Trybunał Sprawiedliwości ocenia przepisy ustawy o sądach powszechnych
Trybunał Sprawiedliwości UE
Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza

Trybunał Sprawiedliwości ocenia przepisy ustawy o sądach powszechnych