Janusz Korwin-Mikke, Korwinball
Prawda czy Fałsz

Z Korwina szybko się wyrasta