Magdalena Gawin
Magdalena Gawin

Magdalena Gawin

Magdalena Gawin – Historyczka i eseistka, od 1 stycznia 2022 dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.