Togi na ulicach? Propaganda i sens protestu sędziów
Image from iOS (1)
Fot. Mikołaj Maluchnik

Togi na ulicach? Propaganda i sens protestu sędziów