0:000:00

0:00

Anna Dalkowska
Prawniczka, sędzia i urzędniczka państwowa, doktor nauk prawnych, od 9 września 2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (w miejsce Łukasza Piebiaka). Odpowiada m.in. za nadzór administracyjny nad sądownictwem