0:000:00

0:00

komisarz ds. rolnictwa janusz wojciechowski
Janusz Wojciechowski
europoseł PiS audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym