Represje wobec sędziego Krygielskiego za przywrócenie Juszczyszyna do pracy
Sędzia Juszczyszyn z lewej i sędzia Krygielski z prawej
fot. Iustitia

Represje wobec sędziego Krygielskiego za przywrócenie Juszczyszyna do pracy