0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Maciek Jazwiecki / Agencja GazetaMaciek Jazwiecki / A...

Jakie projekty dostaną dofinansowanie w III edycji konkursu (na rok 2022) "Po pierwsze rodzina" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej? Takie, które:

  • "za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
  • mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
  • są nakierowane na wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
  • koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci".

Termin składania wniosków mija 23 maja 2022.

Przyjrzeliśmy się, jakie projekty zostały dofinansowane w poprzedniej edycji konkursu, zakończonej w grudniu 2021 roku. Wymagania ideologiczne pozostały przecież niezmienne.

Agenda katolicka i antygenderowa

Dofinansowane w 2021 roku projekty są w znakomitej większości katolickie i/lub powiązane w ruchem antyaborcyjnym i antygenderowym. Stricte kościelnych jest 9 organizacji spośród 33 zwycięzców konkursu.

Zdecydowana większość pozostałych, chociaż nie tworzona w ramach struktur Kościoła katolickiego, także ma profil religijny i/lub anti-choice i wspiera (chociaż nie zawsze wprost) katolicki model rodziny. Całą listę znajdziesz tutaj.

W sumie ministerstwo rozdało w 2021 roku ponad 8 mln zł.

W kilku przypadkach dotację otrzymały organizacje powiązane z ministerstwem rodziny co najmniej w ten sposób, że ich przedstawiciele zasiadają w ministerialnej tzw. Radzie Rodziny.

("Pogrubione" zostały osoby, których organizacje otrzymały dotację)

1. Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny

2. Rafał Antczak, wiceprezes PKO BP

3. Bożenna Balcerzak-Paradowska, Profesor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

4. Paweł Bochniarz, inicjatywa TATO.NET

5. Dominika Chorosińska, posłanka PiS

6. Ks. Przemysław Drąg, Krajowy Duszpasterz Rodzin

7. Ewa Frątczak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

8. Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty

9. Józefina Hrynkiewicz, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

10. Agnieszka Jackowska, psycholog, pedagog, doradca rodzinny

11. Justyna Karnowska, Dyrektor TVP ABC

12. Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy

13. Marek Kośny, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

14. Michał Kot, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy

15. Joanna Krupska, Prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus"

16. Elżbieta Lachman, Polskie Forum Rodziców

17. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju

18. Michał Michalski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

19. Jacek Sapa, prezes Fundacji „Narodowy Dzień Życia”

20. Anna Maria Siarkowska, posłanka PiS

21. Krzysztof Szwarc, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

22. Antoni Szymański, pedagog, samorządowiec, senator IV i IX kadencji

23. Piotr Uściński, poseł PiS, wiceminister w ministerstwie rozwoju

24. Janusz Wardak, współtwórca Akademii Familijnej

25. Teresa Wargocka, posłanka PiS, wiceminister w MEiN

26. Dariusz Cupiał, inicjatywa TATO.NET (Powołanie do Rady Rodziny z dnia 18.09.2020 r.)

27. Paweł Woliński, Dyrektor CitizenGO Polska (Powołanie do Rady Rodziny z dnia 18.09.2020 r.)

28. Małgorzata Tadrzak-Mazurek

Dlaczego poświęciliśmy tyle czasu na fundacje, które dostały dotacje z ministerstwa?

23 kwietnia opublikowaliśmy tekst "»Dlaczego mnie zabiłaś, mamo?«. Punktowany konkurs pro-life dla szkół pod patronatem min. Czarnka", w którym opisaliśmy konkurs dla uczniów i uczennic szkół podstawowych. Za nagrodę w konkursie można było uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji do liceum.

Przeczytaj także:

Opublikowaliśmy także tekst o jednej z fundacji - założonej przez Bogdana Chazana - która za pieniądze resortu zamieściła na swojej stronie 171 tekstów - w większości o charakterze religijnym (nawet jeżeli jednocześnie o rodzinie).

Oba artykuły wskazują na dwa problemy:

  • brak rozdziału Kościoła od państwa

Nie chodzi o to, że organizacje religijne sięgają po środki z otwartych konkursów, rzecz w tym, że środki otrzymują niemal wyłącznie religijne organizacje propagujące jeden model rodziny - katolicki.

Rodzina katolicka nie rozwodzi się, jest heteroseksualna, nie używa antykoncepcji, nie uprawia seksu przed ślubem (katolickim!), nie przerywa ciąży, nie korzysta z in vitro, tylko z naprotechnologii.

I taki model promują w konkursach dla uczniów i uczennic instytucje państwowe - szkoły, ministerstwa.

A przecież w konstytucji mamy zapisany rozdział Kościoła od państwa.

Art. 25

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art. 32.

1. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 53

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

  • propaganda antyaborcyjna

Wraz z agendą katolicką do państwowych instytucji wchodzi propaganda antygenderowa i antyaborcyjna. Staje się oczywistością, także w kontekście legalnej aborcji (dwie przesłanki aborcyjne wciąż są prawnie dozwolone). Podobny trend pro-life zobaczyliśmy w ostatnich dniach w USA. W Polsce doprowadził już do zmiany prawa w 2020 roku.

Caritas, Oaza i kościelne media

Dziewięć organizacji kościelnych lub powiązanych z ośrodkami kościelnymi to: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Stowarzyszenie "Diakonia Ruchu Światło-Życie", Fundacja Światło-Życie, Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej, Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu (nie mylić z Ordo Iuris i Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, bo to nie to samo!), Fundacja Medialna 7.

Czyli dwie organizacje oazowe, trzy związane z Archidiecezją Częstochowską, jedna związana z parafią w Jarosławiu i dwie organizacje medialne powiązane z Diecezją i Archidiecezją Warszawsko-Praską:

1. Fundacja Medialna 7, prowadząca portal stacja 7 publikuje tylko i wyłącznie materiały religijne i bardzo dużo materiałów pro-life. Statut informuje, że to fundacja powołana przez Archidiecezję Warszawską.

W konkursie dostał dofinansowanie (103 300 zł) na projekt "Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się".

W ramach projektu wydano e-booka, w którym czytamy: "Razem z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadziliśmy badania dla określonej grupy, w szczególności dla tych, dla których ważny jest chrześcijański wymiar małżeństwa".

I faktycznie, trzy pary, które w publikacji opowiadają o swoim małżeństwie, mówią w dużej mierze o wymiarze religijnym małżeństwa. Jedna z par na pytanie o to, skąd wiadomo, że jest się gotowym na małżeństwo odpowiada: "Uważam, że kluczem w tym przypadku jest brak zaufania Panu Bogu. Mówisz, że ufasz Panu Bogu, a boisz się, że zabraknie ci pieniędzy na ślub, czy na życie? Przecież Bóg jest właścicielem wszelkich pieniędzy, wszelkich sytuacji. Dla mnie to jest kluczowe. Bóg czynił większe cuda! Co to jest dla Niego za problem, by znaleźć dodatkowe 10 tys. na wesele?"

"Zuzanna: Ale… Przecież przed wejściem do sklepu jubilerskiego Michał zatrzymał się i pomodlił się. Pytałeś wtedy Pana Boga, czy to na pewno dobra decyzja. Pamiętasz?

Michał: Tak, tak – dokładnie tak było! Wtedy rozwiały się wszelkie wątpliwości.

Prowadząca: Podziwiam waszą łatwość tej decyzji, że czuliście, że jesteście gotowi na ten krok. Teraz często się słyszy, że ludzie nie są gotowi na małżeństwo: bo nie skończyłem studiów, bo ślub jest drogi, bo rodzice nie chcą, bo jeszcze trochę musimy się poznać – takich powodów można by wymieniać całe mnóstwo. Gdzie znaleźć taką siłę, by odpowiedzieć sobie na pytanie: “czy jestem gotowy”? Gdzie znaleźć odwagę, by wziąć odpowiedzialność za swój związek?

Zuzanna: Uważam, że kluczem w tym przypadku jest brak zaufania Panu Bogu. Mówisz, że ufasz Panu Bogu, a boisz się, że zabraknie ci pieniędzy na ślub, czy na życie? Przecież Bóg jest właścicielem wszelkich pieniędzy, wszelkich sytuacji. Dla mnie to jest kluczowe. Bóg czynił większe cuda! Co to jest dla Niego za problem, by znaleźć dodatkowe 10 tys. na wesele? Dla kogoś to może być abstrakcja, a dla mnie to jest normalne. Uważam, że jeżeli kogoś do ślubu zniechęcają argumenty typu: a gdzie będziemy mieszkać, za co będziemy żyć, co będziemy robić. To ja bym powiedziała: zastanów się, jaką masz relację z Bogiem i czy aby na pewno przegadałeś z Nim, jaki On ma na ciebie plan…"

Trudno zatem nazwać projekt analizą SWOT - to projekt stricte religijny i oparty na katolickiej wizji małżeństwa.

Inna para - Jan i Weronika - mówią z kolei, że cieszą się, że nie ma w KK możliwości rozwodu: "Ja się nawet cieszę, że w Kościele katolickim w ogóle nie ma takiej opcji. Nawet wobec wysokiego poziomu lenistwa i naprawdę ciężkiego kryzysu, w którym może znaleźć się małżeństwo, nasza wiara całkowicie wyjmuje rozwód z optyki małżonków, zmuszając nas dzięki temu do pracy, do walki, do szukania rozwiązań".

Trzecia para, Wojciech i Anna, opowiadają o wychodzeniu z kryzysu w małżeństwie: "Mieliśmy taką postawę, że moja wizja działa i na pewno jest dobra, tylko ta druga osoba nie potrafi się dostosować. I wreszcie nadeszła noc, w której z bezsilności zaczęłam wołać do Pana Boga o ratunek. Odpowiedź przyszła prawie natychmiast, ale była dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Zdałam sobie sprawę, że od siedmiu lat nie robię nic innego, jak tylko staram się zmienić Wojtka i, że nie jestem w stanie tego zrobić - jestem w stanie zmienić tylko siebie".

Trudno wyobrazić sobie, że para niewierząca wychodzi z kryzysu. Prowadząca wywiad pyta: "Nie mieliście obaw, że to się nie uda, że nie podołacie tej pracy nad Waszą relacją?". Anna: "To jest naprawdę duże ryzyko... I prawdę mówiąc, nie wiem jak można je podjąć bez Pana Jezusa. Tylko chrześcijaństwo pokazuje odwrotny kierunek od tego, który jest w świecie. Chrześcijaństwo jest zawsze skierowane do drugiego. Bóg przychodzi do człowieka jako pokorny Sługa, a następnie posyła człowieka, aby służył innym. Chrześcijaństwo nie jest o tym, że skupiamy się na sobie. Kiedy wstaję rano i myślę co mogę dzisiaj zrobić dla Wojtka, jednocześnie nie licząc na to, że on zrobi coś dla mnie, to czuję się jak komandos Pana Boga, który ma wykonać skok bez spadochronu – jestem w sercu chrześcijaństwa. Ale to właśnie jest miłość. Pamiętam, że kiedy pojawiła się u mnie taka postawa, kiedy ja zaczęłam myśleć bardziej o Wojtku niż o sobie – dopiero to rzuciło go na kolana".

2. Radio Warszawa, katolicka rozgłośnia powiązana z diecezją warszawsko-praską (jej redaktorem naczelnym jest ks. Mariusz Wendziuk) otrzymała dofinansowanie projektu "Rodzinna reaktywacja". To historie konkretnych rodzin - także przedstawiające katolicki model rodziny oraz odnoszące się do roli wiary w małżeństwie. W jednej historii kobieta opowiada o tym, jak trzecie dziecko urodziła już po 40. r.ż. i, że było ono niespodzianką po wielu latach małżeństwa. Zastrzegła, że nie robiła w ciąży żadnych dodatkowych badań: "Chcieliśmy tego dziecka i wspólnie podjęliśmy decyzje, że nie robimy żadnych badań poza tymi podstawowymi".

3. Fundacja Instytut Mediów - fundacja ustanowiona przez arcybiskupa częstochowskiego, Wacława Depo. W ramach dofinansowanego projektu "Ku szczęśliwej rodzinie" odbyła się konferencja, na której gościły głównie osoby duchowne - na 9 prelegentów... 9 to mężczyźni, a 5 to księża lub/i biskupi. Pozostali są związani z organizacjami pro-life, np. Marcin Nowak - z Polskiego Stowarzyszenie Obrońców Życia

4. Fundacja Światło - Życie dostała dofinansowanie (108 500 zł) na projekt Kocham Cię Mamo/Kocham Cię Tato, który polegał na wysyłaniu SMS-ów rodzicom w święta Bożego Narodzenia. Warto wspomnieć, że fundacja prowadzi ośrodek ODWAGA w Lublinie, który zajmuje się "nawracaniem" osób homoseksualnych na heteroseksualizm. Praktyka ta jest zakazana w wielu krajach UE. Pisaliśmy o niej tutaj:

5. Stowarzyszenie "Diakonia Ruchu Światło-Życie" otrzymała dofinansowanie (374 tys.) na projekt "Randka małżeńska", który miał służyć pomocy małżeństwom podczas kryzysu. Na stronie projektu znajdziemy warsztat podczas którego swój miniwykład daje m.in. ks. Marek Dziewiecki, były ekspert MEN, który w 2019 r. zasłynął wypowiedzią: "Do stowarzyszeń LGBT mogą należeć pedofile, zoofile, nekrofile, a ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której młodzież i dorośli będą niepłodnymi erotomanami”:

6. Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej (tam, gdzie arcybiskupem jest Wacław Depo) otrzymała dofinansowanie na projekt "Przywilej bycia rodziną" (warsztaty dla nauczycieli i konferencja).

Projekt realizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, który organizuje coroczny Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie:

Prezes AK AC, Artur Dąbrowski, jest częstym gościem mediów o. Rydzyka, a na stronie fb Akcji znajdziemy wiele treści o "inwazji marksizmu" na Polskę, zagrożeniu LGBT itp. Dąbrowski jest dodatkowo członkiem Rady do spraw Polityki Senioralnej przy ministerstwie. Przy tej okazji warto wspomnieć, że wspomniany ośrodek doskonalenia nauczycieli ściśle współpracuje z AK AC przy wielu projektach. W ramach projektu odbyła się m.in. konferencja z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, wiceminister Barbary Sochy, Ewy Wendrowskiej, radnej Sejmiku Łódzkiego z PiS, i ks. Bednarskiego, proboszcza miejscowej parafii.

Wspomniana wyżej wiceminister rodziny Barbara Socha, występuje w wielu projektach dofinansowanych przez resort. Poświęciliśmy jej w 2019 roku osobny tekst:

7. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej otrzymała dofinansowanie (91 250 zł) na projekt "Centrum Family Team", w ramach którego oferuje się wsparcie rodzin oraz kreuje pozytywny obraz rodziny. Doradcami rodzin są tutaj m.in. Aleksandra i Jerzy Nitkiewiczowie – mediatorzy oraz instruktorzy naprotechnologii oraz ks. Robert Grohs.

8. Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu otrzymało 160 170 zł na projekt "Stawiam na rodzinę". Stowarzyszenie jest powiązane z Kolegiatą pw. Bożego ciała w Jarosławiu (strona stowarzyszenia to strona kolegiaty). Projekt oferował kilka kursów wsparcia dla małżeństw - jednym z nich były kursy rozpoznania płodności metodą Rötzera, czyli katolickiej odpowiedzi na problem niepłodności.

9. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie dostało środki na projekt "Rodzina w centrum". Centrum zostało powołane dekretem biskupa tarnowskiego w 1998 roku.

3 najwyższe dotacje: Narodowy Dzień Życia, Związek Dużych Rodzin i przyjaciele Ordo Iuris

10. Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia otrzymała najwyższą kwotę dotacji - 560 tys. zł - na projekt Polska Szczęśliwych Rodzin, skierowany do samorządów ("Chcemy wzmocnić współpracę pomiędzy liderami środowisk prorodzinnych w Polsce, tym razem na poziomie gminnym").

Prezesem fundacji jest Jacek Sapa - członek Rady Rodziny przy MRiPS oraz wieloletni działacz antyaborcyjny (kiedyś m.in. szef biura Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zastępca pełnomocnika Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji” z 2011).

Koordynatorem projektu jest zaś Paweł Woliński, zaangażowany w wiele organizacji pro-life: m.in. fundację Mamy i Taty, Związku Dużych Rodzin 3+. I, co ważne, dyrektor CitizenGo Polska (stan na 2019 rok), części międzynarodowej organizacji, o której pisał Wojciech Cieśla w Newsweeku w 2019 roku w tekście: "CitizenGo. Jak działająca w Polsce międzynarodowa, prawicowa organizacja usiłuje wpływać na wyniki wyborów w Europie". CitizenGo to platforma do petycji online o określonym profilu antygenderowym, antyaborcyjnym i anty-LGBT. Jak można sprawdzić na stronie organizacji, CitizenGo popiera też wiele działań rządu PiS, nie popiera za to "segregacji sanitarnej" i dyktatury "brukselskich biurokratów".

Woliński to także członek Rady Rodziny.

11. Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie otrzymał 545 tys. zł na projekt Rodzina na Antenie. Prezesem IWoRiS jest Marek Michalski - członek Rady Rodziny. Michalski jest także współautorem (razem z Filipem Furmanem, dyrektorem Centrum Nauk Nauk Społecznych i Bioetyki w Instytucie Ordo Iuris) raportu "Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce", wydanego przez Ordo Iuris.

12. Związek Dużych Rodzin 3 plus otrzymał ponad 520 tys. zł na projekt warsztatów "Dumni z rodziny". Związek także współpracuje z Ordo Iuris, a przewodnicząca Rady Krajowej Związku - Joanna Krupska - zasiada w Radzie Rodziny. W ramach projektu oferowano szkolenia dla rodzin, par, matek, webinary, spotkania z psychologiem oraz kampanię społeczną "Dzieci zmieniają mój świat...". Projekt nie miał charakteru religijnego, jednak sam Związek bierze często udział w wydarzeniach religijnych oraz prowadzi agendę antygenderową i współpracuje z innymi organizacjami, które za chwilę opiszemy.

Krupska była m.in. w grupie roboczej tworzącej konwencję praw rodziny, która powstała w opozycji do konwencji stambulskiej. W 2021 roku Związek odebrał nagrodę "Prawda-Krzyż-Wyzwolenie" przyznawaną przez Ruch Światło-Życie za "propagowanie w życiu społecznym idei głoszonych i realizowanych przez Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie".

Szefową oddziału Józefów Związku Dużych Rodzin jest z kolei Dorota Bojemska, szefowa Rady Rodziny. W OKO.press pisaliśmy o tym, że postulowała ona kary finansowe dla szkół, które bez pisemnej informacji dla rodziców przeprowadzą lekcje o płciowości.

Organizacje religijne

Wymieniliśmy wcześniej 9 organizacji związanych z Kościołem katolickim formalnie. Dotację otrzymały także organizacje o profilu religijnym, chociaż formalnie z Kościołem niepowiązane. Organizacje te - co oczywiste - realizują projekty o charakterze religijnym. Część z nich ma na sztandarze także sprzeciw wobec aborcji oraz gender.

13. Fundacja ŻYCIU TAK im. im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, założona przez Bogdana Chazana otrzymała finansowanie projektu Family News Serwis, który opisaliśmy 15 maja. W ramach projektu ukazywały się głównie materiały o charakterze religijnym i pro-life:

14. Fundacja Jednym Sercem - Jezus, Miłość, Małżeństwo ma w swoim statucie następujące punkty:

Natomiast sam dofinansowany projekt (239 400 zł) to "Mama po wielokroć" o wielodzietnych rodzinach, czy głównie - mamach. Jedną z bohaterek jest Monika Gomułka, przedstawiona w taki sposób: "Monika jest mamą trójki dzieci. Znana wielu z projektu "Początek wieczności", w którym razem z mężem dzielą się świadectwem przeżywania swojego małżeństwa i rodzicielstwa z Bogiem". Kaja Kubarska, inna bohaterka, "stara się łączyć to, co boskie z tym, co ludzkie".

15. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo prowadzi ośrodki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o charakterze religijno-patriotycznym: "Program pracy realizowany w placówkach zakłada wielopłaszczyznowe podejście do rozwoju młodego człowieka i opiera się na ideałach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Misją Ośrodka jest dobrze wychować młodego człowieka - człowieka silnej wiary, o dojrzałej hierarchii wartości, dobrego i świadomego obywatela oraz patrioty, działającego dla dobra wspólnego i zaangażowanego w życie swojego państwa i społeczności lokalnej, sprawnego oraz skutecznego w działaniu społecznym i gospodarczym".

W ramach dofinansowanego projektu (68 710 zł) fundacja zrealizowała konkurs na scenariusze lekcji wychowawczych dotyczących rodziny. Sam konkurs nie jest stricte religijny - chociaż wśród nagrodzonych scenariuszy przewijają się oczywiście teksty źródłowe postaci Kościoła katolickiego - kard. Wyszyńskiego, Matki Teresy z Kalkuty, Jana Pawła II, a wśród tekstów pojawia się Biblia.

Fundacja otrzymała dwie dotacje w omawianym konkursie - drugą z Fundacją LUB Drama.

16. Fundacja LUB Drama, z której statucie znajdziemy wartości chrześcijańskie. Głównym projektem fundacji jest punkt przedszkolny, który działa "w oparciu o tak ważne dla nas chrześcijańskie, a zarazem fundamentalne wartości: wolność, prawdę, sprawiedliwość i miłość". Partnerem projektu są Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "STERNIK" i Akademia Familijna, które opisujemy poniżej.

Projekt z fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo to "Zaprzyjaźnij się z rodziną", w ramach którego wyprodukowano webinary z radami dla ojców (jak łączyć hobby z rodzicielstwem) i matek (jak zarządzać domem), stworzono listę placówek przyjaznych rodzinie (z wieloma katolickimi i antyaborcyjnymi), stworzono e-book o tym, co robić z dziećmi w domu.

17. Fundacja "Otwarte dłonie" i Fundacja Aktywnej Rodziny otrzymały finansowanie projektu "Po pierwsze mnie kochaj". Fundacja Otwarte dłonie prowadzi katolicką poradnię rodzinną, a jej wiceprezesem jest proboszcz olsztyńskiej parafii p.w. Matki Boskiej Fatimskiej.

Fundacja Aktywnej Rodziny prowadzi m.in. Centrum Wspierania Małżeństwa i Rodziny "Umocnieni" (we współpracy z Archidiecezją Warmińską, centrum jest w budynku Archidiecezji) oraz organizuje Tydzień Małżeństwa.

W ramach dofinansowanego projektu stworzono serię filmów przedstawiających różne sytuacje rodzinne m.in. przygotowanie do świąt. Częścią projektu jest także stworzenie "woorkbooka na podstawie IV rozdziału Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia oraz przeprowadzenie pilotażowych zajęć na podstawie opracowanej publikacji w pięciu parafiach naszej diecezji". Workbook można zobaczyć tutaj. A oto przykład jednej z "lekcji":

18. Fundacja Rodzin Polskich im. Jana Pawła II prowadzi programy prorodzinne, wspiera osoby z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci z tzw. trudnych środowisk. Już nazwa fundacji wskazuje na jej katolicki charakter. Sam projekt "Rodzina jest super" (filmy i rozmowy z rodzinami, które opowiadają o swoich problemach) wspiera tradycyjny model rodziny i jego wartości (wielodzietność, nierozerwalność związku małżeńskiego, wychowanie dziecka z niepełnosprawnością), jednak nie ma charakteru stricte religijnego.

Walka z gender

Niektóre z dofinansowanych organizacji to obecne od dawna (i znane) na polskim podwórku organizacje z agendą antygenderową i anty-LGBT. Należy do nich m.in. omawiany wcześniej Związek Dużych Rodzin 3 plus oraz:

19. Fundacja Mamy i Taty, znana z wielu projektów antygenderowych, a przede wszystkim anty-LGBT. W 2019 roku wydała "raport" o finansowaniu "lobby LGBT", w 2010 przeanalizowała "strategię LGBT", w 2019 namawiała rodziców, by zostawili dzieci w domach w "Tęczowy Piątek". Także w 2019 roku fundacja otrzymała finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, który ma służyć ofiarom przestępstw, na projekt lansujący tezę, że małżeństwo zapobiega przestępczości:

Fundacja współpracuje też z Ordo Iuris, a jej prezes - Marek Grabowski - jest jednocześnie prezesem pracowni badań sondażowych Social Changes. To tam sondaże zleca portal wPolityce.pl braci Karnowskich.

Fundacja jest też znana z kampanii "Nie odkładaj macierzyństwa na potem" i wyemitowanego w jej ramach filmu, w którym padają słowa: "Zdążyłam zrobić karierę, zdążyłam być w Tokio, ale nie zdążyłam zostać mamą". Mało kto pamięta, ale głównym celem kampanii była walka z pigułką antykoncepcyjną: "Kampania „Nie odkładaj macierzyństwa na potem” zwracała uwagę na problem coraz późniejszego posiadania dzieci w polskich rodzinach i zagrożeń związanych ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. Fundacja Mamy i Taty zleciła badania społeczne diagnozujące przyczyny zjawiska późnego macierzyństwa oraz rozpoznające czynniki, dzięki którym staje się ono powszechne.

Jednym z nich, zidentyfikowanych w badaniach, jest antykoncepcja hormonalna, z której miliony Polek korzystają na co dzień, nie mając żadnej lub mając tylko powierzchowną wiedzę na temat jej skutków ubocznych".

W ramach konkursu ministerstwa fundacja dostała 405 tys. na projekt "Rodzina na antenie 2021". "W ramach projektu opublikujemy artykuły o tematyce prorodzinnej – w tym certyfikowane recenzje książek, seriali i filmów pod hasłem »Sprawdzone przez Mamę i Tatę« – oraz materiał video emitowany na kanałach YT i FB Fundacji Mamy i Taty", czytamy w opisie projektu.

20. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii dostała na swój projekt 300 tys. zł. Fundacją zarządza Bogna Białecka - psycholożka wykładająca na uczelni Ordo Iuris - Collegium Intermarium. To także autorka głośnego tekstu "Rozwód gorszy niż śmierć rodziców", w którym przedstawia wyniki badań Judith Wallerstein (teza jak w tytule) i radzi rodzicom, by się nie rozwodzili: "dbać o małżeństwo od samego początku, by do kryzysu nie doszło".

Białecka walczy z ideologią gender i LGBT - była m.in. w komitecie obywatelskim za inicjatywa ustawodawczą wypowiedzenia konwencji stambulskiej "Tak dla rodziny, nie dla gender" (który ciągle leży w Sejmie).

Drugą ważną postacią fundacji jest Jolanta Próchniewicz, psycholożka, prowadząca "terapię" dla osób LGBT i jednocześnie przekonana, że homoseksualizm "wynika z pewnych deficytów i zaburzeń na etapie wcześniejszego życia danego człowieka".

Bardzo kategorycznie oddziela osoby homoseksualne od LGBT: "każdy gej jest homoseksualny, ale zdecydowanie nie każdy mężczyzna homoseksualny jest gejem. „Gejostwo” to jest orientacja, skłonność plus właśnie ta ideologia, ta kultura gejowska, cały światopogląd, całe podejście do życia. Dlatego Kościół nigdy nie odrzuca osób homoseksualnych, ale jednoznacznie sprzeciwia się gejostwu. Jeden z dokumentów Kościoła z 2005 roku, który podpisał kard. Grocholewski, mówi o tym, że nie może być do seminarium przyjęta i wyświęcona osoba, która popiera kulturę gejowską. Ten człowiek nie musi sam być homoseksualny. Ważne, że popiera lub wyznaje tę ideologię".

Jest ona także zwolenniczką tzw. terapii konwersyjnych, zakazanych w wielu krajach UE:

"To są terapie reorientacyjne, które mają pomóc osobom zmagającym się z pociągiem do osób tej samej płci, osobom SSA, zmienić lub chociaż przesunąć orientację w stronę heteroseksualnej. U krytyków kłania się tutaj brak rzetelnej wiedzy czy też niechęć do ujawniania tej wiedzy. Wyobraźmy sobie taką linię – kontinuum, na której na skali od 0 do 7 przesuwa się „suwak” od orientacji homo- do heteroseksualnej lub odwrotnie.

W terapiach reorientacyjnych nie mówimy o całkowitej zmianie orientacji seksualnej, nie mówimy, że osoba całkowicie homoseksualna stanie się osobą całkowicie heteroseksualną. Ale na tym kontinuum mamy rozmaite punkty pośrednie. Osoby, które do mnie przychodzą z problemem SSA, same określają poziom swojego usytuowania na skali. I ktoś, kto kwestionuje to, że z 0 można przejść na 7, jakby zamykał oczy, uszy i serce na sytuację konkretnej osoby, która z rozmaitych powodów na tej osi chce się przesunąć chociaż trochę".

I przekonuje, że "zmiana orientacji" jest możliwa (ale przyznaje, że rzadko...).

W ramach projektu zrealizowano kampanię "Dbam o siebie i świat" - zasadniczo o tym, że warto być rodzicem i jak się na to zapatrują młodzi ludzie. W projekcie aktywnie bierze udział Bogna Białecka.

Mniej znana, ale już lubiana Fundacja Życie

21. Fundacja Życie otrzymała dofinansowanie kampanii "Familiocentryzm": "Kampania społeczna miała pokazać perspektywę obejmowania wsparciem nie tylko dzieci ale całej rodziny i zmianę myślenia z pajdocentrycznego na familiocentryczny".

Sama fundacja ma profil prawicowo - patriotyczny (organizacja konkursów pieści patriotycznej itp.) i pro-life: "Inicjujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w kontekście ochrony życia rodzinnego, praw i wolności człowieka. Wspieramy instytucję małżeństwa. Podejmujemy działania mające na celu ochronę prawną życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci".

W styczniu 2022 roku napisał o niej portal TVN24.pl w kontekście olbrzymiej dotacji, którą fundacja uzyskała z Funduszu Sprawiedliwości.

Fundacja współpracuje ze wszystkimi, z którymi należy współpracować: z Ordo Iuris w ramach uczelni Collegium Intermarium, z Rzecznikiem Praw Dziecka, ministerstwem edukacji i wieloma organizacjami, które uzyskały dofinansowanie w konkursie.

W ramach dofinansowanego projektu zorganizowano konferencję o familiocentryzmie: "Jak skutecznie komunikować misję NGO w duchu familiocentrycznym". W konferencji udział wzięli m.in. RPD Mikołaj Pawlak oraz szefowie innych nagrodzonych w konkursie organizacji: Jacek Sapa i Michał Michalski.

Fundacja organizuje też - we współpracy z RPD - kongres "Wychowanie trwa wiecznie" z patronatem MEiN.

Prawica polityczna

W konkursie dwie dotacje trafiły do organizacji raczej nie łączonych z rodziną, ale z polityką. Obie zdecydowanie prawicowe, jedna ma agendę anti-choice w swojej misji:

22. Fundacja Trójmorze otrzymała na projekt 80 tys. zł. Fundacją kieruje skrajnie prawicowy publicysta Grzegorz Górny oraz Przemysław Żurawski vel Grajewski, doradca w Gabinecie Politycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Fundacja skupia się na sojuszu państw Trójmorza i publikuje głównie analizy polityczne i międzynarodowe.

Na stronie fundacji nie ma śladu po projekcie, znaleźliśmy jedynie archiwalną część strony, która wskazuje na to, że tematem projektu była węgierska polityka prorodzinna, także szeroko krytykowane ustawy "chroniące" dzieci. Ala ta część została usunięta ze strony fundacji, znaleźliśmy jedynie kopie archiwalne:

Nie ma też śladu po webinarium, którego ilustracje można znaleźć można jeszcze znaleźć w internecie:

23. Fundacja Republikańska otrzymała finansowanie na projekt "Jesteś potrzebny, chłopie" o współczesnej kondycji mężczyzn.

W opisie projektu czytamy: "Jeżeli nie rozumiesz jak być jednocześnie czuły i silny, jak mieć czas na swoje pasje, a jednocześnie zarabiać, zajmować się dziećmi i domem. Jeśli odkrywasz, że żarty o przyznawaniu kobiecie racji dla świętego spokoju są jedną z lepszych rad jakie poznałeś. Jeśli nie wiesz jak ustosunkować się do współcześnie kreowanego obrazu mężczyzny, masz dość słuchania o “toksycznej męskości”, to tutaj znajdziesz poważne odpowiedzi i rady na te i inne problemy, z którymi musi radzić sobie mężczyzna w dobie chaosu.

Nie lubimy tego słyszeć, ale nie jest dobrze z kondycją mężczyzn. Z samopoczuciem – o czym świadczą ucieczki w różnego typu nałogi czy pasywność wobec otaczającego świata, brak zaangażowania w rodzinę. Tożsamością, bo jak rozumieć bycie mężczyzną dziś? Co ma przełożenie na trwałość rodzin i relacji z kobietami? Trapi nas fala depresji, niepewności, poczucia niesprawiedliwości, apatii i frustracji.

Przed Wami portal, który ma być wskazówką, jak sobie zbudować w sobie determinację do rozwiązywania problemów i jak to zrobić, żeby nie trzeba było się aż tak szarpać z życiem".

Fundacja w swoim manifeście podkreśla swoje nastawienie pro-life: "Łączy nas przede wszystkim wiara w niezbywalną godność każdego człowieka, ze względu na którą życie ludzkie powinno być bezwarunkowo chronione od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci".

"Chęć służenia Bogu" - katolicka edukacja ze stajni Opus Dei

Trzy organizacje mają charakter edukacyjny - dwie z nich prowadzą szkoły, jedna prowadzi kursy i szkolenia dla małżeństw. Dwie pierwsze organizacje założyły osoby wywodzące się z Opus Dei.

24. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "STERNIK" otrzymało dość wysokie finansowanie - 404 200 zł. To elitarny zespół szkół, z bardzo wysokim czesnym, założonych przez członków katolickiej organizacji Opus Dei. Uczęszczają (lub uczęszczały) do nich dzieci polityków m.in. ministra Michała Dworczyka.

Prowadzi koedukacyjne przedszkola i szkoły dla dziewcząt (Strumienie) i dla chłopców (Żagle). Placówki mają w swojej misji "chrześcijański system wartości". I "chęć służenia Bogu":

Szkoła podstawowa dla dziewcząt:

I wartości wszystkich szkół:

Co ciekawe, szkoły z jednej strony podkreślają, że nauka w osobnych klasach żeńskich i męskich pozwala przełamywać stereotypy dotyczące zawodów właściwych dla danej płci, ale z drugiej strony różnice płci są podkreślane i są fundamentem wychowania:

Organizacja otrzymała dotację na projekt "Rodzina- szkoła charakterów". Sam projekt nie jest stricte katolicki, chociaż zrealizowane w jego ramach filmy z absolwentami "Sternika", będące w zasadzie reklamą szkoły, prezentują raczej tradycyjny i konserwatywny model rodziny.

25. Akademia Familijna, założona przez Janusza Wardaka, członka Rady Rodziny. Akademia Familijna ściśle współpracuje ze szkołami "Sternika", opisanymi wyżej. Janusz i Anna Wardakowie pracowali w szkołach "Sternika" i wywodzą się z Opus Dei. Akademia powstała dzięki pomocy Hiszpana, Rafaela Picha, supernumerariusza Opus Dei, który szkolił przyszłych założycieli Akademii.

Sam projekt, który otrzymał dotację w wysokości 145 tys. zł, to "Rodzina w sieci" dotyczy bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież.

26. Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa, na co dzień prowadząca szkołę i przedszkole otrzymała finansowanie projektu "Sercem za rodziną", który pokazuje i wspiera tylko katolickie rodziny. W jednym z filmów instruktażowych, jak stworzyć szczęśliwą rodzinę prowadząca wymienia dość ogólnikowo wartości, którymi należy się kierować, by tego dokonać (np. sprawiedliwość, szacunek itp.).

Słyszymy: "Wolność, prawda, dobro. Wolność jest atrybutem boskim. A ponieważ wierzymy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, zatem i wolność jest jego atrybutem. Jak zniekształcić obraz Boga w człowieku? Wypaczając boski atrybut. Nie dziwi więc, że wolność jest dziś najbardziej zredefiniowaną wartością".

Takie porady w kierunku dobrego małżeństwa znajdziecie na stronie projektu www.sercemzarodzina.pl.

Religijny lider

Trzy opisane poniżej organizacje oraz projekty, na które otrzymały dofinansowanie nie są stricte religijne, jednak ich liderzy publicznie angażują się w życie Kościoła katolickiego (lub innych kościołów chrześcijańskich) i są z nim powiązane.

27. Fundacja "Nie zmarnuj swojego życia" uzyskała dość dużą dotację na projekt "Też jestem mamą, też jestem tatą!" - 413 500 zł. Organizację prowadzi Łukasz Bęś, nawrócony hip-hopowiec, który od "wielu lat przekazuje językiem hip-hopu treści profilaktyczne i prorodzinne".

Z opisu projektu dowiadujemy się, że jego celem "było dotarcie poprzez internet do 20 000 młodych ludzi, którzy często posiadają zaburzony obraz małżeństwa i rodzicielstwa. Ta młodzież w wieku 15-19 lat stanie w najbliższych latach przed wyzwaniem jakim jest założenie rodziny. Zarówno utwór, jak i teledysk pokazują, że – mimo trudności i społecznej presji – droga małżeństwa zawartego w młodym wieku jest piękna. Wideoklip “Nie pękam” ukazuje historię przemiany dwójki bohaterów, którzy postanawiają w młodym wieku wziąć ślub, a następnie świadomie decydują się na potomstwo. Ich droga budzi podziw wśród rówieśników".

W opisie projektu nie ma wątków religijnych, ale raper "Bęsiu" mówi w wywiadzie dla portalu Opoka: "Moje główne przesłanie skierowane jest do ludzi mocno zagubionych i poszukujących. Młodzi słuchający rapu lubią świeże, oryginalne kawałki. Ja staram się robić rap bezkompromisowo, aby zachęcić ich do wybrania Chrystusa. Nie zależy mi na tym, aby ludzie chwalili mnie jako rapera. Pragnę, aby przez moją muzykę spotykali się z Bogiem. To jest podstawa. Liczę na to, że coraz więcej młodych ludzi będzie wybierało dobro i wzbudzi się w nich pragnienie Nieba po śmierci".

28. Fundacja Wiem i umiem realizująca projekt "Rodzina na planie" prezentuje filmy o trudnych sytuacjach rodzinnych oraz realizuje badania o dzietności. Sama fundacja nie podkreśla wątków religijnych, jednak ze względu na osoby biorące udział w projekcie zakwalifikowaliśmy go do tej sekcji. W projekcie brał udział senator PiS Antoni Szymański (był współprowadzącym główną konferencję projektu) i Marek Grabowski z Social Changes i Fundacji Mamy i Taty.

Prezesem organizacji jest dr hab. Grzegorz Grochowski, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Katolickiej w Warszawie, autor m.in. cyklu "filmów dotyczących dziedzictwa myśli i nauczania Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego" na portalu e-civitas. Jest powiązany z portalem Tato.net (omawiamy go niżej).

29. Fundacja im. św. Cyryla i Metodego, założona przez biskupa Władysława Miziołka i Dariusza Cupiała. Głównym zadaniem fundacji jest prowadzenie portalu TATO.net - dla ojców i o roli ojcostwa. Projekt jest także wspierany przez Kościół katolicki np. spotkania ojców odbywają się parafiach, do projektu zapraszają katolickie portale.

Cupiał jest członkiem Rady Rodziny przy ministerstwie rodziny. Projekt, który otrzymał dotację, to badania dotyczące ojcostwa. W konferencji podsumowującej brali udział, poza Cupiałem: Paweł Woliński (pisaliśmy o nim wyżej), Michał Michalski (pisaliśmy o nim wyżej).

Dariusz Cupiał należy do Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie, jest teologiem - ekumenistą i publikuje teksty dotyczące ewangelizacji. i mówiąc o misji Tato.net odwołuje się do religii: "Nasz projekt był rzeczywiście innowacyjny. Chodziło nam o biblijne przesłanie, by zwrócić dziecku ojca. By w ojcach zaszła zmiana serc. Wiemy dziś, że to był Boży Duch, który nas natchnął". Na stronie Tato.net publikowane się także teksty czy wywiady o charakterze religijnym.

...i inne

W tej sekcji umieściliśmy cztery organizacje, które - jak się wydaje - nie są religijne.

30. Fundacja Priorytety (wraz z fundacją Bo Warto) otrzymała finansowanie (dość duże, jak na ten konkurs - 450 tys. zł) na projekt "Mama - kobieta sukcesu" pokazujący w pozytywnym świetle pracę domową kobiet. Projekt nie jest religijny, widać jednak konserwatywną wizję pracy i roli kobiet w domu. Na stronie projektu czytamy:

"Bycie mamą to piękne i bardzo ważne zadanie życiowe. Pełne wzruszeń, miłych chwil i radości. Ale to też ciężka praca. Często wykonywana 24 h na dobę. Wymagająca poświęcenia czasu, wysiłku, konkretnych umiejętności, wiedzy i kompetencji. Każda mama o tym dobrze wie. Ale już pozostałe osoby nie koniecznie. Cały czas można usłyszeć hasła »kura domowa« i »siedzi w domu«. Nawet mężowie, którzy często większość dnia spędzają w pracy nie mają tej świadomości, dopóki nie zostaną sami z dziećmi".

To wszystko prawda, jednak z dalszej części opisu nie wynika, by projekt miał promować np. dzielenie się obowiązkami z partnerem:

"Dlatego chcemy pokazać jak wygląda praca wykonywana na rzecz domu i rodziny. Bo mama musi być równocześnie menadżerem, psychologiem, negocjatorem, lekarzem, szoferem, szefem kuchni i kucharką, pomocą domową, animatorem i dyrektorem finansowym. I często wykonywać kilka zadań w tym samym czasie. Ogarnianie tego to już jest sukces, nie mniejszy niż zdobycie prestiżowego stanowiska w pracy zawodowej. A w domu mamy coś jeszcze więcej – miłość. Mama cały ten trud podejmuje z miłości i dostaje ją w zamian, to jest najlepsze wynagrodzenie".

31. Fundacja DOBRA otrzymała finansowanie projektu "Rodzina razem" w ramach którego prowadzi kurs dla rodziców w sytuacji rozwodowej.

32. Fundacja Archipelag Inicjatyw otrzymała dofinansowanie na kampanię "Do trzech razy sztuka", skierowaną do rodzin z dwojgiem dzieci, zachęcająca do decyzji o trzecim dziecku. Wydaje się, że kampania ograniczyła się jedynie do prezentacji galerii zdjęć. Kampania była częścią projektu „Transgresja do wielodzietności. Kampania promująca podjęcie decyzji o trzecim dziecku wśród rodzin z dwójką dzieci”, w ramach którego zrealizowano badania i powstał raport - jak dowiadujemy się ze strony ministerstwa. Na stronie samego projektu szacunrodzice.pl raportu nie widać.

33. Fundacja Action-Life otrzymała finansowanie projektu "Wszystko o rodzinie" - czyli serwis o rodzinie, w ramach którego zorganizowano webinary i konkurs. Sama fundacja działa w pięciu obszarach: zdrowie publiczne, sport, profilaktyka przemocy, kultura i ekologia.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze