Natalia Broniarczyk
Działaczka inicjatywy Aborcja Bez Granic i Aborcyjnego Dream Teamu