Przestępstwa solidarności. Alergia na uchodźców jest w calej Europie
uchodźcy w ośrodku SG w Michałowicach
fot. Agata Kubis/OKO.press

Przestępstwa solidarności. Alergia na uchodźców nie dotyczy tylko Polaków, ale wszędzie są Sprawiedliwi