TAG: Michał Szczerba


Prawo Kuchcińskiego

Kuchciński ostry dla posłów, ale nie dla siebie. Innych karze za „marszałku kochany”, ale swoje „odgrzybianie, odszczurzanie” Polski uważa za niewinną metaforę

Za słowa o „odszczurzaniu” i „ odgrzybianiu” Polski, Marka Kuchcińskiego nie spotka prawdopodobnie żadna kara, choć trudno o bardziej ewidentne naruszenie godności funkcji marszałka. Sam Kuchciński w Sejmie karze posłów opozycji za o wiele mniejsze przewinienia - zabierając im wynagrodzenia i wykluczając z obrad

więcej
Wydarzenia

Szczerba przeciw Polsce. Złożył skargę do Trybunału w Strasburgu na wykluczenie przez Kuchcińskiego

Michał Szczerba, poseł PO, złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wykluczenie go przez marszałka z obrad Sejmu 16 grudnia 2016 r. Argumentuje, że doszło do naruszenia jego praw do swobody wypowiedzi i nie miał szans na skuteczne odwołanie się. W podobnej sprawie Trybunał przyznał w 2016 r. rację węgierskiej opozycji

więcej
Wydarzenia

Stenogram z 16 grudnia został ocenzurowany. Zniknęły słowa posła Szczerby “chodzi o Sinfonia Varsovia”

Wypowiedź Michała Szczerby, za którą został wykluczony z pamiętnych obrad Sejmu 16 grudnia, w oficjalnym stenogramie jest krótsza niż w jego pierwotnej "niekorygowanej" wersji. Ktoś wykreślił zdanie precyzujące, czego dotyczyła jego poprawka do budżetu. To naruszenie regulaminu Sejmu. Tylko poseł Szczerba miał prawo autoryzować swoje wystąpienie z mównicy

więcej