Michał Szczerba


Sąd uniewinnił 13 osób w pierwszym zbiorowym procesie za protesty przeciwko PiS

„Obwinieni to nie intruzi, którzy przyszli pod Sejm przeszkadzać organom państwa. Ich działanie było pożyteczne, wynikało z wrażliwości społecznej, troski o dobro państwa” – powiedział na koniec ustnego uzasadnienia wyroku sędzia Łukasz Biliński (na zdjęciu).

Kuchciński ostry dla posłów, ale nie dla siebie. Innych karze za „marszałku kochany”, ale swoje „odgrzybianie, odszczurzanie” Polski uważa za niewinną metaforę

Za słowa o „odszczurzaniu” i „ odgrzybianiu” Polski, Marka Kuchcińskiego nie spotka prawdopodobnie żadna kara, choć trudno o bardziej ewidentne naruszenie godności funkcji marszałka. Sam Kuchciński w Sejmie karze posłów opozycji za o wiele mniejsze przewinienia - zabierając im wynagrodzenia i wykluczając z obrad

Szczerba przeciw Polsce. Złożył skargę do Trybunału w Strasburgu na wykluczenie przez Kuchcińskiego

Michał Szczerba, poseł PO, złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wykluczenie go przez marszałka z obrad Sejmu 16 grudnia 2016 r. Argumentuje, że doszło do naruszenia jego praw do swobody wypowiedzi i nie miał szans na skuteczne odwołanie się. W podobnej sprawie Trybunał przyznał w 2016 r. rację węgierskiej opozycji

Stenogram z 16 grudnia został ocenzurowany. Zniknęły słowa posła Szczerby “chodzi o Sinfonia Varsovia”

Wypowiedź Michała Szczerby, za którą został wykluczony z pamiętnych obrad Sejmu 16 grudnia, w oficjalnym stenogramie jest krótsza niż w jego pierwotnej "niekorygowanej" wersji. Ktoś wykreślił zdanie precyzujące, czego dotyczyła jego poprawka do budżetu. To naruszenie regulaminu Sejmu. Tylko poseł Szczerba miał prawo autoryzować swoje wystąpienie z mównicy