0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Robert Kuszyński/ OKO.pressRobert Kuszyński/ OK...

Po miesiącach społecznego niepokoju i prac rządowych prowadzonych w absolutnej tajemnicy 31 października 2023 wieczorem Ministerstwo Rodziny pokazało wreszcie projekt rozporządzenia o sposobie udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.

Na konsultacje dało dwa tygodnie, do 14 listopada.

I środowisko osób z niepełnosprawnościami rzuciło się do analizowania projektu.

 • Co się stanie, jeśli dana osoba stanie przed nową komisją?
 • Co zostanie ocenione?
 • Ile punktów się dostanie?
 • Jak to się przełoży na świadczenie pieniężne w nowym systemie?
Chodzi o zasady, które mają wejść w życie od 1 stycznia – jesteśmy więc na razie w lesie.

Projekt rozporządzenia jest dopiero w konsultacjach. Jeśli te nie będą fikcją, to trzeba jeszcze wprowadzić uwagi, przejść całą drogę prawniczą, zanim rozporządzenie będzie gotowe.

Przeczytaj także:

Zepołów, które mają je stosować – czyli oceniać sytuację konkretnych ludzi wedle wskaźników z rozporządzenia – jeszcze nie ma. Bo dopiero rozporządzenie ustala kwalifikacje członków tych komisji. Skoro jeszcze nie ma rozporządzenia, to nie ma też kogo szkolić z jego stosowania (choć rząd PiS planował takie szkolenia na wrzesień).

Wojewoda mazowiecki od sierpnia alarmuje, że na działanie zespołów na Mazowszu ma za mało pieniędzy. Jak wykazała kontrola poselska posłanki Okły-Drewnowicz, rząd PiS wojewodzie z PiS nie odpowiedział.

Wpis Romana Szackiego w Grupie "Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją", źródło

Prezydent Duda zapomniał

Prace nad rozporządzeniem toczą się w trudnym momencie, kiedy prezydent Duda przeciąga powołanie nowego rządu. Właśnie ogłosił, że powierza misję stworzenia nowego rządu przedstawicielowi mniejszości sejmowej Mateuszowi Morawieckiemu. Sam Duda nie wywiązał się z obietnicy złożonej środowisku osób z niepełnosprawnościami i nie przygotował projektu ustawy o asystencji osobistej.

Razem ze świadczeniem wspierającym miałaby stanowić wielką humanitarną i praworządnościową reformę: niepełnosprawność nie byłaby problemem rodziny i piętnem dla człowieka, którego państwo uznało za “niezdolnego do”. Państwo zaczęłoby swoich obywateli traktować równo, wspierając potrzebujących tam, gdzie muszą pokonywać trudności nieznane inny obywatelom.

Osoba z niepełnosprawnością miałaby prawo do asystenta wspierającego ją w codziennym życiu i do świadczenia wspierającego – ustalanego na podstawie oceny konkretnej sytuacji. Wszystko to miałoby pozwalać na niezależne życie, zgodnie z obowiązującą w Polsce od 12 lat Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Zawisny: bierzmy się szybko do roboty

Krążą słuchy, że prezydent Duda może jeszcze przed 11 listopada pokaże coś, jakiś projekt ustawy o asystencji. Obiecywał go na koniec 2021 roku.

“Ale to już nie ma żadnego znaczenia”

– mówi OKO.press Adam Zawisny, wiceprezes Instytutu Niezależnego Życia. – „Tę drugą ustawę środowisko musi przygotować samo. A pierwszą ustawę – i rozporządzenie – poprawić. I to już”.

Jesteście na to gotowi? Nowego rządu długo jeszcze nie będzie.

Tak, poprawki ustalamy teraz wspólnie ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami – mówi nam posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz.

View post on Twitter

Posłanka zaznacza jednak, że dopóki nie będzie jasne, kto z koalicjantów przejmuje resort polityki społecznej, a przede wszystkim, kiedy to się stanie, trudno mówić o szczegółach.

“Nowelizacja ścieżką rządową jest zawsze lepsza dla ludzi niż projekt poselski. Bo jest lepiej dopracowana, sprawdzona” – tłumaczy. “A w Sejmie na pewno się zmobilizujemy, żeby nad tym pracować szybko – bo czas goni”.

Co jest do poprawy?

Środowisko Ruchu „2119: Protest OzN i osób opiekuńczych” zmobilizowało się kolejny raz i już przygotowało listę poprawek do rozporządzenia oświadczeniu wspierającym.

Ruch 2119 powstał w proteście przeciw zakazowi pracy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami: jeśli rodzic pobiera świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ok. 80 proc. płacy minimalnej, nie wolno mu obecnie pracować. Dopiero nowa ustawa zniesie ten zakaz od 1 stycznia – jest to efekt pracy i starań m.in. tej grupy obywateli.

Teraz ocenili projekt rozporządzenia i wskazują, że jest niesprawiedliwy i uderzy w wiele rodzin.

O co chodzi z poprawkami i dlaczego chodzi tu o praworządność – rozmowa z Adamem Zawisnym

Adam Zawisny: Ludzie czytają teraz ten 22-stronnicowy projekt rozporządzenia i dostosowują go do swojej sytuacji.

par. 9.1.

Przy ocenie, przez skład ustalający, zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania w odniesieniu do każdej ocenianej czynności, wpływającej na określenie potrzeby wsparcia

bierze się pod uwagę zdolność osoby zainteresowanej:

 1. do świadomego i samodzielnego zainicjowania wykonania czynności;
 2. do celowego, efektywnego i bezpiecznego wykonywania czynności w standardowym czasie uwzględniając wiek osoby zainteresowanej,
 3. zdolność osoby zainteresowanej do kontrolowania wykonywania czynności od początku do końca;
 4. konieczność wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą;
 5. okoliczności związane z niepełnosprawnością osoby zainteresowanej;
 6. nadmierną troskę ze strony innych osób;
 7. utrwalenie stanu zdrowia, w którym znajduje się osoba zainteresowana.

Potrzebę wsparcia ustala się poprzez ocenę następujących czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania:

 1. zmiana pozycji ciała – polegająca na zdolności do dokonywania zmiany pozycji swojego ciała, w tym zdolności do przyjmowania pozycji stojącej z pozycji siedzącej lub leżącej, lub pozycji siedzącej w przypadku osób poruszających się na wózku, przyjmowania pozycji spoczynkowej ciała, w tym pozycji leżącej z pozycji siedzącej lub stojącej, a w przypadku osób długotrwale leżących – zmian a pozycji ich ciała do pozycji spoczynkowego ułożenia ciała;
 2. poruszanie się w znanym środowisku – polegające na zdolności do chodzenia i poruszania się w obrębie mieszkania lub domu z uwzględnieniem wchodzenia i schodzenia ze schodów, docierania do wszystkich pomieszczeń w zamieszkiwanym mieszkaniu lub domu oraz poruszania się w bezpośrednim otoczeniu mieszkania lub domu;
 3. poruszanie się w nieznanym środowisku – polegające na zdolności do poruszania się w mieszkaniu lub domu innej osoby, budynkach użyteczności publicznej i na zewnątrz tych budynków oraz zdolności do pokonywania barier architektonicznych i omijania przeszkód zlokalizowanych w nieznanym jej środowisku;
 4. sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi – polegające na zdolności do precyzyjnego używania ręki, w tym do chwytania, manipulowania, wypuszczania i odstawiania przedmiotów na miejsce w domu i poza nim, wykonywania ruchów precyzyjnych palcami rąk oraz zdolności do omijania przeszkód podczas wykonywania tych czynności;
 5. przemieszczanie się środkami transportu – polegające na zdolności do przemieszczania się różnymi środkami transportu jako pasażer podczas przejazdu samochodem oraz korzystania ze środków transportu publicznego, takich jak w szczególności autobus, pociąg, samolot, w tym również podczas dużego natężenia ruchu;
 6. klasyfikacja docierających bodźców – polegająca na zdolności do rozumienia znaczenia bodźców, komunikatów oraz informacji docierających do tej osoby różnymi kanałami komunikacji, na przykład przez przekaz mówiony, pisany lub gesty, zdolności do identyfikacji źródła docierającego bodźca oraz oceny bodźca pod względem jego bezpieczeństwa dla osoby;
 7. przekazywanie informacji innym osobom – polegające na zdolności do logicznego, zwięzłym i zrozumiałym przekazania innym osobom posiadanych informacji za pomocą dowolnego kanału komunikacji, w szczególności przez mowę, gesty lub pismo, w tym również informacji dotyczących własnych potrzeb, dolegliwości lub samopoczucia;
 8. prowadzenie rozmowy – polegające na zdolności do inicjowania, kontynuowania i kończenia rozmowy lub wymiany informacji z jedną osobą oraz z więcej niż jedną osobą, w tym zdolności do wprowadzania nowych tematów i poglądów lub nawiązywania do tematów poruszanych przez innych;
 9. opanowanie nowej umiejętności praktycznej – polegające na zdolności do opanowania, podjęcia i przeprowadzenia do końca nieposiadanej wcześniej, nowej umiejętności praktycznej związanej z codziennym funkcjonowaniem lub opanowaniu nowego zachowania;
 10. koncentrowanie się na czynności – polegające na zdolności do celowego skupienia uwagi na wykonywaniu określonej czynności, skierowania uwagi na określony bodziec i utrzymywania jej w czasie, w tym również zdolności do przerzutności i podzielności uwagi;
 11. korzystanie z urządzeń i technologii służących z korzystania z informacji i porozumiewania się – polegające na zdolności do korzystania z technologii, wykorzystywanych do rozwiązywania problemów, ułatwienia codziennego funkcjonowania, usprawnienia pracy oraz zwiększenia wydajności i jakości usług, w tym w szczególności umiejętności korzystania z radia, telewizora, komputera, Internetu, telefonu komórkowego;
 12. mycie i osuszanie całego ciała – polegające na zdolności do umycia całego ciała z użyciem wody i odpowiednich środków czyszczących w szczególności mydła lub płynu do kąpieli oraz osuszenia całego ciała z użyciem ręcznika, w warunkach domu i poza domem;
 13. mycie i osuszanie rąk i twarzy – polegające na zdolności do umycia rąk i twarzy przy użyciu wody oraz odpowiednich środków czyszczących takich jak na przykład mydło lub żel do mycia twarzy oraz osuszeniu rąk i twarzy z użyciem ręcznika w warunkach domu i poza domem;
 14. pielęgnowanie poszczególnych części ciała – polegające na zdolności do pielęgnowania części ciała, w szczególności skóry ciała i głowy, zębów, paznokci dłoni i stóp, genitaliów, które wymagają więcej odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, innych niż tylko mycie i suszenie;
 15. troska o własne zdrowie – polegające na zdolności do uświadamiania sobie własnych potrzeb fizycznych, podejmowania czynności związanych z zapewnieniem sobie odpowiednich warunków bytowych, unikania czynników szkodliwych oraz zdrowego odżywiania się i zachowania właściwego poziomu aktywności fizycznej;
 16. korzystanie z toalety – polegające na zdolności do rozpoznania potrzeby dotyczącej oddania moczu i wydalania stolca, w tym udanie się do odpowiedniego miejsca, przyjęcie pozycji, manipulowanie ubraniem przed i po oraz używanie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej, związanych z oddawaniem moczu lub wydalaniem stolca, w tym używanie wyrobów medycznych z tym związanych, takich jak na przykład pieluchomajtki, cewniki urologiczne, zaopatrzenie stomijne w – sytuacji występowania problemów z oddawaniem moczu lub wydalaniem stolca;
 17. ubieranie się – polegające na zdolności do podejmowania czynności związanych z zakładaniem i zdejmowaniem ubrania i obuwia, w tym umiejętność dostosowania ubioru do aktualnie panujących warunków pogodowych, właściwy dobór ubrania, zapinanie guzików i wiązanie butów;
 18. jedzenie i picie – polegające na zdolności do podejmowania i wykonywania w domu i poza domem czynności związanych ze spożywaniem podanego pokarmu lub napoju, w tym inicjowania jedzenia i picia, zdolności do rozpoznawania i sięgania po serwowane jedzenie, rozdrabnianie go, otwierania butelek i puszek, używania przyborów do jedzenia;
 19. stosowanie zalecanych środków terapeutycznych – polegające na zdolności do uświadamiania sobie własnych potrzeb zdrowotnych, w tym wynikających z zaburzenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, stanowiącego podłoże niepełnosprawności, podejmowania czynności związanych z korzystaniem usług specjalistów i przestrzegania wydawanych zaleceń, przyjmowania produktów leczniczych z zachowaniem właściwej metody podawania i dawkowania oraz stosowania metod terapeutycznych;
 20. realizowanie wyborów i decyzji – polegające na zdolności do realizowania własnych wyborów i decyzji, w tym zdolność do przeanalizowania problemu, identyfikacji dostępnych opcji działania, wyboru najlepszej z tych opcji oraz zdolność do oceny skutków dokonanego wyboru i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w przypadku czynności;
 21. pozostawanie w domu samemu – polegające na zdolności do pozostawania w domu samemu przez okres co najmniej jednej doby, związanego z trudnościami w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz odpowiednim poziomem kompetencji psychospołecznych i poznawczych, w tym rozumieniem swojej sytuacji, brakiem zachowań lękowych oraz unikaniem niebezpiecznych sytuacji grożących urazem;
 22. nawiązywanie kontaktów – polegające na zdolności do inicjowania kontaktów z innymi osobami, w tym nawiązywania kontaktów z osobami wcześniej nieznanymi, w sposób fizyczny lub za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych, w szczególności unikanie nawiązywania kontaktów z innymi osobami prowadzące do izolowania się od innych osób oraz nadmierne dążenie do nawiązywania kontaktów z osobami obcymi;
 23. kontrolowanie własnych zachowań i emocji – polegające na zdolności do kontrolowania własnych emocji i odruchów, zarówno werbalnych, jak i fizycznych, we wzajemnych kontaktach z osobami znanymi oraz nieznanymi, w sposób odpowiedni do danej sytuacji i akceptowany społecznie;
 24. utrzymywanie kontaktów z bliskimi – polegające na zdolności do utrzymywania kontaktów z osobami bliskimi, takimi jak na przykład rodzina, przyjaciele lub bliscy znajomi, w szczególności występowanie u osoby zainteresowania i potrzeby utrzymywania relacji z bliskimi, komunikowania się lub widywania z tymi osobami oraz występowanie obiektywnych przeszkód w utrzymaniu kontaktów;
 25. tworzenie bliskich relacji z innymi osobami – polegające na zdolności do inicjowania, tworzenia i utrzymywanie bliskich relacji uczuciowych z drugą osobą, w tym zdolność do zawierania związków, założenia rodziny, wspólnego zamieszkania i planowania wspólnej przyszłości;
 26. kupowanie artykułów codziennej potrzeby – polegające na zdolności do wybierania, nabywania i przewożenia artykułów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak żywność, napoje, odzież, środki czyszczące i artykuły gospodarstwa domowego oraz zdolność do składowania zakupionych artykułów w odpowiednich miejscach;
 27. przygotowywanie posiłków – polegające na zdolności do przygotowania i podawania do spożycia posiłków prostych, czyli posiłków o małej liczbie składników, łatwych w przygotowaniu i łatwych do serwowania oraz posiłków złożonych, czyli posiłków o dużej liczbie składników, wymagających skomplikowanych metod przygotowania i serwowania;
 28. dbanie o dom, ubrania i obuwie polegające na zdolności do czyszczenia powierzchni i sprzętu kuchennego, sprzątania zajmowanego mieszkania przy użyciu sprzętu gospodarstwa domowego, właściwego segregowania i pozbywania się śmieci oraz zdolność do dbania o ubrania i obuwie, w tym właściwego przechowywania garderoby, prania i suszenia odzieży oraz korzystania z pralki, suszarki lub żelazka;
 29. dokonywanie transakcji finansowych polegające na zdolności do dokonywania transakcji finansowych gotówkowych lub bezgotówkowych, kończących się kupnem lub sprzedażą towaru lub usługi, w tym rozumienie wartości pieniądza i cen produktów oraz używanie pieniędzy do kupowania lub sprzedaży;
 30. rekreacja i organizacja czasu wolnego polegające na zdolności do zaangażowania się w aktywności związane z dowolną formą spędzania wolnego czasu jak na przykład udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, w tym nieformalnych i formalnych zorganizowanych przez instytucje publiczne i inne podmioty, wizyty w placówkach kultury, podróżowanie i zwiedzanie, rozwijanie hobby oraz uczestnictwo w kołach zainteresowań;
 31. załatwianie spraw urzędowych polegające na zdolności do korzystania z usług publicznych, załatwienia spraw w urzędach lub instytucjach, w tym zdolność osoby do złożenia odpowiedniego wniosku papierowego bądź przez Internet;
 32. realizowanie dziennego rozkładu zajęć polegające na zdolności do realizowania dziennego rozkładu zajęć i obowiązków.

Par. 10.

 1. Zdolność osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania jest oceniana przez skład ustalający w każdym przypadku w odniesieniu do niepełnosprawności: fizycznej, sensorycznej, intelektualnej i psychicznej.
 2. Przy ocenie zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania, o których mowa w § 9 ust. 2, bierze się pod uwagę, adekwatnie do wieku, w zakresie niepełnosprawności:
 • fizycznej – możliwość wykonywania i koordynowania czynności w zakresie zaangażowania struktur ciała związanych z ruchem, siły mięśni szkieletowych, funkcji ruchowej i manipulacyjnej kończyn, innych struktur i powiązanych z nimi funkcji ciała oraz występujące u osoby ograniczenia bólowe;
 • sensorycznej – możliwość odbierania, przekazywania, przetwarzania i interpretowania zewnętrznych bodźców sensorycznych dostarczanych organizmowi przez narządy zmysłów;
 • intelektualnej – możliwość nabywania wiedzy i wykorzystania nabytej wiedzy do wykonywania czynności, rozumienie znaczenia wykonywanej czynności, konsekwencji wykonywania czynności lub jej zaniechania oraz zdolność do podejmowania decyzji dotyczących własnej osoby lub wyrażenia woli wykonywania czynności;
 • psychicznej – wolę i świadomość wykonywania czynności, zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji lub wyrażenia woli wykonania czynności, zdolność dostosowania zachowania do obowiązujących norm społecznych, zdolność rozumienia znaczenia wykonywanej czynności oraz znaczenia konsekwencji jej wykonania lub zaniechania.
 1. Każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania przypisana jest określona wartość punktowa, odpowiadająca wadze tej czynności.

Reforma zakłada, że teraz człowiek stawać będzie przed zupełnie nowym zespołem. W założeniu zespół nie będzie oceniać, jak bardzo ktoś jest do niczego niezdolny, ale jakiego wsparcia finansowego potrzebuje, by niezależnie żyć.

Zespół oceniać będzie różne obszary życia danej osoby (w sumie 32), a potem tę ocenę przemnażać przez współczynnik potrzebnego wsparcia. Ten nowy system opisany jest w pokazanym właśnie projekcie rozporządzenia.

A przyjęta już ustawa (ustawa o świadczeniu wspierającym) mówi, że od zebranych w ten sposób punktów będzie zależała wysokość finansowego wsparcia.

Żeby się załapać do systemu, trzeba zebrać minimum 70 punktów (przysługiwać wtedy będzie 40 proc. renty socjalnej, więc dziś 635 zł).

Kolejne progi, po których świadczenie rośnie to: 75, 80, 85, 90 i 95 punktów

(wtedy to 220 proc. renty socjalnej, więc 3495 zł. W 2024 roku będzie to więcej, bo w marcu 2024 roku renta socjalna będzie waloryzowana).

Hiszpańska skala się rozrosła

Problemy są dwa: jak się popatrzy do rozporządzenia, to widać, że próg 70 punktów jest ustawiony za wysoko. Wiele osób z niepełnosprawnością tych punktów uzbiera za mało w stosunku do swoich rzeczywistych potrzeb.

Poza tym sam mechanizm wpisany w projekt rozporządzenia działa niekorzystnie. Mamy przykład osoby prawie całkowicie sparaliżowanej, ale komunikatywnej – czyli sprawnej społecznie, pod warunkiem, że ma wokół osoby wspierające. Przy zastosowaniu reguł z rozporządzenia taka osoba dostanie maksymalnie 70-80 punktów. Czyli nie będzie osobą wymagającą pełnego wsparcia. To absurdalne.

Agnieszka Jędrzejczyk, OKO.press: Skąd się te problemy wzięły?

Ministerstwo początkowo postanowiło zastosować hiszpańską skalę oceny potrzeby wsparcia – tzw. skalę BVD. Ona skupia się przede wszystkim na niepełnosprawności motorycznej. I sami Hiszpanie się z tego wycofują.

Zaś podczas dalszych prac...

... tych toczonych do 31 października w pełnej tajemnicy...

... Ministerstwo dodało na szczęście wiele innych obszarów, w tym obejmujących niepełnosprawność intelektualną, spektrum autyzmu itd. W sumie tych obszarów jest 32. I samo uwzględnienie tych obszarów jest, w większości, dobrym kierunkiem.

Mamy sygnały, że osoby, które zgodnie z pierwotną skalą nie dostałyby nic, teraz mają szansę na wsparcie. Środowiskowe domy samopomocy dają nam znać, że jest lepiej, niż się wcześniej zapowiadało. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są już zupełnie wykluczone.

Tyle że w projekcie ministerstwo utrzymało zasadę, że sprawdza się wszystkie te obszary, tak jakby to nadal była skala BVD, a punkty sumuje. I dlatego właśnie ktoś, kto jest w większości sparaliżowany, może nie zostać uznany za osobę potrzebującą bardzo wysokiego wsparcia, jeśli jest w stanie sprawnie komunikować się z otoczeniem.

Więc rozporządzenie trzeba zmienić tak, by nie wymagało wykazania się potrzebami wsparcia we wszystkich 32 badanych obszarach. Liczbę “obowiązkowych konkurencji” trzeba ograniczyć, inaczej naprawdę bardzo mało osób otrzyma to wsparcie.

Projekt jest nieprecyzyjny, oceny będą arbitralne

Drugi bardzo poważny problem polega na tym, że rozporządzenie opisuje to, co będzie punktowane na tyle nieprecyzyjnie, że komisje będą musiały decydować arbitralnie. Więc Jan Kowalski od jednej komisji dostanie 71 punktów, a od innej 85.

Ten problem ujawniłby się szybciej, gdyby Ministerstwo nie pracowało w całkowitej tajemnicy, w gronie swoich ekspertów.

My od razu, od 1 listopada, zaczęliśmy im pokazywać problemy z punktacją. A oni na to: “To jest źle policzone, poprawna punktacja będzie w tym wypadku wyższa”.

Tylko że kiedy Jan Kowalski albo Maria Nowak staną przed komisją w swoim województwie, to nie będzie ich sytuacji oceniał ekspert, który pisał rozporządzenie i wie, co kto miał dokładnie na myśli. Tylko członek zespołu wojewódzkiego, jedna z pewnie tysiąca osób, które dopiero trzeba będzie zatrudnić, a potem jeszcze przeszkolić ze stosowania rozporządzenia.

Jeśli rozporządzanie będzie gotowe w grudniu, to na jakie szkolenia będzie szansa? I jaką gwarancję dostaną obywatele, że zespoły będą tak samo rozumiały nieprecyzyjne opisy z rozporządzenia?

I dlatego mówicie, żeby zmienić samą ustawę, i obniżyć progi, od których przysługuje świadczenie? Dotychczasowa opozycja – dziś sejmowa większość, zgłaszała wiosną właśnie takie poprawki, żeby świadczenie przysługiwało od 50 punktów. PiS to odrzucił. Ale jeśli proponujecie zmianę ustawy, to ryzykujecie weto prezydenta Dudy.

Obniżenie progu dałoby większe pole manewru i asekurowałoby wprowadzenie ustawy. W sytuacjach spornych i niejasnych rosłaby szansa, że człowiek jednak coś dostanie na życie.

Zespoły będą orzekać, jak umieją, a kiedy prawo do świadczenia zaczyna się od 70 punktów, pojawiają się w systemie dziwne osobliwości: ten, kto zebrał 89 punktów, dostanie o tysiąc złotych niższe wsparcie niż ten, kto ma 90 punktów.

Jeden punkt, tysiąc złotych

Jak to?

Bo przy 90 punktach wsparcie będzie wynosiło 3210,87 zł na rękę (liczę to po waloryzacji od 1 marca 2024 roku). Pamiętajmy, że tu chodzi już o osoby w bardzo trudnej sytuacji. Wystarczy jednak, że ktoś nie dostanie tych 90 punktów, a 89 – i wedle mechanizmów z ustawy dostanie już tylko 2 140 zł.

To już w ustawie budziło wątpliwości, a kiedy wiemy teraz, dzięki projektowi rozporządzenia, skąd te punkty się wezmą, to budzi to już naprawdę poważny niepokój.

A że czasu jest mało, trzeba więc w ustawie rozbudować przepisy przejściowe, takie, które będą asekurowały ludzi w czasie wprowadzania nowego prawa.

Ale jest jeszcze jeden problem, który musi być załatwiony ustawowo i nowa koalicja musi użyć tego narzędzia: masowo tracą teraz ważność orzeczenia o niepełnosprawności.

Bo były one automatycznie przełożone w pandemii – i teraz wygasają.

A komisje orzekające o niepełnosprawności, czyli komisje ze starego systemu, nie mają po prostu terminów na przyjmowanie ludzi. A jak ktoś nie będzie miał ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, straci środki do życia i – co gorsza – nie będzie mógł się ubiegać o świadczenie nowego typu, świadczenie wspierające. To grozi katastrofą.

Dlatego mówię, że ta zmiana to nie zadanie dla nowego rządu na pierwsze 100 dni, ale dla nowego parlamentu na pierwsze 30 dni. Albo szybciej. To może być projekt poselski – żeby do prezydenta ustawa trafił z odpowiednim wyprzedzeniem i żeby podpisał to przed 1 stycznia. Tu naprawdę nie ma czasu.

Ministerialny eksperyment na ludziach

Rozporządzenie też trzeba zmienić?

Tu chodzi o to, by maksymalnie zminimalizować arbitralność decyzji zespołów. To nieuniknione, kiedy niejasne zasady wytestowane w ministerialnym gronie wprowadza się w pośpiechu w 37-milionowym kraju. Prawo po prostu nie zadziała tak, jak sobie to wyobrażają prawodawcy.

Czyli jednak chcecie pisać rozporządzenie od nowa.

Zmiany są konieczne w newralgicznych miejscach. Bo np. wedle projektu, gdyby członkowie komisji ustalili, że w danym obszarze funkcjonowania człowiek potrzebuje wsparcia, to musieliby ocenić, jak częste to wsparcie ma być. Ministerstwo bało się chyba zbyt dużego rozstrzału oceny, więc zawęziło zespołom pole manewru. Zamiast skali 0 – 1, mamy skalę 0,5 – 1, z progami 0,95 – 0,97 – 1.

0,5 to wsparcie potrzebne prawie nigdy, 0,95 – sporadycznie, 0,97 – dość często a 0,99 – “przeważnie”, a 1 to “zawsze”.

Ale rozumie pani, jak to zadziała?

Że albo 0,5 albo 1. I nic pośrodku, bo trudno będzie w to trafić. W efekcie zespół uzna, że albo ktoś potrzebuje wsparcia specjalnego, albo żadnego.

Faktyczna różnica pomiędzy „prawie nigdy” a „sporadycznie” nie jest duża, ale wedle aktualnego rozporządzenia ma gigantyczny wpływ na liczbę uzyskanych punktów.

Z drugiej zaś strony – różnica faktyczna pomiędzy „sporadycznie” a „zawsze” jest naprawdę duża, ale z kolei różnica punktowa pomiędzy 0,95 a 1 jest zupełnie minimalna.

Ależ to jest skomplikowane!

A dotyczy realnego życia. I tu się kończą analizy eksperckie, a zaczyna mechanika społeczna. Mówimy o polityce społecznej, a nie o zadaniu z matematyki. To trzeba poprawić.

Lepszej reformy nie będzie

Przepraszam, ale skoro uważacie, że trzeba ruszyć samą ustawę, a rozporządzenie trzeba aż tak głęboko poprawiać – to może lepiej będzie wszystko od nowa napisać?

Są takie głosy w środowisku. Ale są też takie, by to wprowadzić, a poprawiać potem, bo i tak jest lepiej, niż było, i lepiej niż się zapowiadało po tym, w jaki sposób PiS procedował tę zmianę.

Ja jestem akurat trochę pośrodku: uważam, że trzeba poprawić i wprowadzić.

Korzyści z reformy

Sama ustawa wprowadza wiele ważnych zmian.

 • Znosi zakaz pracy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (rodzic będzie mógł pracować, nie tracąc prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale wtedy będzie ono wypłacane tylko do ukończenia 18 lat przez dziecko. Ale – i tu znowu jest dziura – nie wiadomo, jak rodzice mają przejść na takie świadczenie; rozporządzenie tego nie wyjaśnia – trzeba złożyć jakiś wniosek? Teraz? Po 1 stycznia?).
 • Znosi zasadę “jedno świadczenie pielęgnacyjne dla rodzica na rodzinę” – niezależnie od tego, ile w rodzinie jest dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Podobnie w przypadku osób dorosłych – daje możliwość otrzymania świadczenia wspierającego na każdą osobę z niepełnosprawnością wymagającą wsparcia w rodzinie.
 • W końcu daje prawo do wsparcia w rodzinach, gdzie ktoś stracił sprawność już jako osoba dorosła.

Bo polski system – wbrew Konstytucji – skupił się na rodzinach z dziećmi z niepełnosprawnościami. Jeśli ktoś gwałtownie traci sprawność na starość i członek rodziny (dorosłe dziecko) rezygnuje z pracy, by się taką osobą opiekować, to ma prawo do minimalnego wsparcia i to tylko wtedy, kiedy rodzina doświadcza ubóstwa.

Teraz, od 1 stycznia, oceniana byłaby sytuacja samego seniora z niepełnosprawnością. I mógłby dostać wsparcie finansowe na podstawie tego skomplikowanego rozporządzenia. Można sobie wyobrazić, że akurat w takiej sytuacji to wsparcie nie byłoby takie małe, bo tu może chodzić o połączenie niepełnosprawności psychicznej i intelektualnej...

Tym bardziej zaś, że te osoby otrzymują teraz tylko 620 zł! Dlatego właśnie i ustawa, i rozporządzenie jest potrzebne. Tylko z poprawkami.

Prawda też jest taka, że na wielką, całościową reformę orzecznictwa nie mamy co liczyć.

Mamy aż sześć różnych systemów orzekania, w tym cztery systemy ustalają uprawnienia do świadczeń rentowych (w ramach ZUS, KRUS, MSWiA i MON), piąty – o stopniu niepełnosprawności oraz szósty – w zakresie potrzeb kształcenia specjalnego.

Praworządność to nie tylko sądy

Mówi się od prawie 20 lat, że trzeba zmienić sposób orzekania o niepełnosprawności, a prawie 10 lat trwały prace nad tym. I nic. Bo każdy rząd boi się tak gigantycznej reformy.

A obecna zmiana, wymagające poprawek ustawa i rozporządzenie są jednak zalążkiem zmiany. Wprowadzają ocenę funkcjonalną. Wprowadzają nowe świadczenie, które nie jest powiązane z wysokością dochodów w rodzinie i nie wiąże się z niewolniczą – jak to opisują często same osoby – pracą opiekunów. Do tego jest ono zróżnicowane – w zależności od sytuacji danej osoby

A to jest przywracanie praworządności.

Praworządność to nie problem sądów?

Nie, to w Polsce się tylko tak uważa. Jeśli państwo dyskryminuje swoich obywateli – a polskie prawo dyskryminuje osoby z niepełnosprawnościami, wedle danych z Narodowego Spisu Powszechnego to 15 proc. populacji – to to jest łamanie praworządności.

Ustawa o świadczeniu wspierającym i samo rozporządzenie idą w stronę praworządności. Tylko trzeba je poprawić. Uwzględnić procesy społeczne, poprawki wydyskutować ze stroną społeczną – czyli poprawić te nowe przepisy w sposób zgodny z zasadami praworządności.

;

Udostępnij:

Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022

Komentarze