0:00
0:00

0:00

Polskie Koleje Państwowe

Grupa PKP to grupa kapitałowa powstała w 2001 na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe uchwalonej 8 września 2000 roku.