0:00
Jarosław Olechowski
Szef "Wiadomości" TVP, szef TAI