0:00
Wojciech Kaczmarczyk
Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz były pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania