0:000:00

0:00

niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny