Kościół wie, że religia w szkole "nie daje relacji z Bogiem", ale chce "rozwijać posługę katechetów"
20190317-katecheza1
il.: Hanna Szukalska/OKO.press, z użyciem.: Michał Anioł „Sąd Ostateczny”, Hans Memling „Sąd Ostateczny”, Stefan Lochner „Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni”

Kościół wie, że religia w szkole „nie daje relacji z Bogiem”, ale chce „rozwijać posługę katechetów”