0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Grazyna Marks / Agencja GazetaGrazyna Marks / Agen...
Śledztwo

325 milionów złotych z publicznej kasy na „dzieła" Tadeusza Rydzyka [WYLICZENIE OKO.PRESS]

 • Bianka Mikołajewska

W grudniu 2020 roku, podczas skromniejszych niż zwykle - z powodu pandemii - urodzin Radia Maryja, o. Tadeusz Rydzyk wspominał, jak przed laty wrócił do Polski z Niemiec, z 80 fenigami w kieszeni i figurą Matki Boskiej Fatimskiej, którą dostał od kogoś w prezencie. I jak - dzięki pomocy Maryi - z niczego powstało dzisiejsze toruńskie imperium.

"Jest takie powiedzenie w Polsce: ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. (...) Jak patrzymy na te ofiary, jakie przychodzą: to 10 złotych, 5 złotych, 20 złotych, 100 złotych, czasem znajdzie się więcej. I istniejemy? Istniejemy" - chwalił się przed przybyłymi na uroczystość politykami.

Ale zaraz narzekał: "Codziennie pytam panią dyrektor: Ile pieniędzy mamy? Czy damy radę do pierwszego? (...) Obiecali nam, że dadzą nam jeszcze jakieś pieniądze na Park Pamięci Narodowej. Nie dali. Ale my się będziemy do nich udawać".

To stały motyw wystąpień o. Rydzyka. Co jakiś czas redemptorysta skarży się publicznie, że obecny rząd nie dość mocno wspiera finansowo jego inicjatywy, a związane z nim media - czyli Radio Maryja, Telewizja Trwam i „Nasz Dziennik” - z publicznych pieniędzy „otrzymują grosze”.

W rzeczywistości, na wspomniany podczas urodzin park sama kancelaria premiera wyłożyła 8 mln zł, a potem "ziarnek" dosypali inni. Szerokimi i węższymi strumieniami płyną też publiczne pieniądze na inne projekty redemptorysty.

Jak wyliczyło OKO.press, od początku rządów PiS do końca 2020 roku, podmioty związane z o. Rydzykiem otrzymały z szeroko rozumianej państwowej kasy co najmniej 325 034 641 złotych.

Gdy podliczaliśmy te wpływy w maju 2018 roku, sięgały 81 mln zł, a w połowie 2019 roku przekroczyły 214 mln zł.

Ministerstwa i rozmaite państwowe instytucje zdają się ścigać, która z nich przeznaczy wyższe kwoty na wsparcie projektów Tadeusza Rydzyka, nazywanych przez jego sympatyków "dziełami".

Liderem w tej konkurencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod kierownictwem Piotra Glińskiego, które wyłożyło lub zadeklarowało na te cele blisko 185 mln złotych. I prawdopodobnie dołoży j jeszcze kolejne miliony (o czym piszemy dalej).

Kolejny w tym rankingu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który z podmiotami związanymi z o. Rydzykiem podpisał umowy na blisko 74 mln zł. Większość w czasie, gdy ministrem środowiska (nadzorującym NFOŚiGW) był wielki przyjaciel duchownego - Jan Szyszko.

W ostatnich latach gigantyczne kwoty płyną do Torunia z Ministerstwa Sprawiedliwości. My doliczyliśmy się ponad 26 mln zł. Ale suma może być znacznie wyższa, bo resort Zbigniewa Ziobry - jako jedyna z instytucji, do których zwracaliśmy się o ujawnienie dotacji i zleceń dla podmiotów związanych z o. Rydzykiem - nie udzielił nam odpowiedzi.

Znacznie wyższe, mogą być też łączne wydatki państwa na toruńskie "dzieła". Dlaczego?

 • Po pierwsze - przypuszczalnie nie znamy wszystkich instytucji, które wsparły inicjatywy o. Rydzyka. Pytania wysyłaliśmy do tych najważniejszych i do tych, o których wiedzieliśmy, że już w przeszłości udzielały dotacji podmiotom związanym z duchownym albo zlecały im usługi.
 • Po wtóre, „dzieła” o. Rydzyka wspierają również państwowe spółki, nie ujawniają jednak, jakimi sumami. OKO.press otrzymało informacje o kilku dużych dotacjach, ale nie udało nam się ich potwierdzić.
 • W naszym wyliczeniu nie uwzględniamy dotacji na prowadzenie placówek edukacyjnych przez Fundację Nasza Przyszłość oraz dotacji na wsparcie dla studentów i doktorantów WSKSiM w Toruniu, które wynikają z ogólnych przepisów o finansowaniu edukacji. Nie doliczyliśmy również wpływów Fundacji Nasza Przyszłość z 1 proc. podatku i publicznego wsparcia dla podmiotów związanych z o. Rydzykiem, związanego w pandemią koronawirusa.
 • I w końcu - od grudnia 2020 roku zawarto już zapewne kolejne umowy.

Oto nasze zestawienie, z pięciu lat "dobrej zmiany" dla o. Rydzyka.

MUZEUM PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ - 184 566 800 złotych

Muzeum powstaje z inicjatywy o. Tadeusza Rydzyka. W umowie z 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania tej placówki jako "założyciel" występuje powołana przez o. Rydzyka Fundacja Lux Veritatis. Minister kultury Piotr Gliński zobowiązuje się zaś do przekazania dotacji niezbędnej "do wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu Obiektu [muzeum] wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" oraz środków na funkcjonowanie placówki (uzgadnianych oddzielnie co roku).

W 2019 roku minister Gliński, w uzgodnieniu z władzami Lux Veritatis, powołał dyrektora muzeum - redemptorystę o. Mariana Sojkę. Wcześniej zatwierdził przedstawiony przez niego "Program działania" placówki. Z dokumentu wynika, że z budżetu państwa zostaną sfinansowane jeszcze inne zadania związane z uruchomieniem muzeum, m.in. przygotowanie wystawy stałej.

Zgodnie z "Programem działania" muzeum, przedstawionym przez o. Sojkę i zatwierdzonym przez ministra Glińskiego, ministerstwo ma jeszcze sfinansować:

 • w latach 2020-22 prace mające na celu powstanie koncepcji plastyczno- przestrzennej wystawy stałej łącznie z wyłonieniem wykonawcy oraz instalacją wystawy,
 • także w latach 2020-22 zakup eksponatów na wystawę stałą,
 • konserwację zbiorów oraz prowadzenie wykazu dokumentów i eksponatów, a także digitalizację materiałów źródłowych,
 • opracowanie założeń i regulaminu przyznawania nagrody „Pamięć i Tożsamość”,
 • opracowanie koncepcji pakietów edukacyjnych, w tym scenariuszy dla nauczycieli i uczniów,
 • opracowanie koncepcji zajęć interaktywnych z wykorzystaniem przestrzeni plenerowej,
 • opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży,
 • przeprowadzenie konkursu twórczości dziecięcej i młodzieżowej z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz
 • wydanie książek dla dzieci „Historia Lolka” – historia widziana oczami małego Wojtyły

Środki przyznane dotąd na uruchomienie muzeum:

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

70 000 000 złotych na budowę muzeum zadeklarował minister w umowie o powołaniu tej placówki, zawartej w czerwcu 2018 roku.

47 700 000 złotych ministerstwo dołożyło w 2019 roku, gdy okazało się, że w przetargu na budowę placówki złożona została tylko jedna oferta, przekraczająca kwotę, którą planowano pierwotnie wydać na realizację inwestycji.

1 866 800 złotych resort dodał w 2020 roku. Jak tłumaczy, "zwiększenie wynikało z konieczności sfinansowania budowy przyłącza ciepłowniczego, którego koszt przekraczał założenia Wykonawcy dokonane Cenie Ofertowej".

65 000 000 ministerstwo wyłoży na prace związane z realizacją wystawy stałej toruńskiego muzeum.

FUNDACJA LUX VERITATIS - 67 306 085 złotych

Fundacja Lux Veritatis (łac. "światło prawdy") powstała w 1998 roku. Jej założycielem i prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk. W zarządzie zasiadają jego najbliżsi współpracownicy: o. Jan Król (także prezes spółki Geotermia Toruń oraz właściciel i prezes spółki Bonum) i Lidia Kochanowicz-Mańk (także członkini rady nadzorczej Geotermii Toruń oraz prokurentka Bonum).

Lux Veritatis jest najważniejszym z podmiotów w imperium o. Rydzyka. W 2003 roku dostała koncesję na nadawanie TV Trwam. Należy do niej również spółka Geotermia Toruń, która realizuje wieloletnią idee-fix o. Rydzyka: budowę ciepłowni geotermalnej.

W 2012 roku fundacja zaczęła budowę Świątyni pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. W 2019 roku, wspólnie z ministerstwem kultury, zaczęła budować wspomniane wcześniej Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

Dotacje, wynagrodzenia za usługi i inne:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

26 490 000 złotych - na wypłatę takiej kwoty Fundusz przystał w ramach ugody podpisanej w 2016 roku z Lux Veritatis - za cofnięcie za rządów PO-PSL dotacji przyznanej w 2007 roku na "Prace geologiczne dla poszukiwania i wstępnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z utworów wapienia muszlowego lub liasu w Toruniu (...) - otwór TG1".

73 800 złotych za produkcję i emisję transmisji z konferencji naukowej „Żywność darem dla życia i zdrowia - w świetle zagrożeń od GMO”, która odbyła się 10 września 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

5 000 000 złotych w 2018 roku z ogólnej rezerwy budżetowej na dofinansowanie "Parku Pamięci Narodowej" obok Muzeum "Pamięć i Tożsamość".

3 000 000 złotych w 2019 roku z ogólnej rezerwy budżetowej na "Park Pamięci Narodowej".

O tej inwestycji i publicznych dotacjach na jej realizację pisaliśmy na OKO.press jesienią 2020 roku.

1 846 487 złotych za emisję spotu o zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 (dwie umowy, na kwoty: 1 026 756 złotych oraz 819 731 złotych).

• Ministerstwo Sprawiedliwości

460 400 złotych w 2017 roku w I konkursie Funduszu Sprawiedliwości na projekty dotyczące przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Pieniądze przyznano na koncert kolęd „Pokój ludziom dobrej woli”, z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej (który transmitowała TV Trwam). Koncert odbył się 27 grudnia 2017 roku.

180 800 złotych w 2017 roku, w tym samym I konkursie Funduszu Sprawiedliwości (przeciwdziałanie przyczynom przestępczości). Środki przeznaczono na produkcję reportaży interwencyjnych „Po stronie prawdy” (które TV Trwam emitowała i tak od lat).

O wynikach I konkursu FS w 2017 roku pisaliśmy w artykule „Pan Bóg pomoże zmniejszyć przestępczość?...”.

416 600 złotych w 2018 roku w V konkursie Funduszu Sprawiedliwości (przeciwdziałanie przyczynom przestępczości) na akcję informacyjną „Bądźmy bezpieczni”, w ramach której uruchomiono stronę internetową ostrzegamy.pl.

Na portalu OKO.press pisaliśmy o tym w listopadzie 2018 roku i w lipcu 2019.

658 800 złotych w 2019 roku w I konkursie Funduszu Sprawiedliwości (przeciwdziałanie przyczynom przestępczości), na projekt "Bezpieczni w rodzinie" realizowany przez TV Trwam. Pisaliśmy o nim jesienią 2020 roku.

7 116 960 złotych w 2020 roku, w V konkursie Funduszu Sprawiedliwości na (przeciwdziałanie przyczynom przestępczości). Jak pisaliśmy na OKO.press w 2020 roku, w konkursie oceniano projekty związane z obroną wiary i moralności. Lux Veritatis dostała pieniądze na prowadzenie przez 4 lata Centrum Ochrony Praw Chrześcijan.

5 488 320 złotych w 2020 roku, w VI konkursie Funduszu Sprawiedliwości, na projekt „Prawda a historia” (zaplanowany na 4 lata). Jak pisaliśmy na OKO.press, celem projektu jest m.in. „walka ze szkodliwym zniekształceniem historii Polski, zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej, szczególnie w kontekście II wojny światowej".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

200 000 złotych w 2016 roku na projekt "By pamięć o nich trwała" (opracowanie koncepcji architektonicznej kaplicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów), z programu dotacyjnego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.

216 020 złotych w 2017 roku na projekt "Pamięć i tożsamość" (stworzenie Międzynarodowego Centrum Informacyjnego, umożliwiającego „przedstawicielom międzynarodowych środowisk opiniotwórczych” dotarcie do źródeł historii), w ramach z dotacji na "Dyplomację publiczną 2017".

O dotacji pisaliśmy w artykułach z maja 2017 roku i z marca 2018.

180 000 złotych w 2018 roku na projekt „Rotmistrz Pilecki - przywrócenie pamięci”, w ramach dotacji na „Współpracę w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

O projekcie pisaliśmy w artykule z marca 2018 roku.

5 387 złotych za 250 egzemplarzy publikacji „Pamięć i Nadzieja”, którą rozdawano podczas konferencji pod tym samym tytułem. Tematem konferencji było bohaterstwo Polaków, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej.

O książce i konferencji pisaliśmy w listopadzie 2017 roku.

24 000 złotych w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2019” na projekt „Bohaterowie codzienności - pamięć i upowszechnianie”.

98 500 złotych z programu "Dyplomacja publiczna 2020 - nowy wymiar" na opracowanie kwartalnika historycznego "Pamięć i tożsamość". O kwartalniku i innych dyplomatycznych inicjatywach pisaliśmy w artykule "Wielki dyplomata Rydzyk".

• Ministerstwo Zdrowia

73.800 złotych w 2016 roku za produkcję i emisję 4 odcinków programu „Na zdrowie”, poświęconych profilaktyce raka piersi i szyjki macicy.

105 800 złotych w 2017 roku za emisję programu „Na zdrowie” (5 nowych odcinków i powtórki z 2016 roku).

495 183 złote w 2017 roku za emisję spotu „Zdrowo jest wiedzieć”.

202 439 złotych w 2018 roku za emisję cyklu audycji w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

246 000 złotych w 2020 roku za 10 audycji "Nie bójmy się mówić o raku" w TV Trwam, w ramach kampanii społecznej "Planuję długie życie".

89 790 złotych za emisję spotu o raku piersi i szyjki macicy, w ramach kampanii społecznej "Planuję długie życie", w TV Trwam, w 2020 roku.

86 100 złotych za poruszenie wątków z kampanii społecznej "Planuję długie życie" w programie "Rozmowy niedokończone" na antenie TV Trwam w 2020 roku.

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

85 500 złotych w 2019 roku, w ramach programu „Promocja czytelnictwa”, na projekt „Regał - cykl audycji promujących czytelnictwo”.

61 200 złotych z programu "Literatura" na projekt „Zachowali godność w czasie próby. Literackie świadectwo postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej” na dwa lata (z tego 25 200 złotych w 2020 roku).

• Ministerstwo Obrony Narodowej

O promocji szczytu pisaliśmy w lipcu 2016 roku.

28 900 złotych za 12 emisji spotu „Zwierzchnik Sił Zbrojnych” na antenie TV Trwam, w dniach 5-10 listopada 2018 roku.

96 000 złotych w 2019 roku na projekt "Oni w wielkości stali" - organizację 4 pokazów filmu o rotmistrzu Pileckim.

100 000 złotych na projekt "Ocalić od zapomnienia".

• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

297 999 złotych za produkcję i emisję audycji w TV Trwam. Umowę podpisano 4 października 2017 roku.

297 999 złotych za "działania promocyjne prowadzone we współpracy ze stacjami telewizyjnymi" w ramach programu PO Pomoc Techniczna. Umowę podpisano 7 czerwca 2017 roku.

21 279 złotych w 2019 roku, za produkcję i emisję felietonu na temat wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich, w cyklu programów rolniczych "Wieś to też Polska" (realizacja maj 2019).

21 279 złotych w 2019 roku, za produkcję i emisję felietonu na temat wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich, w cyklu programów rolniczych "Wieś to też Polska" (realizacja październik 2019).

190 281 złotych za produkcję i emisję w TV Trwam audycji o funduszach europejskich w 2019 roku.

• Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

120 000 złotych za wynajem powierzchni pod stoisko promujące unijny Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, podczas pikniku rodzinnego "Dziękczynienie w Rodzinie", 2 września 2017 roku, na terenie kampusu WSKSiM w Toruniu.

120 000 złotych za wynajem powierzchni pod stanowisko promujące PO RYBY podczas pikniku "Dziękczynienie w Rodzinie" w 2018 roku.

120 000 złotych za stanowisko promujące PO RYBY podczas pikniku "Dziękczynienie w Rodzinie" w 2019 roku.

• Ministerstwo Środowiska

313 281 złotych w 2017 roku za przygotowanie i produkcję 9 audycji telewizyjnych o charakterze edukacyjnym poświęconych jakości powietrza („Coś wisi w powietrzu”).

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

188 190 złotych w 2017 roku za emisję w TV Trwam spotów w ramach kampanii społecznej „Wybieram Pomoc”, finansowanej z programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” (a ten - z Funduszy Norweskich).

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

21 279 złotych w 2019 roku za promocję ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich.

34 410 złotych w 2020 roku za produkcję i emisję w TV Trwam spotu o rządowym programie dla Kół Gospodyń Wiejskich.

301 350 złotych w 2020 roku na realizację audycji w TV Trwam o wsparciu dla osób starszych i niepełnosprawnych z funduszy europejskich.

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

50 024 złotych za 27 emisji w TV Trwam spotu promującego znak „Poznaj dobrą żywność” w dniach 17-24 grudnia 2016 roku.

55 415 złotych za emisję spotu promującego znak Poznaj Dobrą Żywność w dniach 12-24 grudnia 2017 roku.

70 196 złotych w 2018 roku za kampanię informacyjną na antenie TV Trwam, w ramach „Działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej".

50 061 złotych na kampanię informacyjno-edukacyjną "Produkt polski".

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

537 820 złotych w 2016 roku za produkcję i emisję w TV Trwam 31 odcinków programu „Wieś to też Polska”, podczas których wspominano o działalności ARiMR.

46 236 złotych w 2016 roku, za emisję w TV Trwam dwóch rodzajów spotów dotyczących składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

31.368 złotych w 2017 roku, za emisję w TV Trwam spotów dotyczących składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

• Lasy Państwowe

118 980 złotych w 2017 roku za opracowanie koncepcji merytorycznej konferencji naukowej (dla 8 tys. osób) wraz z zapewnieniem obsługi i infrastruktury oraz nagrania telewizyjnego promującego konferencję.

49 200 złotych w 2019 roku za produkcję i emisję w TV Trwam filmów w ramach kampanii "Lasy Państwowe. Dla Lasu. Dla ludzi" (zlecenie RDLP w Toruniu).

19 680 złotych za cykl "Spotkania z lasem" w TV Trwam w 2020 roku (zlecenie RDLP w Toruniu).

51 660 złotych za cykl "Spotkania z ekologią" w TV Trwam w 2020 roku (zlecenie RDLP w Toruniu).

24 390 złotych za promocję Lasów Państwowych podczas konferencji "Zielony Ład, a interes Polski" w 2020 roku.

16 800 złotych za emisję spotu "sadziMY z Prezydentem" w TV Trwam, w 2020 roku.

24 390 złotych w 2020 roku, za relację w XII Ogólnopolskiego Hubertusa Węgrowskiego w TV Trwam.

122 400 złotych w 2020 roku, za produkcję i emisję w TV Trwam 3 odcinków programu "Prosto o gospodarce" o roli Lasów Państwowych w gospodarce leśnej (49.200 złotych w 2019 i 71.340 zł w 2020).

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

70 000 złotych za stoisko podczas pikniku rodzinnego "Dziękczynienie w Rodzinie" w 2018 roku.

608 425 złotych za spoty w TV Trwam, w ramach kampanii "Stop suszy" w 2019 roku (trzy umowy).

97 170 złotych na działania edukacyjno - promocyjne w ramach pikniku "Dziękczynienie w Rodzinie" w 2019 roku.

116 850 złotych za produkcję i emisję audycji publicystycznej w TV Trwam w 2019 roku.

246 000 złotych w 2019 roku, za emisję "billbordów promocyjnych" PGW Wody Polskie w TV Trwam oraz umieszczenie na stronie internetowej TV Trwam audycji z billboardem.

270 600 złotych za spoty "Stop Suszy 2" w TV Trwam w 2020 roku.

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

300 000 złotych na „Zagospodarowanie zielenią terenu dotychczasowych nieużytków, w ramach tworzenia w Toruniu Parku Pamięci Narodowej”.

• Narodowe Centrum Kultury

70 674 złote w 2016 roku na produkcję programu „Chrzest moja nadzieja” w ramach obchodów 1050-lecia chrztu Polski.

61 000 złotych w 2017 roku, na Festiwal Piosenki Religijno-Patriotycznej w Toruniu, w ramach programu Kultura Interwencje.

52 000 złotych w 2018 roku, w ramach programu Kultura Interwencje, na koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

• Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

100 500 złotych w 2017 roku, na realizację cyklu notacji filmowych pt. "Historia, Pamięć, Świadkowie".

67 700 złotych w 2018 roku, na realizację zadania „Głos świadków historii - cykl notacji filmowych”.

• Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

140 220 złotych w 2018 roku za emisję spotów promujących akcję społeczną dotyczącą zwiększenia świadomości uczestników rynku finansowego, ostrzegania przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty, piramidy finansowe i nienadzorowany rynek forex.

• Biuro Programu Wieloletniego „Niepodległa” (koordynatorem jest MKiDN)

83 200 złotych na koncert "Zespół Śląsk dla Niepodległej" w 2018 roku.

• Fundacja PZU

6 000 000 złotych na projekt "By pamięć o nich trwała" - budowa Kaplicy Pamięci w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji (dotacje po 3 mln zł w 2017 i 2019 roku).

• Fundacja KGHM

130 000 złotych w 2018 roku na "dofinansowanie organizacji koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, w listopadzie 2018 roku".

• Jastrzębska Spółka Węglowa i jej spółka-córka – Jastrzębskie Zakłady Remontowe

300 000 złotych na budowę "Parku Pamięci Narodowej" (200 tys. złotych JSW i 100 tys. złotych JZR).

• Agencja Rozwoju Przemysłu SA

116 850 złotych za emisję spotów w TV Trwam, w ramach "Kampanii edukacyjno- informacyjnej Polskiej Strefy Inwestycji".

• Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

50 000 złotych na honoraria zespołu Śląsk, za występ w ramach obchodów rocznicy niepodległości, w 2018 roku.

• Narodowy Bank Polski

8 241 złotych za emisję trzech spotów informacyjnych w dniach 12-14 lutego 2016 roku.

• Muzeum Historii Polski

30 000 złotych na realizację dokumentów o ludziach, którzy byli świadkami lub byli zaangażowani w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej.

GEOTERMIA TORUŃ - 46 792 551 złotych

Spółka Geotermia Toruń została założona w 2008 roku. Jej głównym udziałowcem jest Fundacja Lux Veritatis (w przeszłości udziały w niej miała również luksemburska spółka SKOK Holding, związana z systemem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych).

Prezesem firmy jest o. Jan Król (także członek zarządu Lux Veritatis i właściciel oraz prezes Bonum), a w radzie nadzorczej zasiadają m.in. Lidia Kochanowicz-Mańk (członkini zarządu Lux Veritatis i rady nadzorczej Geotermii Toruń oraz prokurentka Bonum) oraz o. Grzegorz Moj (prowadzący programy w Radiu Maryja).

Spółka realizuje projekty budowy ciepłowni geotermalnej w Toruniu oraz sieci rozprowadzającej ciepło do budynków.

Otrzymane dofinansowanie:

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

34 309 640 złotych dotacji na "budowę ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2", z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poddziałanie: "Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł"). Umowa została podpisana 7 listopada 2017 roku.

8 417 786 złotych pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego Geotermii Toruń w "budowę ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2". Według informacji, którą przekazał nam NFOŚiGW, umowa została podpisana 27 lutego 2018 roku.

4 065 125 złotych dotacji na „Budowę sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki systemu oświaty miasta Torunia”, z środków UE - w ramach działania 1.5 POIiŚ 2014-2020 (nabór pozakonkursowy).

4 010 000 złotych dotacji w 2018 roku na „Budowę sieci ciepłowniczej m.in. zasilającej hotel akademicki szkoły wyższej w Toruniu”, z funduszy unijnych, w ramach działania 1.5 POIiŚ 2014-2020 (nabór pozakonkursowy). Umowa została ostatecznie rozwiązana w 2020 roku - nie wliczamy jej do ogólnej kwoty wydatków na "dzieła" o. Rydzyka.

[baner_akcyjny kampania="remanent2019" typ="typ-2"]

WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU - 23 463 155 złotych

WSKSiM w Toruniu została założona w 2001 roku przez o. Tadeusza Rydzyka. To on, zgodnie ze statutem uczelni, powołuje jej władze, zatwierdza plan finansowy, wynagrodzenia kadry naukowej i opłaty pobierane za naukę.

Dotacje i wynagrodzenie za usługi:

• Ministerstwo Spraw Zagranicznych

710 000 złotych w 2016 roku, na prowadzenie przez trzy lata Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu (w rozbiciu na trzy raty: w 2016 - 190 tys. zł, w 2017 - 260 tys. zł i 2018 - 260 tys. zł).

105 200 złotych w 2016 roku, na realizację zadania „Śmierć za kromkę chleba. Przywracanie pamięci na arenie międzynarodowej o polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej”, z programu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”.

156 780 złotych w 2018 roku, na akcję „Wdzięczni za niepodległą Polskę”, w ramach dotacji na „Współpracę w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

650 800 złotych w 2019 roku na prowadzenie przez kolejne trzy lata Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy WSKSiM w Toruniu (z tego 215.600 zł na 2019 rok, 217.600 zł na 2020 i 217.600 zł na 2021).

• Ministerstwo Sprawiedliwości

2 996 055 złotych w 2016 roku na „Szkolenia kompetencji medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, finansowane w 84 proc. z środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w pozostałej części ze środków budżetowych.

145 785 złotych w 2017 roku, w I konkursie Funduszu Sprawiedliwości dotyczącym "Przeciwdziałania przyczynom przestępczości", na projekt „Wpływ mediów na wychodzenie z przestępczości”.

195 955 złotych w 2018 roku, w V konkursie Funduszu Sprawiedliwości dotyczącym „Przeciwdziałania przyczynom przestępczości” na akcję „Masz jedno życie stop dopalaczom”.

Nieznana kwota w 2019 roku w I konkursie Funduszu Sprawiedliwości na projekty związane z „Przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości”. Wyniki konkursu ogłoszono w maju 2019, podając jedynie nazwy organizacji, które dostaną dotacje – bez wskazania kwot i celu dotacji.

4 916 215 złotych na "Podniesienie kompetencji komunikacyjnych – szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich". Projekt realizowany jest w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Umowę podpisano 19 listopada 2019 r.

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1 753 737 złotych na realizacje praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa została podpisana 14 listopada 2016 roku.

59 300 złotych w 2017 roku za organizację „Letniej szkoły języka i kultury polskiej dla cudzoziemców” - trzytygodniowy kurs dla 45 obcokrajowców.

9 000 złotych na realizację projektu "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej" w 2019.

6 000 złotych na "Edukację wojskową studentów w ramach Legii Akademickiej" w 2020 roku.

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

474 969 złotych dofinansowania na projekt „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

238 984 złotych na projekt „Akademickie Biuro Karier - Twoja szansa na sukces”, w ramach unijnego programu POWER.

479 575 złotych na projekt „Cyfrowy świat młodego odkrywcy” z unijnego programu POWER, w ramach konkursu „Trzecia misja uczelni”.

480 370 złotych na projekt „Zrozumieć media - WSKSiM dla młodzieży” z unijnego programu POWER, w ramach konkursu „Trzecia misja uczelni”.

453 169 złotych na projekt „Seniorzy na WSKiM w Toruniu” z unijnego programu POWER, w ramach konkursu „Trzecia misja uczelni”.

471 619 złotych na projekt „Młodzi Odkrywcy na WSKSiM w Toruniu” z unijnego programu POWER.

2 864 886 złotych w 2018 roku na „Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu”, również z programu POWER.

981 457 złotych w 2020 roku z unijnego programu POWER na program "WSKSiM dla OzN [osób z niepełnosprawnościami]".

• Narodowy Bank Polski

246 290 złotych dofinansowania do „Studiów podyplomowych: polityka gospodarcza, finanse, bankowość” w 2018.

O studiach dofinansowanych przez NBP pisaliśmy jesienią 2018 roku.

268 340 złotych dofinansowania tych samych studiów w 2019 roku i

268 340 złotych dofinansowania w 2020 roku.

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

108 074 złotych dofinansowania do organizacji studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska - ekologia i zarządzanie” z programu "edukacja ekologiczna". Umowa została podpisana 5 stycznia 2017 roku, pierwsza transza została przelana w 2017 roku, druga (56.014 złotych) - w 2018 roku.

273 790 złotych dofinansowania na „Termomodernizację części budynku akademickiego przeznaczonego na potrzeby kultury i nauki, tzw. Ogrody Zimowe” w ramach Programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza; część 2 zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Jak zauważył NIK, umowa z WSKSiM zostało podpisana 480 dni po zakończeniu inwestycji.

• Lasy Państwowe

120 000 złotych - na konferencję „Jeszcze Polska nie zginęła - wieś”, współorganizowaną przez WSKSiM.

12 000 złotych dofinansowania na organizację konferencji w 2019 roku.

20 000 złotych za promocję Lasów Państwowych podczas sympozjum "Oblicza ekologii" w 2020 roku.

• Instytut Ochrony Środowiska - PIB

19 000 złotych w 2017 roku za obsługę logistyczno-techniczną i medialną szkolenia dla kampanii „STOP SMOG” wraz z promocją projektu.

850 złotych w 2017 roku za jednoroczne podyplomowe studium „Polityka ochrony środowiska, ekologii i zarządzania” dla 1 pracownika IOŚ – reprezentanta Komisji Europejskiej.

• Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu

9 010 złotych za udział 47 pracowników RZGW w Międzynarodowym Kongresie „Katolicy i Ekologia -Woda Dobrem Wspólnym”, w dniach 17-18 listopada 2016 roku.

• Bank Gospodarstwa Krajowego

50 000 złotych w 2017 roku jako dofinansowanie konferencji "Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki"; umowę podpisano 30 marca 2017 roku.

• Kancelaria Senatu RP

15 380 złotych na współorganizację XX Forum Polonijnego "Wspólnie odpowiedzialni za Polskę" w 2017 roku. Z środków Senatu zapłacono za noclegi i wyżywienie zespołu Grodzieńskie Słowiki oraz członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.

15 540 złotych na współorganizację XXI Forum Polonijnego "W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży", w 2018 roku.

13 160 złotych na współorganizację XXII Forum Polonijnego "Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej", w 2019 roku.

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

300 złotych opłaty za udział dwóch osób w X Międzynarodowym Kongresie Katolicy i Niepodległość.

BONUM sp. z o.o. - 907 382 złote

Firmę Bonum założył w 2005 roku o. Jan Król - prawa ręka o. Rydzyka (członek zarządu Fundacji Lux Veritatis i prezes spółki Geotermia Toruń). On też pełni funkcję prezesa. Prokurentką jest Lidia Kochanowicz-Mańk.

Spółka zajmuje się m.in. sprzedażą czasu i miejsca na cele reklamowe w Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz produkcją programów telewizyjnych.

Dotacje i wynagrodzenie za usługi:

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

140 000 złotych w 2016 roku z Instytutu Książki na „Kampanię społeczną w ogólnopolskiej stacji TV TRWAM: „Czytaj! – to najlepsza inwestycja, na jaką zawsze Cię stać”, w ramach programu promocji literatury i czytelnictwa.

• Ministerstwo Rozwoju

495 000 złotych w 2016 roku na cykl programów telewizyjnych „O Funduszach Unii Europejskiej, czyli jak być skutecznym?”, emitowanych w Telewizji Trwam (w ramach dotacji na „działania informacyjne dotyczące funduszy unijnych”). Umowę podpisano 6 czerwca 2016 roku.

• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (d. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

105 165 złotych w 2020 roku za zakup czasu antenowego do emisji spotów informacyjnych „Wspieraj Seniora”. Spółka Bonum reprezentowała Fundację Lux Veritatis, jako Biuro Reklamy TV Trwam.

• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (spółki zależne Plantico i Spójnia)

23 832 zł za emisję spotów reklamowych w Telewizji Trwam w 2018 roku.

• Lasy Państwowe

19.677 złotych w 2019 i 2020 roku za usługi gastronomiczno-noclegowe.

• Instytut Ochrony Środowiska - PIB

15 396 złotych w 2017 roku w ramach 3 umów dotyczących obsługi gastronomicznej i noclegowej szkolenia CLIMCITIES i szkolenia dla kampanii „STOP SMOG”.

• Kancelaria Senatu RP

5 000 złotych za kolację wydaną przez marszałka podczas inauguracji XX Forum Polonijnego "Wspólnie odpowiedzialni za Polskę", w 2017 roku.

5 000 złotych za kolację wydaną przez marszałka podczas inauguracji XXI Forum Polonijnego "W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży", w 2018 roku.

5 000 złotych za kolację wydaną przez marszałka podczas inauguracji XXII Forum Polonijnego "Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej", w 2019 roku.

SPES sp. z o.o. - 1 988 668 złotych

Spółka Spes powstała w 1997 roku. Według "Gazety Wyborczej", w 1997 roku o. Rydzyk zapytał współpracującą z Radiem Maryja urzędniczkę ówczesnego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych - Ewę Sołowiej, czy chce zostać właścicielką gazety, która byłaby organem prasowym Radia Maryja. Do dziś to ona jest właścicielką i wiceprezesem spółki Spes wydającej "Nasz Dziennik" (od ślubu jako Ewa Nowina-Konopka), a prezesem jej mąż - Marcin Nowina-Konopka.

Gazeta ściśle współpracuje z innymi mediami, które powstały z inicjatywy o. Rydzyka.

Wynagrodzenie za usługi:

• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

827 078 złotych za publikację ogłoszeń o zwalczaniu covid oraz nekrologów w latach 2016-20.

• Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

355 660 złotych za publikację ogłoszeń w "Naszym Dzienniku" w latach 2015-20.

• Kancelaria Sejmu RP

90 677 złotych za publikację ogłoszeń i nekrologów.

• Kancelaria Senatu RP

16 220 złotych za publikację ogłoszeń i nekrologów w latach 2016-19.

• Ministerstwo Środowiska

503 złote w 2016 roku za publikację nekrologu i ogłoszeń.

13 000 złotych w 2016 roku za wkładkę do dodatku dla dzieci i młodzieży do "Naszego Dziennika".

78 258 złotych w 2017 roku za publikację ogłoszeń, komunikatów, materiałów edukacyjnych.

1 180 złotych za publikację ogłoszeń w 2018 roku.

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 000 złotych w 2016 roku za "publikację i przygotowanie techniczne artykułów sponsorowanych".

12 000 złotych w 2017 roku za "publikację i przygotowanie techniczne artykułów sponsorowanych".

30 000 złotych w 2018 roku za "publikację i przygotowanie techniczne artykułów sponsorowanych" na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2 030 złotych w 2018 roku za ogłoszenie „100 tys. drzew na 100 lecie niepodległości”.

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

492 złote za publikację nekrologu w 2016 roku.

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

98 855 złotych za ogłoszenia, komunikaty i nekrologi w "Naszym Dzienniku" od początku od jesieni 2015 do wiosny 2018 roku.

44 050 złotych za ogłoszenia w latach 2019-20.

• Agencja Nieruchomości Rolnych

• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

7 428 złotych za 4 ogłoszenia w "Naszym Dzienniku" w 2019 i 2020 roku.

• Ministerstwo Sportu i Turystyki

• Ministerstwo Edukacji Narodowej

2 313 złotych za ogłoszenie prasowe w grudniu 2015 roku.

14 401 złotych za ogłoszenie w 2017 roku.

6 719 złotych w 2018 roku za publikację życzeń minister Anny Zalewskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

738 złotych za nekrolog w 2020 roku.

• Ministerstwo Spraw Zagranicznych

17 339 złotych za ogłoszenia i opłatę za dostęp do wersji elektronicznej "Naszego Dziennika" w okresie od 16 listopada 2015 roku do 30 maja 2017 roku.

9 685 złotych w 2019 roku za ogłoszenia, nekrologi i dostęp do elektronicznej wersji "Naszego Dziennika".

• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

3 290 złotych za prenumeratę elektroniczną "Naszego Dziennika" na 2016 i 2017 rok.

6 400 złotych za publikację nekrologów w 2016 i 2017 roku.

• Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

2 631 złotych za ogłoszenia w 2016 roku.

2 337 złotych za ogłoszenia w 2018 roku.

• Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

1 180 złotych za publikację czterech nekrologów i jednych kondolencji w 2016 roku.

984 złote za publikację dwóch kondolencji w „ND” 2018 roku.

• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

4 698 złotych - za "zakup mediów".

• Ministerstwo Aktywów Państwowych

2 755 złotych za 3 nekrologi w 2019 i 2020 roku.

• Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

885 złotych w 2019 i 2020 roku za publikację 2 nekrologów.

• Instytut Pamięci Narodowej

20 000 złotych za przygotowanie i publikację w lutym 2016 roku, w „Naszym Dzienniku” dodatku edukacyjnego dotyczącego żołnierzy wyklętych.

30 000 złotych za przygotowanie i publikację w sierpniu 2016 roku, w „Naszym Dzienniku” dodatku edukacyjnego dotyczącego uroczystości pogrzebowych bohaterów II konspiracji.

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

29 520 złotych za cykl artykułów informujących o nowych rozwiązaniach legislacyjnych pakietu „100 zmian dla firm” oraz „Konstytucji Biznesu”.

• Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

25 215 złotych za publikację nekrologów na łamach „Naszego Dziennika” w latach 2015-18. (do wiosny 2018).

11 464 złote za publikację nekrologów w 2019 roku.

14 612 złotych za publikację nekrologów w 2020 roku.

• Lasy Państwowe

16 150 złotych za publikację artykułu nt. Puszczy Białowieskiej w "Naszym Dzienniku", w 2017 roku.

16 529 złotych za ogłoszenia w latach 2016-20.

• Narodowe Centrum Kultury

8 610 złotych w 2016 roku, za reklamę ogłoszonego przez MKiDN konkursu na scenariusz filmu fabularnego o historii Polski.

• Narodowy Fundusz Zdrowia (sama centrala)

19 467 złotych w latach 2016-17, za dwukrotną publikację w Naszym Dzienniku” plakatu informacyjnego "Leki 75+" oraz publikację plakatu dotyczącego „sieci szpitali" i nekrologu.

• Narodowy Bank Polski

2 566 złotych za prenumeratę "Naszego Dziennika" w latach 2016-17.

3 235 złotych za 6 prenumerat rocznych „Naszego Dziennika” w 2018 roku.

• Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

10 147 złotych za publikację zaproszeń do przetargu lub rokowań w okresie od października 2015 do lipca 2017.

10 106 złotych w 2018 roku za 6 ogłoszeń w "Naszym Dzienniku".

• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

4 953 złote w 2018 roku za 5 ogłoszeń w "Naszym Dzienniku".

• Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

6 576 złotych w 2018 roku za 3 ogłoszenia w "ND".

• Agencja Rezerw Materiałowych

2 110 złotych za ogłoszenia w 2016 roku.

• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 247 złote za nekrologi w "Naszym Dzienniku" w latach 2016-18 (do końca roku).

2 116 złotych za nekrologi w 2019 roku.

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

5 904 złote za publikację ogłoszenia ws. wniosków taryfowych w „Naszym Dzienniku” w 2018 roku.

10 455 złotych za publikację artykułu "Retencja korytowa" na portalu internetowym "Naszego Dziennika" w 2020 roku.

• Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

2 214 złote za publikację nekrologów w 2019 i 2020 roku.

• Urząd Komunikacji Elektronicznej

984 złote za publikację nekrologu w „ND”.

• Narodowy Instytut Wolności

590 złotych za publikację nekrologu.

***

Część danych mogliśmy opublikować dzięki naszym Czytelnikom. Bardzo dziękujemy wszystkim za informacje (m.in. dane udostępnione przez różne podmioty, w odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej).

;
Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze