0:000:00

0:00

Jarosław Olechowski
Szef "Wiadomości" TVP, szef TAI