Grzegorz Makowski

Grzegorz Makowski

Doktor socjologii, ekspert forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego, wykła-dowca Collegium Civitas. Zajmuje się między innymi zagadnieniem korupcji i polityki antykorupcyjnej, problematyką społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. W latach 2003–2012, jako analityk, a potem kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, współpracował z Fundacją In-stytut Spraw Publicznych. Autor książek, artykułów naukowych i publikacji prasowych.