0:000:00

0:00

Andrzej Konieczny
wiceminister środowiska