, socjolog po Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. W OKO.press od 2019 roku, pisze o polityce, sondażach, propagandzie. Wcześniej przez ponad 13 lat w "Gazecie Wyborczej" jako dziennikarz od spraw wszelakich, publicysta, redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa Działu Krajowego. Pochodzi z Sieradza, ma futbolowego hopla, kibicuje Widzewowi Łódź i Arsenalowi

Komentarze