Partia Zieloni deklaruje poglądy proekologiczne, feministyczne, pacyfistyczne. Główne obszary zainteresowań formacji to umacnianie praw człowieka (w tym równouprawnie mniejszości światopoglądowych, seksualnych i narodowych), sprawiedliwość społeczna, demokracja oddolna i zrównoważony rozwój. Wśród główych postulatów partii dot. tzw. zielonej polityki są m.in.: transformacja energetyczna w stronę energii ze źródeł odnawialnych, walka ze zmianami klimatu, ochrona bioróżnorodności, zwiększenie obszarów zielonych na terenach miast, wygodny transport publiczny i walka ze smogiem. Czytaj Więcej 

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej