Czekamy na kryzys. Rząd musi uratować firmy przed bankructwem i pracowników przed zwolnieniami
Konferencja prasowa w Warszawie minister rozjowu Jadwigi Emilewicz
12.03.2020 Warszawa . Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Od lewej : minister Michal Dworczyk , minister rozwoju Jadwiga Emilewiczpodczas konferencji prasowej w sprawie koronawirusa . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Czekamy na kryzys. Rząd musi uratować firmy przed bankructwem i pracowników przed zwolnieniami