Ważne. Cała opozycja i organizacje społeczne będą razem walczyć o wolne sądy i niezależną KRS
porozumienie

Ważne. Cała opozycja i organizacje społeczne będą razem walczyć o wolne sądy i niezależną KRS