Paweł Wdówik

Od 2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i następnie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.