0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Foto: Lex Super OmniaFoto: Lex Super Omni...

Wsparcie jest ważne, bo prokuratorzy rzadko (a tak licznie bardzo rzadko) podpisują listy w obronie praworządności. Gdy w ubiegłym roku aż 446 niezależnych prokuratorów wsparło historyczny apel polskich sędziów do władzy PiS o wykonanie orzeczeń TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, głos środowiska prokuratorów został zauważony, bo pokazali, że nie wszyscy boją się Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.

Podobnie jest teraz. Prokuratorzy z całej Polski - 124 osoby - stają w obronie dwóch bardzo doświadczonych sędzi z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Chodzi o sędzie Ewę Leszczyńską-Furtak i Ewę Gregajtys, które od lat zajmują się sprawami karnymi. Obie na początku sierpnia 2022 roku zostały karnie przeniesione z wydziału karnego sądu apelacyjnego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, w którym są sądzone inne sprawy i w innej, cywilnej, procedurze.

Przeniesienie jest karą za to, że stosują wyroki ETPCz i TSUE, ale też orzeczenia polskiego Sądu Najwyższego, w których podważono legalność upolitycznionej neo-KRS oraz dawanych przez nią nominacji dla neo-sędziów.

Decyzję o przeniesieniu sędziów podjął wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik. Wydał ją w imieniu prezesa tego sądu Piotra Schaba. Obaj na tych stanowiskach są od niedawna dzięki nominacji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Słyną też ze ścigania sędziów broniących praworządności - Schab jest głównym rzecznikiem dyscyplinarnym dla sędziów, a Radzik jego zastępcą. Pomaga im jeszcze drugi zastępca Michał Lasota.

Na celowe szykany wobec sędzi wskazują jeszcze dwa fakty.

Po pierwsze, w wydziale karnym brakuje sędziów i mimo przeniesienia Leszczyńskiej-Furtak i Gregajtys wiceprezes Radzik rozesłał do sądów w Polsce pismo, w którym zaprasza sędziów do orzekania na delegacji w sądzie apelacyjnym.

Po drugie, do represji wprost przyznał się Piotr Schab. Potwierdził, że sędzie są przenoszone za to, że w oparciu o wyroki ETPCz i TSUE podważają legalność neo-KRS i neo-sędziów. Takimi neo-sędziami są też Schab i Radzik. Prezes sądu apelacyjnego represje potwierdził w piśmie do Małgorzaty Manowskiej, neo-sędzi na stanowisku I prezesa SN, która wcześniej wezwała go do wycofania się z tej decyzji. Schab kategorycznie odmówił.

Pełną listę prokuratorów protestujących przeciwko tym represjom zamieszczamy na końcu tekstu.

Przeczytaj także:

Przemysław Radzik w otoczeniu rzeczników dyscyplinarnych
Trio ministra Ziobry od ścigania niezależnych sędziów. Od lewej stoi główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab, w środku jego zastępca Michał Lasota, za nim drugi zastępca Przemysław Radzik. Fot. Mariusz Jałoszewski

Kto broni represjonowanych sędzi

Lista z podpisami odważnych prokuratorów broniących sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak i Ewy Gregajtys właśnie została zamieszczona na stronie Forum Współpracy Sędziów. Forum jest luźną formą współpracy niezależnych sędziów, znanych z obrony praworządności.

Na liście jest 124 prokuratorów z prokuratur rejonowych i okręgowych, ale też z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. To głównie prokuratorzy ze stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia.

I tak w obronie sędzi stają m.in. prokuratorzy:

  • Krzysztof Parchimowicz, były szef Lex Super Omnia. Za obronę niezależności prokuratury jest dziś najbardziej represjonowanym w Polsce prokuratorem. Wytoczono mu 17 spraw dyscyplinarnych. W kilku postępowaniach prokuratury próbowano mu też postawić bezpodstawne zarzuty karne.
  • Mariusz Krasoń z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, obecnie wiceszef Lex Super Omnia. Obok Parchimowicza jest jednym z najbardziej ściganych niezależnych prokuratorów. Podpadł ludziom Ziobry bezprecedensowym apelem w obronie niezależności prokuratury. Za to karnie zesłano go do pracy z Krakowa do oddalonego o kilkaset kilometrów Wrocławia. Mimo, że opiekuje się chorymi rodzicami. Potem karnie zsyłano go do pracy w prokuraturze rejonowej w Krakowie. Prokuratura trałowała też krakowskich sędziów, którzy mieli odwagę wydać dla Krasonia korzystne orzeczenia, bo za karną delegację pozwał on prokuraturę do sądu.
  • Ewa Wrzosek, stołeczna prokurator, na którą spadły represje za próbę zrobienia śledztwa ws. wyborów prezydenckich, które PiS chciał zrobić w czasie epidemii. Wrzosek była też inwigilowana przy użyciu oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. W styczniu 2021 roku była w grupie prokuratorów karnie zesłanych do pracy w Polsce - na pół roku - przez byłego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. To była kara za obronę praworządności i krytykę ludzi Ziobry w prokuraturze.
  • Katarzyna Kwiatkowska, szefowa Lex Super Omnia. Prokuratura Krajowa żąda od niej aż o 250 tys. zł za krytyczny wywiad z „Gazecie Wyborczej”. Ale Kwiatkowska się nie przestraszyła i dalej krytykuje prokuraturę Ziobry. Była w grupie prokuratorów karnie zesłanych do pracy w Polsce w styczniu 2021 roku.
  • Dariusz Korneluk, wiceszef Lex Super Omnia.
  • Jacek Bilewicz, wiceszef Lex Super Omnia.
  • Katarzyna Gembalczyk, wiceszefowa Lex Super Omnia.

List w obronie represjonowanych sędzi podpisali też inni prokuratorzy, którzy sami byli i są represjonowani za działalność w Lex Super Omnia oraz za działalność w obronie praworządności. To m.in. Damian Gałek z Nowej Soli, Robert Kmieciak i Alfred Staszak z Zielonej Góry, Andrzej Śliwski i Zbigniew Szpiczko z Białegostoku, czy Piotr Wójtowicz z Legnicy.

List w obronie sędzi podpisali też pozostali prokuratorzy, karnie zesłani w Polskę przez Święczkowskiego w styczniu 2021 roku. To: Daniel Drapała z Wrocławia, Katarzyna Szeska z Warszawy, Jarosław Onyszczuk z Warszawy i Artur Matkowski z Poznania.

Lista prokuratorów w obronie sędzi jest dołączona do apelu sędziów protestujących przeciwko karnym represjom. Jak pisaliśmy w OKO.press, sędziowie zarzucają Radzikowi, że złamał konstytucyjną zasadę nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Represje porównano do czasów PRL, gdy komunistyczne władze w podobny sposób karały niezależnych sędziów. Do tej pory ten list podpisało 1436 sędziów z całej Polski, w tym sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i sędziowie SN.

List poparli m.in. były prezes SN i wielki autorytet prawny prof. Adam Strzembosz, były prezes legalnego TK Andrzej Rzepliński, były wiceprezes legalnego TK Stanisław Biernat, były szef PKW i sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński, prezes legalnej Izby Karnej SN Michał Laskowski, prezes legalnej Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Piotr Prusinowski, były prezes Izby Karnej Michał Zabłocki i były prezes Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski.

List w obronie sędzi i wszystkie podpisy sędziów są na stronie Forum Współpracy Sędziów

06.08.2019 Warszawa , Pracownia Duzy Pokoj . Prokurator Krzysztof Parchimowicz podczas konferencji prasowej ws raportu stowarzyszenia prokuratorow Lex Super Omnia" Krolowie zycia w prokuraturze dobrej zmiany " . 
Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta
Prokurator Krzysztof Parchimowicz choć sam jest represjonowany dawał często wsparcie innym prześladowanym przez ludzi władzy sędziom i prokuratorom. Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

„Bezprecedensowy akt represji”

W obronie represjonowanych sędzi stanęło też Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów. Wydało ono uchwałę, którą cytujemy w całości:

„W sprawie zmiany warunków służby sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewy Gregajtys i Ewy Leszczyńskiej – Furtak

Sędzia nie może być postawiony wobec niemoralnej alternatywy - wyboru pomiędzy obowiązkiem zagwarantowania uczestnikom procesu prawa do rzetelnego i niezawisłego sądu, a godzeniem się na udział w wadliwym składzie sadu tylko dlatego, by nie narazić się na działania dyscyplinarne. Orzekanie w składach z sędziami powołanymi na stanowisko sędziego w ramach procedury kwestionowanej w licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego naraża strony postępowania na udział w procedurze, która może rodzić daleko idące negatywne konsekwencje wynikające z niestabilności wyniku procesu, jak również naraża budżet Państwa na związane z tym konsekwencje finansowe.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów podzielając powyższe stwierdzenia, wynikające ze stanowisk sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Ewy Gregajtys i Ewy Leszczyńskiej – Furtak, solidaryzuje się z tymi sędziami i protestuje przeciwko stosowaniu wobec nich jakichkolwiek represji.

Sprzeciwiamy się przenoszeniu doświadczonych sędziów specjalizujących się w określonych dziedzinach prawa, pomiędzy wydziałami, zwłaszcza takimi, w których rozpoznaje się diametralnie różne od ich specjalizacji sprawy. Tym bardziej, jeśli nigdy wcześniej na swojej drodze zawodowej takimi sprawami się nie zajmowały, a więc nabycie niezbędnego doświadczenia wymagać będzie upływu czasu, kosztem sprawności postępowań.

Przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Takie przeniesienie może bowiem stanowić środek służący kontrolowaniu treści orzeczeń sądowych, ponieważ? nie tylko może ono wpływać na zakres spraw przydzielanych danym sędziom do rozpoznania i prowadzenie spraw, które maja? oni w swoim referacie, ale również? może ono mieć istotne następstwa dla życia i kariery tych sędziów oraz wywoływać skutki analogiczne do tych, z którymi wiążą się kary dyscyplinarne /tak TSUE, w wyroku W. Ż., sygn. C-487/19/.

W odniesieniu do obu przenoszonych sędziów, jest to bezprecedensowy akt represji, jak również akt rażącego lekceważenia uczestników postępowań sądowych, którzy mają prawo oczekiwać, by środki zaskarżenia od orzeczeń sądów pierwszej instancji były rozpoznawane przez sędziów o najwyższym doświadczeniu i znajomości danej dziedziny prawa.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie w piśmie z dnia 19 sierpnia 2022 do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wprost przyznał, że zmiana warunków służby obu sędziów jest efektem oceny ich postaw i zachowań, co wskazuje jednoznacznie na represyjny charakter przeniesienia.

Stosowanie takiego sposobu represji wobec sędziego jest niedopuszczalne, a zmiana stanowiska służbowego Sędziego narusza art. 180 ust. 2 Konstytucji. Stanowi to rażące przekroczenie granic nadzoru administracyjnego poprzez nadużycie uprawnień będące działaniem na szkodę interesu publicznego, o czym Prezes Sądu Apelacyjnego, jako karnista powinien wiedzieć.

Wymaga wyjaśnienia, czy jest to wyłącznie represja za stosowanie orzecznictwa europejskich Trybunałów, czy też realizacja zaplanowanej politycznie woli takiego skonstruowania ważnego wydziału Sądu Apelacyjnego w Warszawie, by wyeliminować z orzekania w nim sędziów, którzy w swojej pracy stosują przepisy Konstytucji R.P., postanowienia wiążących Polskę umów międzynarodowych i uwzględniają wyroki europejskich Trybunałów”.

Sędzia Gregajtys: Moje przeniesienie jest bezprawne

Oświadczenia wydały też obie represjonowane sędzie. Sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak - o czym już pisaliśmy w OKO.press - napisała, że dyskredytuje się jej 25-letnią służbę sędziowską. Podkreśliła, że nie może orzekać z neo-sędziami z uwagi na wyroki ETPCz, TSUE i SN. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Teraz oświadczenie w podobnym tonie wydała druga represjonowana sędzia Ewa Gregajtys. W piśmie do prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba napisała, że w swojej odpowiedzi do Manowskiej podał on nieprawdziwe informacje dotyczące jej i sędzi Leszczyńskiej-Furtak.

Zaprzeczyła, że neguje porządek konstytucyjny. A wręcz przeciwnie, podejmuje działania w celu jego przywrócenia. I robi to w oparciu o wyroki ETPCz, TSUE i Sądu Najwyższego, w których wskazano, że neo-KRS nie posiada wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. A procedura powoływania do niej członków-sędziów przez posłów PiS w Sejmie jest sprzeczna z artykułem 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Co w konsekwencji powoduje, że neo-sędziowie nie dają obywatelom gwarancji do niezależnego i bezstronnego procesu. A skład orzekający z neo-sędziami jest wadliwy.

Sędzia Ewa Gregajtys w piśmie do Schaba pisze, że nie jest wichrzycielem obalającym system. Podkreśla, że nie chce orzekać z neo-sędziami z uwagi na to, że taki skład sądu jest wadliwy, a wydany z ich udziałem wyrok można uchylić. Co naraża strony procesów na ograniczenie prawa do sądu, a Skarb Państwa na wypłatę odszkodowań.

Ewa Gregajtys podkreśla ponadto, że ma dobre wyniki pracy w wydziale karnym sądu apelacyjnego. Załatwia dużo spraw, a orzeczenia wydane z jej udziałem nie są uchylane przez Sąd Najwyższy.,

Sędzia na koniec swojego stanowisko zaznacza, że decyzję o jej przeniesieniu i Leszczyńskiej-Furtak do innego wydziału uznaje za bezprawną. Całej jej stanowisko jest na stronie Forum Współpracy sędziów.

Pełna lista 124 prokuratorów popierających apel w obronie represjonowanych sędzi

1. Katarzyna Gembalczyk Prokuratura Okręgowa w Warszawie 2. Piotr Wójtowicz Prokuratura Okręgowa w Legnicy 3. Jerzy Iwanicki Prokuratura Regionalna w Warszawie 4. Marian Młynarski Prokuratura Rejonowa w Żywcu; prokurator w stanie spoczynku 5. Wioletta Misiura Prokuratura Rejonowa w Lublinie 6. Marcin Wielgomas Prokuratura Regionalna w Warszawie 7. Katarzyna Kuklis Prokuratura Okręgowa Bielsko-Biała 8. Mariusz Kowal Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie 9. Mariusz Krasoń Prokuratura Regionalna w Krakowie 10. Jolanta Kruczek Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód 11. Christopher Świerk zdegradowany z b. PPA w Szczecinie; prokurator w stanie spoczynku 12. Paweł Nowak Prokuratura Okręgowa w Warszawie 13. Dariusz Korneluk Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie 14. Grażyna Szuszkiewicz Prokuratura Okręgowa w Legnicy 15. Michał Przybycień Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały w Krakowie 16. Tomasz Jędrych Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce 17. Dariusz Ślepokura Prokuratura Okręgowa w Warszawie 18. Maciej Prabucki Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 19. Robert Kmieciak Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze 20. Daniel Drapała Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 21. Waldemar Starzak Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu 22. Arkadiusz Roćko Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. 23. Krzysztof Wójcik Prokuratura Okręgowa w Krakowie 24. Izabela Politewicz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie 25. Aleksandra Antoniak-Drożdż Prokuratura Okręgowa w Katowicach 26. Jolanta Waś Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie 27. Marek Gorzkowicz Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 28. Iwona Palka była Prokuratura Apelacyjna w Katowicach; prokurator w stanie spoczynku 29. Elżbieta Czerepak Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu 30. Andrzej Janecki Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola 31. Alfred Staszak Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze 32. Roman Pękała Prokuratura Okręgowa w Świdnicy; prokurator w stanie spoczynku 33. Michał Binkiewicz Prokuratura Okręgowa w Katowicach 34. Dariusz Sowik Prokuratura Okręgowa w Łodzi 35. Wojciech Dutkowski Prokuratura Okręgowa w Katowicach; prokurator w stanie spoczynku 36. Krystyna Paszek Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim 37. Katarzyna Szeska Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w Warszawie 38. Artur Oniszczuk Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie 39. Paweł Sokół Prokuratura Okręgowa w Kielcach 40. Jerzy Piwko Prokuratura Okręgowa w Kielcach 41. Celina Kurzydło Prokuratura Okręgowa w Legnicy 42. Anna Wasilczuk Prokuratura Rejonowa w Białymstoku 43. Andrzej Grygoruk Prokuratora Rejonowa w Białymstoku 44. Tomasz Dems Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ 45. Andrzej Śliwski Prokuratura Okręgowa w Białymstoku 46. Zbigniew Szpiczko Prokuratura Okręgowa w Białymstoku 47. Andrzej Bura Prokuratura Okręgowa w Białymstoku 48. Małgorzata Kozłowska Prokuratura Krajowa 49. Karolina Staros Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie 50. Robert Kiliański Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu 51. Robert Wypych Prokuratura Okręgowa w Częstochowie 52. Ewa Szkodzińska-Łacek Prokuratura Okręgowa w Lublinie 53. Ewa Janczur Prokuratura Okręgowa w Toruniu 54. Renata Mazur Prokuratura Okręgowa Warszaw Praga; prokurator w stanie spoczynku 55. Urszula Noras-Cema Prokuratura Rejonowa w Pszczynie; prokurator w stanie spoczynku 56. Maciej Młynarczyk Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Północ w Warszawie 57. Katarzyna Kwiatkowska Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie 58. Sebastian Rohm Prokuratura Okręgowa w Katowicach 59. Joanna Kłosowska Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim 60. Piotr Kowalik Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe w Warszawie 61. Ewa Wrzosek Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie 62. Joanna Górska Prokurator byłej Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku; prokurator w stanie spoczynku 63. Piotr Niezgoda Prokuratura Okręgowa w Krakowie 64. Liliana Łukasiewicz Prokuratura Okręgowa w Legnicy 65. Urszula Turzyńska -Schulz Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 66. Przemysław Nowak Prokuratura Okręgowa w Warszawie 67. Piotr Fortuna Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 68. Agnieszka Łosicka Prokuratura Okręgowa w Lublinie; prokurator w stanie spoczynku 69. Marcin Śliwiński Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 70. Aleksandra Wójcik Prokuratura Okręgowa w Lublinie 71. Maciej Płeszka Prokuratura Rejonowa Kraków - Prądnik Biały 72. Jarosław Onyszczuk Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów w Warszawie 73. Małgorzata Kaszubska Prokuratura Rejonowa Szczytno 74. Elżbieta Korwell Prokuratura Okręgowa w Białymstoku; prokurator w stanie spoczynku 75. Krzysztof Biegun Prokuratura Rejonowa Żywiec 76. Joanna Dubin Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej 77. Cezary Porada Prokuratura Okręgowa w Toruniu 78. Michał Mistygacz Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie 79. Elżbieta Sidwa Prokuratura Krajowa; prokurator w stanie spoczynku 80. Beata Syk- Jankowska Prokuratura Okręgowa w Lublinie 81. Jadwiga Gorzelewska Prokuratura Rejonowa w Lublinie; prokurator w stanie spoczynku 82. Krzysztof Parchimowicz Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie 83. Jaromir Rybczak Prokuratura Regionalna w Rzeszowie 84. Jerzy Szkapiak Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 85. Monika Lewandowska Prokuratura Okręgowa w Warszawie 86. Paweł Pik Prokuratura Regionalna w Gdańsku 87. Monika Skinder-Pik Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 88. Dorota Bojanowska Prokuratura Rejonowa Prądnik Biały w Krakowie 89. Anna Markuszewska-Wolfram Prokuratura Okręgowa w Toruniu; prokurator w stanie spoczynku 90. Aleksandra Panek-Troć Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 91. Anna Kowalska Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik Biały 92. Marta Midera Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 93. Damian Gałek Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli 94. Magdalena Wiśniewska Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie 95. Hubert Podolak Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie 96. Tomasz Nowicki Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie 97. Jacek Bilewicz Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie 98. Jolanta Kordulska Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe w Białymstoku 99. Jerzy Mierzewski Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie 100. Lucyna Siegień - Wasiluk Prokuratura Okręgowa w Białymstoku 101. Wojciech Misiewicz Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie 102. Jacek Winkiel Prokuratura Okręgowa w Łodzi, stan spoczynku 103. Małgorzata Adamajtys Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie 104. Joanna Szczęśniak Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie 105. Justyna Brzozowska Prokuratura Okręgowa w Warszawie 106. Anna Sienkiewicz - Mrozowska Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy 107. Dominik Mrozowski Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe w Bydgoszczy 108. Bogusław Olewiński Prokuratura w Rzeszowie 109. Marzena Czyżyk Prokuratura Regionalna w Gdańsku 110. Michał Rzeźnik Prokuratura Regionalna w Gdańsku 111. Grzegorz Pluto Prokuratura Regionalna w Gdańsku 112. Zbigniew Niemczyk Prokuratura Regionalna w Gdańsku 113. Bogdan Szegda Prokuratura Regionalna w Gdańsku 114. Ireneusz Szeląg Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie 115. Dariusz Witek – Pogorzelski Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 116. Tomasz Mackiewicz Prokuratura Rejonowa w Malborku 117. Zbigniew Owsiany Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 118. Marcin Włodarczyk Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 119. Małgorzata Ceregra Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów 120. Robert Sośnicki Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie 121. Marta Rzepa Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów 122. Marcin Maksjan Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów 123. Zbigniew Rzepa Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów 124. Piotr Skoba Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Przeczytaj także:

Komentarze