Paweł Zerka, Autor w serwisie oko.press

Paweł Zerka

Ekspert w paryskim biurze Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).