Sąd: Grzywna lub areszt dla Macieja Nawackiego za blokowanie powrotu sędziego Juszczyszyna do pracy
Sędzia Juszczyszyn siedzi za stołem sędziowskim w todze i w łańcuchu
Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

Sąd: Grzywna lub areszt dla Macieja Nawackiego za blokowanie powrotu sędziego Juszczyszyna do pracy