Piotr Osęka


Osęka: „Wiadomości” tropią Żydów w UB. Nacjonalistyczna euforia zaciemnia ich prawdziwą historię

Temat „Żydów w UB” wraca w wielkim stylu, a obecny klimat nacjonalistycznej euforii sprzyja tej fascynacji. Tymczasem w całym aparacie bezpieczeństwa – do czasu czystki w 1956 roku - Ubeków-Żydów było kilkuset. To statystyczna nadreprezentacja, ale mały ułamek ówczesnej społeczności żydowskiej. Piotr Osęka wyjaśnia, o jakim zjawisku w rzeczywistości mówimy

„Urobienie duszy obywatela, oto cel obchodów”, czyli jak świętowano w II RP [OSĘKA]

"Chodzi o stworzenie moralnej atmosfery, która by zmusiła słuchacza do wchłonięcia danej mu strawy duchowej tak, by stała się cząstką jego jaźni. Środkami do tego służą przemówienia, deklamacje, śpiew" - głosiła broszura Instytutu Propagandy Państwowotwórczej. 11/11 obchodzono od 1937 roku, wcześniej głównie imieniny Marszałka - Piotr Osęka dla OKO.press

„Wiadomości” TVP już tylko amboną katechizmu PiS [HISTORYK ANALIZUJE]

„Wiadomości” TVP przestały być relacją o wydarzeniach minionej doby – choćby pokrętną i zmanipulowaną. Bieżąca polityka staje się pretekstem do codziennego recytowania katechizmu PiS. Czy oglądamy materiał o reformie sądów, kampanii samorządowej czy wynikach makroekonomicznych, dostajemy wciąż te same obrazy, te same zdania - pisze Piotr Osęka