Ordo Iuris przeciw Marcie Lempart. Czy wolno mówić, czego nie wolno mówić o OI?
Kobieta z mikrofonem na demonstracji
30.10.2020 Warszawa , pl Zamkowy . Marsz na Warszawe Strajku Kobiet . Przemawia Marta Lempart . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Ordo Iuris przeciw Marcie Lempart. Czy wolno mówić, czego nie wolno mówić o OI?