Terlecki. Żołnierz i błazen. Idealny produkt medialnej polityki PiS
Ryszard Terlecki w centrum uwagi
18.09.2020 Krakow , ul. Retoryka . Wicemarszalek Ryszard Terlecki w drodze na nocna narada PiS . Jakub Wlodek / Agencja Gazeta

Terlecki. Żołnierz i błazen. Surfer i zapaśnik. Idealny produkt medialnej polityki PiS