Partia Zieloni - oko.press

Partia Zieloni

Partia Zieloni – polska partia polityczna powołana w lutym 2004 roku. Pierwszymi współprzewodniczącymi formacji byli Magdalena Mosiewicz i Jacek Bożek. Obecnymi liderami są Marek Kossakowski i Małgorzata Tracz. Partia Zieloni jest członkiem Europejskiej Partii Zielonych – europejskiej partii politycznej zrzeszającej 44 „zielone” partie z całej Europy, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Należy też do Global Greens – ogólnoświatowej sieci współpracy „zielonych” partii i ruchów politycznych, która zrzesza organizacje z ponad 100 krajów.

Partia Zieloni deklaruje poglądy proekologiczne, feministyczne, pacyfistyczne. Główne obszary zainteresowań formacji to umacnianie praw człowieka (w tym równouprawnie mniejszości światopoglądowych, seksualnych i narodowych), sprawiedliwość społeczna, demokracja oddolna i zrównoważony rozwój. Wśród główych postulatów partii dot. tzw. zielonej polityki są m.in.: transformacja energetyczna w stronę energii ze źródeł odnawialnych, walka ze zmianami klimatu, ochrona bioróżnorodności, zwiększenie obszarów zielonych na terenach miast, wygodny transport publiczny i walka ze smogiem. Czytaj Więcej 

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej