0:00
0:00

0:00

30.10.2019.Warszawa . Polityk Marek Borowski .
Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta
Marek Borowski
Były marszałek Sejmu, senator.