0:000:00

0:00

23.03.2016 Warszawa , KPRM . Wojciech Kaczmarczyk  - pe³nomocnik rzadu ds. spoleczenstwa obywatelskiego i rownego traktowania podczas konferencji „ Wsparcie Spo³eczenstwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie ” .
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta
Wojciech Kaczmarczyk
Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz były pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania